Bank Pocztowy – kod SWIFT, IBAN, adres

bank pocztowy

IBAN – Jest międzynarodowym numerem konta bankowego, który służy do międzynarodowych transferów pieniężnych. Składa się z 28 znaków, czyli identyfikatora danego kraju oraz pełnego rachunku bankowego. W przypadku polski przed numerem konta należy wpisać PL.

SWIFT lub BIC – skrót pochodzi od angielskiego stowarzyszenia o nazwie Society for Worldwide Interbank Financial Telecommunication.  Zostało one założone w 1973 roku przez prawie 240 banków z 15 krajów. Z kolei kod BIC jest przypisywany nie tylko bankom ale również instytucjom pozabankowym takim jak np.  giełdy wymiany walut.  W 2007 roku instytucja zrzeszała 8332 firm z 208 krajów całego świata

Bank Pocztowy – kod SWIFT, IBAN, adres

SWIFT/BIC: POCZPLP4

IBAN: PL + numer rachunku na który chcesz wysłać przelew.

Adres do przelewu:

Bank Pocztowy S.A.

ul. Jagiellońska 17
85-959 Bydgoszcz

Sprawdź również:

Informacje

Bank Pocztowy jest komercyjnym bankiem oferującym usługi finansowe głównie dla klientów indywidualnych. Bank prowadzi konta osobiste, udziela pożyczek oraz kredytów. Ponadto oferuje swoje produkty dla mikro- i małych przedsiębiorstw, w placówkach sieci własnej oraz w placówkach Poczty Polskiej.

Bank Pocztowy powstał w 1990 roku w Bydgoszczy. Ideą leżącą u podstaw jego utworzenia było reaktywowanie tradycji bankowości pocztowej w Polsce. Bank jest w pełni polski. Akcjonariuszami są bowiem Poczta Polska S.A.  oraz PKO BP. Bank Pocztowy posiada największą w Polsce sieć dystrybucji usług finansowych, dzięki strategicznemu partnerstwu ze swoim większościowym akcjonariuszem.

Aktualnie Bank Pocztowy posiada kilkaset placówek głównie zlokalizowanych w oddziałach Poczty Polskiej. Ważną rolę odgrywa sieć Poczty Polskiej licząca przeszło 8 tys. punktów, w których można korzystać z usług i produktów Banku Pocztowego. Niebawem na Poczcie powstanie ma sieć 1000 profesjonalnych mini placówek bankowo-ubezpieczeniowych.