Czy warto założyć IKE?

IKE czyli Indywidualne Konto Emerytalne

Indywidualne Konto Emerytalne (IKE) to trzeci i zarazem nieobowiązkowy filar emerytalny. Tego typu rozwiązania finansowe oferują nam banki, towarzystwa inwestycyjne czy ubezpieczyciele. IKE może przybrać różne formy – od inwestycji, przez ubezpieczenie, po zwykły rachunek bankowy. Wiadomo, że każda z wymienionych form charakteryzuje się różnym stopniem ryzyka i zysku. Jeśli nie należycie do ryzykantów i preferujecie bezpieczne oszczędzanie powinniście wybrać formę rachunku bankowego. Należy tu jednak podkreślić, że taka forma IKE działa praktycznie tak samo, jak zwykłe konto oszczędnościowe. Jeśli natomiast wybierzemy produkty inwestycyjne to pozytywnym aspektem konta emerytalnego jest brak podatku. Dochody z tytułu oszczędzania na IKE są zwolnione od podatku od dochodów kapitałowych w wysokości 19%, tzw. podatku Belki, czyli zryczałtowanego podatku dochodowego od osób fizycznych. Warunkiem uzyskania tej ulgi jest to, że nie wypłacimy środków przed osiągnięciem 60 roku życia lub po ukończeniu 55 lat i uzyskaniu uprawnień emerytalnych.

Indywidualne Konto Emerytalne

Pracownicze programy emerytalne – PPE

PPE są formą zorganizowanego i systematycznego oszczędzania na przyszłą emeryturę.  Pracownik przystępujący do programu uzyskują korzyść w postaci składek odprowadzanych przez pracodawcę do wybranej instytucji finansowej.  Pracownik zatrudniony u pracodawcy, u którego prowadzony jest PPE, otrzymuje możliwość dodatkowego odłożenia środków na swoją emeryturę, finansowanych przez pracodawcę. Pracownik może zwiększyć swoje oszczędności, opłacając składkę dodatkową, która jest potrącana z wynagrodzenia. W takim przypadku każdy uczestnik może również liczyć na zwolnienia z podatków o jakich była mowa wyżej.

Co jeszcze warto wiedzieć o IKE?

  • Zgromadzone na koncie środki są dziedziczone w całości. Nie ma konieczności uiszczania podatku od spadków i darowizn, a ponadto osoby dziedziczące środki z IKE mogą je przenieść na własne konto w III filarze lub od razu wypłacić (także nie płacąc przy tym podatku).
  • Środki zgromadzone w programie można wypłacać, lecz trzeba będzie uiścić podatek dochodowy
  • Wpłacone w danym roku kalendarzowym kwoty na koncie emerytalnym nie można odpisać od podstawy opodatkowania w zeznaniu rocznym PIT.
  • IKE przewiduje limit wpłat a jest nim trzykrotność prognozowanego, średniego wynagrodzenia na dany rok
02/05/2017

Ekonomista z wieloletnim doświadczeniem w bankowości i finansach. Od lat śledzi to co dzieje się na rynku aby oceny pożyczek i kredytów były na najwyższym poziomie. Ekspert z zakresu bankowości i finansów osobistych.

Pożyczka dla seniora

Pożyczka dla seniora Mówi się, że zazwyczaj to osoby młode korzystają z pożyczek gotówkowych i pożyczek chwilówek. Nie zapominajmy jednak, że z większymi wydatkami spotykać się może każdy i to w każdym wieku.

Jak odmówić pożyczenia pieniędzy?

Większość osób ma z tym trudność, dlatego podpowiadamy jak odmówić pożyczenia pieniędzy. Może to dotyczyć znajomych albo rodziny

Czy emeryt może zostać poręczycielem?

Czy emeryt może zostać poręczycielem? Sprawdzamy jakie warunki należy spełnić przy pożyce i kredycie gotówkowym i hipotecznym