Grupa Kapitałowa Południe Zachód Sp. z o.o.

Adres: Hubska 96

Kod pocztowy: 50-502

Miasto: Wrocław

Telefon: 713345415

Strona internetowa: http://www.pz.com.pl/

E-mail: biuro@pz.com.pl