BPS Bank – kod SWIFT, IBAN, adres do przelewów

BPS logo

IBAN – Jest międzynarodowym numerem konta bankowego, który służy do międzynarodowych transferów pieniężnych. Składa się z 28 znaków, czyli identyfikatora danego kraju oraz pełnego rachunku bankowego. W przypadku polski przed numerem konta należy wpisać PL.

SWIFT lub BIC – skrót pochodzi od angielskiego stowarzyszenia o nazwie Society for Worldwide Interbank Financial Telecommunication.  Zostało one założone w 1973 roku przez prawie 240 banków z 15 krajów. Z kolei kod BIC jest przypisywany nie tylko bankom ale również instytucjom pozabankowym takim jak np.  giełdy wymiany walut.  W 2007 roku instytucja zrzeszała 8332 firm z 208 krajów całego świata

BPS Bank – kod SWIFT, IBAN, adres do przelewów

SWIFT/BIC: POLUPLPR

IBAN: PL + numer rachunku na który chcesz wysłać przelew.

Adres do przelewu:

Bank Polskiej Spółdzielczości S A

ul. Grzybowska 81
00-844 Warszawa

Sprawdź również:

Informacje

BPS Bank czyli Bank Polskiej Spółdzielczości S.A.  z siedzibą w Warszawie. Jest 15. największym bankiem w Polsce pod względem wartości aktywów. Zrzesza ponad 350 banków spółdzielczych czyli aż 2/3 sektora bankowości spółdzielczej.

Utworzony 15 marca 2002 poprzez połączenie sześciu banków: Gospodarczego Banku Południowo-Zachodniego, Banku Unii Gospodarczej, Lubelskiego Banku Regionalnego SA, Małopolskiego Banku Regionalnego, Rzeszowskiego Banku Regionalnego oraz Warmińsko-Mazurskiego Banku Regionalnego.

Bank BPS świadczy szeroki zakres usług dla banków spółdzielczych i równocześnie jest ich partnerem biznesowym. Dodatkowo poprzez sieć liczącą ponad 40 oddziałów oferuje pożyczki, kredyty oraz konta bankowe dla klientów indywidualnych,  korporacyjnych, małych i średnich przedsiębiorstw. Specjalizuje się w obsłudze samorządów, rolnictwa, przemysłu rolno-spożywczego, handlu, rzemiosła i turystyki.