Deutsche Bank – kod SWIFT, IBAN, adres

Deutsche Bank

IBAN – Jest międzynarodowym numerem konta bankowego, który służy do międzynarodowych transferów pieniężnych. Składa się z 28 znaków, czyli identyfikatora danego kraju oraz pełnego rachunku bankowego. W przypadku polski przed numerem konta należy wpisać PL.

SWIFT lub BIC – skrót pochodzi od angielskiego stowarzyszenia o nazwie Society for Worldwide Interbank Financial Telecommunication.  Zostało one założone w 1973 roku przez prawie 240 banków z 15 krajów. Z kolei kod BIC jest przypisywany nie tylko bankom ale również instytucjom pozabankowym takim jak np.  giełdy wymiany walut.  W 2007 roku instytucja zrzeszała 8332 firm z 208 krajów całego świata.

Deutsche Bank – kod SWIFT, IBAN, adres

SWIFT/BIC: DEUTPLPX

IBAN: PL + numer rachunku na który chcesz wysłać przelew.

Adres banku: 

Deutsche Bank Polska S.A.

al. Armii Ludowej 26
00-609 Warszawa

Sprawdź również:

Informacje

Deutsche Bank to niemiecki bank międzynarodowy, działający na całym świecie z główną siedzibą we Frankfurcie nad Menem,. W jego strukturach pracuje ponad 100 tyś. pracowników. Początkowo spółka funkcjonowała w Polsce jako dwa osobne banki – Deutsche Bank Polska oraz Deutsche Bank PBC SA.

Polski oddział Deutsche Bank Polska działał początkowo jako bank specjalizujący się w bankowości korporacyjnej i inwestycyjnej, skierowanej do średnich i dużych przedsiębiorstw. Później instytucja otworzyła się również na klientów indywidualnych oferując pożyczki, kredyty oraz konta osobiste.