Czy warto założyć IKE?

IKE czyli Indywidualne Konto Emerytalne

Indywidualne Konto Emerytalne (IKE) to trzeci i nieobowiązkowy filar emerytalny. Tego typu rozwiązania finansowe oferują nam banki, towarzystwa inwestycyjne czy ubezpieczyciele. IKE może przybrać różne formy – od inwestycji, przez ubezpieczenie, po zwykły rachunek bankowy. Wiadomo, że każda z wymienionych form charakteryzuje się różnym stopniem ryzyka i zysku. Jeśli nie należycie do ryzykantów i preferujecie bezpieczne oszczędzanie powinniście wybrać formę rachunku bankowego. Należy tu jednak podkreślić, że taka forma IKE działa praktycznie tak samo, jak zwykłe konto oszczędnościowe. Jeśli natomiast wybierzemy produkty inwestycyjne to pozytywnym aspektem konta emerytalnego jest brak podatku. Dochody z tytułu oszczędzania na IKE są zwolnione od podatku od dochodów kapitałowych w wysokości 19%, tzw. podatku Belki, czyli zryczałtowanego podatku dochodowego od osób fizycznych. Warunkiem uzyskania tej ulgi jest to, że nie wypłacimy środków przed osiągnięciem 60 roku życia lub po ukończeniu 55 lat i uzyskaniu uprawnień emerytalnych.

Pracownicze programy emerytalne – PPE

PPE są formą zorganizowanego i systematycznego oszczędzania na przyszłą emeryturę.  Pracownik przystępujący do programu uzyskują korzyść w postaci składek odprowadzanych przez pracodawcę do wybranej instytucji finansowej.  Pracownik zatrudniony u pracodawcy, u którego prowadzony jest PPE, otrzymuje możliwość dodatkowego odłożenia środków na swoją emeryturę, finansowanych przez pracodawcę. Pracownik może zwiększyć swoje oszczędności, opłacając składkę dodatkową, która jest potrącana z wynagrodzenia. W takim przypadku każdy uczestnik może również liczyć na zwolnienia z podatków o jakich była mowa wyżej.

Co jeszcze warto wiedzieć o IKE?

  • Zgromadzone na koncie środki są dziedziczone w całości. Nie ma konieczności uiszczania podatku od spadków i darowizn, a ponadto osoby dziedziczące środki z IKE mogą je przenieść na własne konto w III filarze lub od razu wypłacić (także nie płacąc przy tym podatku).
  • Środki zgromadzone w programie można wypłacać, lecz trzeba będzie uiścić podatek dochodowy
  • Wpłacone w danym roku kalendarzowym kwoty na koncie emerytalnym nie można odpisać od podstawy opodatkowania w zeznaniu rocznym PIT.
  • IKE przewiduje limit wpłat a jest nim trzykrotność prognozowanego, średniego wynagrodzenia na dany rok

Jak uniknąć komornika?

Na pytanie jak uniknąć komornika odpowiedź jest prosta. Nie brać pożyczek, chwilówek ani kredytów. Opłacać rachunki, czynsze i inne zobowiązania. Są jednak chwile w naszym życiu, kiedy zwyczajnie coś nie wychodzi. Popadamy w chorobę czy tracimy bliską osobę a posiadamy zadłużenie.

Rata równa czy malejąca? Jak szybciej spłacić kredyt hipoteczny

Rata równa czy malejąca? Oto jest pytanie! Zaciągając kredyt hipoteczny mamy do wyboru dwie opcje spłaty zobowiązania. Raty równe są najczęściej wybierane przez kredytobiorców. Ich popularność wynika nie z tego, że jest to najtańsza opcja. Ludzie najczęściej wybierają ten system spłaty, ponieważ jest mniejszym obciążeniem dla miesięcznego budżetu.

Jak zatrudnić Ukraińca?

Polacy mogą wybierać w ofertach pracy Bezrobocie w Polsce z kwartału na kwartał jest coraz niższe. Wg najnowszych danych bez pracy było tylko 6,6 proc. Polaków. Rynek pracy zmienił się diametralnie przez ostatnią dekadę.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *