Słownik pożyczkowy – najważniejsze pojęcia

Dla osób, które nie mają na co dzień  do czynienia z finansami wiele słów i sformułowań może być niezrozumiała. Dlatego przygotowaliśmy dla Was słownik pożyczkowy w którym wyjaśnimy najczęściej używane pojęcia dot. pożyczek i kredytów.

 

Aneks do umowy – to dodatkowe uzgodnienie, które zmienia lub rozszerza warunki istniejącej umowy między dwiema lub więcej stronami. Aneks może zostać dodany do umowy w dowolnym momencie, jeśli obie strony są zgodne z wprowadzonymi zmianami. Może to dotyczyć różnych aspektów umowy, takich jak ceny, terminy płatności, dostawy, zakres usług, warunki gwarancji lub inne ważne elementy umowy. Aneks musi być podpisany przez wszystkie strony i stanowi ważną część umowy, która wiąże obie strony.

BIG – to skrót od Biura Informacji Gospodarczej. Jest to instytucja działająca na rynku finansowym i kredytowym, która gromadzi i przetwarza informacje o klientach instytucji finansowych, takich jak banki, firmy leasingowe, operatorzy telekomunikacyjni, firmy windykacyjne, oraz inne podmioty udzielające kredytów lub pożyczek. BIG zbiera informacje na temat historii kredytowej i finansowej każdego klienta, w tym informacje o zadłużeniu, terminowości spłat, historii windykacji, a także o ewentualnych postępowaniach sądowych czy egzekucjach komorniczych. Te informacje są następnie udostępniane instytucjom finansowym, które wykorzystują je do oceny ryzyka związanego z udzielaniem kredytów lub pożyczek. Biura Informacji Gospodarczej są regulowane przez specjalne przepisy prawne i działają pod nadzorem Komisji Nadzoru Finansowego, która odpowiada za ich kontrolę i monitorowanie. W Polsce działają trzy duże Biura Informacji Gospodarczej: Biuro Informacji Kredytowej (BIK), Krajowy Rejestr Długów (KRD) oraz BIG InfoMonitor.

BIK – Biuro Informacji Kredytowej. Najstarsza i największa baza kredytowa, gdzie zapisywane są informacje na temat spłaconych i niespłaconych zobowiązań finansowych. Przy ubieganiu się o pożyczkę baza ta jest obligatoryjnie sprawdzana tylko przez część firm pożyczkowych. Natomiast banki weryfikują ją zawsze.

Blue Media – Finansowa firma pośrednicząca w wykonywaniu ekspresowych przelewów nawet jeśli odbiorca ma konto w innym banku. Gdy pożyczkodawca oferuje usługę Blue Media mamy pewność, że pieniądze znajdą się na naszym koncie w mniej niż 5 minut. Nie ma też znaczenia czy jest to weekend czy święto.

Całkowita kwota do zapłaty – Jest to kwota którą musi zostać uregulowana w związku z pożyczką. Na całkowitą sumę składają się: kapitał tj. kwota pożyczona, odsetki oraz prowizja. Dla pożyczek ratalnych jest to suma wszystkich rat.

Chwilówka – Błyskawiczna pożyczka przez Internet na krótki okres czasu, zwykle do 30. Chwilówki charakteryzują się niskimi kwotami, najczęściej do 4000 złotych. Ekspresowe pożyczki spłacane są najczęściej po wypłacie wynagrodzenia.

Credit Check – Platforma do wymiany danych pomiędzy pożyczkodawcami. Zarządza głównie danymi klientów którzy korzystają z pożyczek przez Internet, a nie mieli weryfikacji w BIK.

Czek GIRO –  Czyli czek wystawiony na konkretną osobę, która może dzięki niemu podjąć pieniądze z pożyczki w placówkach Poczty Polskiej. Dzięki temu gotówkę mogą otrzymać również osoby które nie mają konta w banku. Co ważne pieniądze są możliwe do odebrania w ciągu 5 minut od wydania decyzji pożyczkowej.

