Repolonizacja Banków - co zyskujemy?

Repolonizacja Banków – co zyskujemy?

Repolonizacja Banków czyli polski kapitał zaczyna przeważać na rynku bankowym w Polsce. 07 czerwca 2017 roku nastąpiła finalizacja przejęcia pakietu ponad 30 % akcji jednego z największych Baków w Polsce Pekao S.A. Nabywcą akcji jest PZU S.A. oraz Polski Fundusz Rozwoju. W ramach tej transakcji PZU nabyło ok. 20 proc. akcji, a PFR – ok. Read more about Repolonizacja Banków – co zyskujemy?[…]