Bank Pekao – kody SWIFT, IBAN oraz adres

pekao

IBAN – Jest międzynarodowym numerem konta bankowego, który służy do międzynarodowych transferów pieniężnych. Składa się z 28 znaków, czyli identyfikatora danego kraju oraz pełnego rachunku bankowego. W przypadku polski przed numerem konta należy wpisać PL.

SWIFT lub BIC – skrót pochodzi od angielskiego stowarzyszenia o nazwie Society for Worldwide Interbank Financial Telecommunication.  Zostało one założone w 1973 roku przez prawie 240 banków z 15 krajów. Z kolei kod BIC jest przypisywany nie tylko bankom ale również instytucjom pozabankowym takim jak np.  giełdy wymiany walut.  W 2007 roku instytucja zrzeszała 8332 firm z 208 krajów całego świata

Bank Pekao – kody SWIFT, IBAN oraz adres

  • SWIFT/BIC: PKOPPLPW
  • IBAN: PL + numer rachunku na który chcesz wysłać przelew.
  • Adres banku:

Bank Pekao SA
ul. Grzybowska 53/57
skrytka pocztowa 1008
00-950 Warszawa

Sprawdź również:

Informacje

Bank Polska Kasa Opieki Spółka Akcyjna, w skrócie: Bank Pekao, Pekao, Pekao SA, dawniej PeKaO. Jest to polski bank uniwersalny założony w 1929 r. jako państwowy bank komercyjny w formie spółki akcyjnej. Od 1998 notowany na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie. W latach 1999–2017 kontrolowany był przez włoską grupę finansową UniCredit. 7 czerwca 2017 roku bank został przejęty przez  Powszechny Zakład Ubezpieczeń i Polski Fundusz Rozwoju, których kontrolne pakiety akcji posiada Skarb Państwa.

Grupę Banku Pekao SA współtworzą instytucje finansowe i niefinansowe, współpracujące z bankiem uniwersalnym jako podmiotem dominującym. Oferują one pełny zakres dostępnych w Polsce usług finansowych dla klientów indywidualnych i instytucjonalnych. Głównie bank udziela kredytów, pożyczek oraz świadczy usługi prowadzania kont osobistych.