Santander BZ WBK – kody SWIFT, IBAN oraz adres

santander

IBAN – Jest międzynarodowym numerem konta bankowego, który służy do międzynarodowych transferów pieniężnych. Składa się z 28 znaków, czyli identyfikatora danego kraju oraz pełnego rachunku bankowego. W przypadku polski przed numerem konta należy wpisać PL.

SWIFT lub BIC – skrót pochodzi od angielskiego stowarzyszenia o nazwie Society for Worldwide Interbank Financial Telecommunication.  Zostało one założone w 1973 roku przez prawie 240 banków z 15 krajów. Z kolei kod BIC jest przypisywany nie tylko bankom ale również instytucjom pozabankowym takim jak np.  giełdy wymiany walut.  W 2007 roku instytucja zrzeszała 8332 firm z 208 krajów całego świata.

Santander BZ WBK – kody SWIFT, IBAN oraz adres

SWIFT/BIC: WBKPPLPP

IBAN: PL + numer rachunku na który chcesz wysłać przelew.

Adres do przelewu:

Bank Zachodni WBK S A

Rynek 9/11
50-950 Wrocław

Sprawdź również:

Informacje

Santander Bank czyli dawny Bank Zachodni WBK SA z siedzibą w Warszawie. Jest 3. bankiem w Polsce pod względem wartości aktywów. BZ WBK powstał w wyniku połączenia Banku Zachodniego i Wielkopolskiego Banku Kredytowego. Od 2011 roku należy do hiszpańskiej grupy Santander. Z kolei w 2013 r. Bank Zachodni WBK połączył się z Kredyt Bankiem. We wrześniu 2018 r. z nazwy banku usunięto skrót „BZ WBK” i odtąd nosi nazwę Santander Bank Polska.

Santander Bank Polska na dzień zmiany nazwy posiadał 526 placówek zlokalizowanych na terenie całej Polski. Bank udziela pożyczek, kredytów oraz prowadzi konta dla każdego rodzaju Klienta. Ponadto posiada 1724 bankomatów ) i 798 wpłatomatów.