ERiF – Baza informacji pożyczkowej z której korzysta duża ilość firma pożyczkowych. Weryfikacja w tym rejestrze służy głównie do oceny wiarygodności kredytowej klienta.

GetScore – Rejestr informacji funkcjonujący na zbliżonej zasadzie jak Credit Check lub BIK. Kładzie główny nacisk na rynek pożyczek pozabankowych.

InfoMonitor – jest to ta sama baza co BIG czyli Biuro Informacji Gospodarczej.

Instantor – Aplikacja Internetowa służąca do weryfikacji naszych danych osobowych bez konieczności przelewania 1 grosza.

KNF – Komisja Nadzoru Finansowego to centralny organ administracji rządowej, który sprawuje nadzór nad rynkiem finansowym w Polsce. Instytucja została powołana na mocy ustawy z dnia 21 lipca 2006 o nadzorze nad rynkiem finansowy.

KRD – To jedna z najpopularniejszych baz w Polsce. Do KRD wpisywane są nasze w przypadku problemów ze spłatą naszych zobowiązań. Krajowy Rejestr Długów służy głównie firmom pożyczkowym do weryfikacji naszej zdolności kredytowej.

Monit – Monit z firmy pożyczkowej to nic innego jak ponaglenie pożyczkobiorcy do spłaty raty bądź całej pożyczki w przypadku chwilówki. Monity mogą przybrać różną formę upomnienia. Najczęściej windykatorzy wysyłają SMS-y, maile oraz tradycyjne listy polecone.

Parabank – Potoczne określenie na firmę pożyczkową.

Pierwsza pożyczka gratis – Oferta firm pożyczkowych, której celem jest zatrzymanie u siebie klienta. To promocja dzięki której można pożyczyć nawet kilka tysięcy złotych bez ponoszenia żadnych kosztów z tym związanych.

Pożyczki społecznościowe – Forma pożyczania pieniędzy między osobami prywatnymi. Niewątpliwie taka forma szybkich pożyczek jest ciekawą alternatywą dla bardzo popularnych chwilówek.

Przedłużenie spłaty – Możliwość odroczenia spłaty pożyczki. Najczęściej jest ona płatna i pozwala na przedłużenie spłaty zwykle o 7, 14, lub 30 dni.

Przelew 1 grosz –  jest sposobem na weryfikację naszej tożsamości bez przesyłania skanu dowodu osobistego.Ponadto pozwala to firmie pożyczkowej upewnić się, ze wskazaliśmy poprawny numer konta.

Ramowa umowa pożyczki – Umowa wzór która zwiera informacje i zasady na jakich zawierana jest umowa pomiędzy firmą pożyczkową a klientem. Można się z nią zapoznać przed wysłaniem wniosku o pożyczkę, a po jego zatwierdzeniu otrzymujemy ją na maila uzupełnioną o nasze dane.

RRSO – Rzeczywista Roczna Stopa Oprocentowania określa procentowo roczny stosunek całkowitego kosztu pożyczki czy kredytu względem pożyczanej kwoty. RRSO oprócz odsetek uwzględnia większość opłat związanych z udzieleniem finansowania, a nie tylko marżę oraz stawkę referencyjną.

Scoring BIK –  Zdolność pożyczkowa obliczona w punktach. Informacje o niej, dostarcza Biuro Informacji Gospodarczej. Dzięki temu znacznie ułatwia wydanie decyzji bankowi lub firmie pożyczkowej.

Windykacja – Dział firmy pożyczkowej lub banku, który zajmuje się odzyskiwaniem należności. Pracownicy windykacyjni rozpoczynają swoją pracę zwykle po 30 – 60 dniach opóźnienia w spłacie. Jeśli nie uda jej się odzyskać długu to sprawa zostaje skierowana do sądu, a następnie do komornika.

ZBP – Związek Banków Polskich. Stowarzyszenie skupiający banki w Polsce.