BOŚ Bank Infolinia

Szukasz oferty banku lub potrzebujesz zastrzec skradziony dokument? Zadzwoń na całodobową BOŚ Bank infolinia!

Logo BOS Bank

Dla klientów indywidualnych (dostępność: pon – pt: 7:45 – 21:00, sob: 10:00 – 18:00):

  • 801 355 455
  • +48 22 543 34 34

Klienci Bankowości Prywatnej oraz Klienci VIP (dostępność: pon – pt: 7:45 – 21:00, sob: 10:00 – 18:00):

  • +48 22 543 34 44

Opłata za wszystkie połączenia zgodna z taryfą operatora.

Sprawdź również:

Adres banku:

BOŚ S A

Żelazna 32
00-832 Warszawa

Informacje

Bank Ochrony Środowiska istnieje od 1991 r. i ma siedzibę w Warszawie. Instytucja ta oferuje m.in. kredyty, pożyczki oraz konta osobiste. Najchętniej jednak bank udziela wsparcia dla przedsięwzięć ekologicznych. Chodzi głównie o termomodernizacje obiektów mieszkalnych, instalacje gazowe w obiektach użyteczności publicznej,  zakup sadzonek roślin na biomasę itp.  Poza angażowaniem się w projekty ekologiczne Bank oferuje pomoc samorządom i przedsiębiorstwom w staraniu się o uzyskanie dofinansowania z funduszy pomocowych Unii Europejskiej.

Od 1997 jego akcje są notowane na rynku podstawowym Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie. Głównym akcjonariuszem Banku jest Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej (56,62% ogólnej liczby głosów).