Credit Agricole – kod SWIFT, IBAN, adres

Credit Agricole

IBAN – Jest międzynarodowym numerem konta bankowego, który służy do międzynarodowych transferów pieniężnych. Składa się z 28 znaków, czyli identyfikatora danego kraju oraz pełnego rachunku bankowego. W przypadku polski przed numerem konta należy wpisać PL.

SWIFT lub BIC – skrót pochodzi od angielskiego stowarzyszenia o nazwie Society for Worldwide Interbank Financial Telecommunication.  Zostało one założone w 1973 roku przez prawie 240 banków z 15 krajów. Z kolei kod BIC jest przypisywany nie tylko bankom ale również instytucjom pozabankowym takim jak np.  giełdy wymiany walut.  W 2007 roku instytucja zrzeszała 8332 firm z 208 krajów całego świata.

Credit Agricole – kod SWIFT, IBAN, adres

SWIFT/BIC: AGRIPLPR

IBAN: PL + numer rachunku na który chcesz wysłać przelew.

Adres banku: 

Credit Agricole Bank Polska SA

pl. Orląt Lwowskich 1
53-605 Wrocław, Polska

Sprawdź również:

Informacje

Credit Agricole to francuska sieć banków spółdzielczych, która działa w 49 krajach i obsługuje ponad 52 miliony Klientów. Codziennie rozmawiamy z klientami na całym świecie i słuchamy ich historii.

Credit Agricole oferuje pełen wachlarz z usług bankowości codziennej konta, pożyczki, kredyty, karty, lokaty. Ponadto firmy mogą liczyć na leasing, faktoring oraz bankowość korporacyjną i inwestycyjną. Oprócz stricte działalności bankowej grupa Credit Agricole oferuje szeroki wybór ubezpieczeń: komunikacyjnych, majątkowych, czy życiowych. Bank posiada dość liczną grupę oddziałów.  Sieć liczy bowiem blisko 400 placówek w reprezentacyjnych miejscach we wszystkich większych miastach w Polsce.