BOŚ Bank – kod SWIFT, IBAN, adres

Logo BOS Bank

IBAN – Jest międzynarodowym numerem konta bankowego, który służy do międzynarodowych transferów pieniężnych. Składa się z 28 znaków, czyli identyfikatora danego kraju oraz pełnego rachunku bankowego. W przypadku polski przed numerem konta należy wpisać PL.

SWIFT lub BIC – skrót pochodzi od angielskiego stowarzyszenia o nazwie Society for Worldwide Interbank Financial Telecommunication.  Zostało one założone w 1973 roku przez prawie 240 banków z 15 krajów. Z kolei kod BIC jest przypisywany nie tylko bankom ale również instytucjom pozabankowym takim jak np.  giełdy wymiany walut.  W 2007 roku instytucja zrzeszała 8332 firm z 208 krajów całego świata.

BOŚ Bank – kod SWIFT, IBAN, adres

SWIFT/BIC: EBOSPLPWXXX

IBAN: PL + numer rachunku na który chcesz wysłać przelew.

Adres banku:

BOŚ S A

Żelazna 32
00-832 Warszawa

Sprawdź również:

Informacje

Bank Ochrony Środowiska istnieje od 1991 r. i ma siedzibę w Warszawie. Instytucja ta oferuje m.in. kredyty, pożyczki oraz konta osobiste. Najchętniej jednak bank udziela wsparcia dla przedsięwzięć ekologicznych. Chodzi głównie o termomodernizacje obiektów mieszkalnych, instalacje gazowe w obiektach użyteczności publicznej,  zakup sadzonek roślin na biomasę itp.  Poza angażowaniem się w projekty ekologiczne Bank oferuje pomoc samorządom i przedsiębiorstwom w staraniu się o uzyskanie dofinansowania z funduszy pomocowych Unii Europejskiej.

Od 1997 jego akcje są notowane na rynku podstawowym Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie. Głównym akcjonariuszem Banku jest Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej (56,62% ogólnej liczby głosów).