Czy warto założyć IKE?

IKE czyli Indywidualne Konto Emerytalne

Indywidualne Konto Emerytalne (IKE) to trzeci i nieobowiązkowy filar emerytalny. Tego typu rozwiązania finansowe oferują nam banki, towarzystwa inwestycyjne czy ubezpieczyciele. IKE może przybrać różne formy – od inwestycji, przez ubezpieczenie, po zwykły rachunek bankowy. Wiadomo, że każda z wymienionych form charakteryzuje się różnym stopniem ryzyka i zysku. Jeśli nie należycie do ryzykantów i preferujecie bezpieczne oszczędzanie powinniście wybrać formę rachunku bankowego. Należy tu jednak podkreślić, że taka forma IKE działa praktycznie tak samo, jak zwykłe konto oszczędnościowe. Jeśli natomiast wybierzemy produkty inwestycyjne to pozytywnym aspektem konta emerytalnego jest brak podatku. Dochody z tytułu oszczędzania na IKE są zwolnione od podatku od dochodów kapitałowych w wysokości 19%, tzw. podatku Belki, czyli zryczałtowanego podatku dochodowego od osób fizycznych. Warunkiem uzyskania tej ulgi jest to, że nie wypłacimy środków przed osiągnięciem 60 roku życia lub po ukończeniu 55 lat i uzyskaniu uprawnień emerytalnych.

Pracownicze programy emerytalne – PPE

PPE są formą zorganizowanego i systematycznego oszczędzania na przyszłą emeryturę.  Pracownik przystępujący do programu uzyskują korzyść w postaci składek odprowadzanych przez pracodawcę do wybranej instytucji finansowej.  Pracownik zatrudniony u pracodawcy, u którego prowadzony jest PPE, otrzymuje możliwość dodatkowego odłożenia środków na swoją emeryturę, finansowanych przez pracodawcę. Pracownik może zwiększyć swoje oszczędności, opłacając składkę dodatkową, która jest potrącana z wynagrodzenia. W takim przypadku każdy uczestnik może również liczyć na zwolnienia z podatków o jakich była mowa wyżej.

Co jeszcze warto wiedzieć o IKE?

  • Zgromadzone na koncie środki są dziedziczone w całości. Nie ma konieczności uiszczania podatku od spadków i darowizn, a ponadto osoby dziedziczące środki z IKE mogą je przenieść na własne konto w III filarze lub od razu wypłacić (także nie płacąc przy tym podatku).
  • Środki zgromadzone w programie można wypłacać, lecz trzeba będzie uiścić podatek dochodowy
  • Wpłacone w danym roku kalendarzowym kwoty na koncie emerytalnym nie można odpisać od podstawy opodatkowania w zeznaniu rocznym PIT.
  • IKE przewiduje limit wpłat a jest nim trzykrotność prognozowanego, średniego wynagrodzenia na dany rok

Aplikacje bankowe są bezpieczne?

Jak bezpiecznie korzystać z bankowości mobilnej? Czy warto korzystać z aplikacji bankowych?

Pożyczka z komornikiem Rapida Money

Pożyczka z komornikiem to popularna nazwa pożyczek dla osób z negatywną historią kredytową. Czy warto skorzystać z takiej pożyczki?

Scoring kredytowy czyli badanie możliwości finansowych

Scoring kredytowy daje dużo odpowiedzi Starając się o kredyt czy pożyczkę banki oraz niektóre firmy pożyczkowe badają nasze możliwości finansowe poprzez scoring kredytowy. Wyznaczenie scoringu czyli oceny punktowej Klienta pozawala określić ryzyko, jakie niesie dla banku udzielenie pożyczki czy kredytu danemu Klientowi. Model scoringowy umożliwia szybkie i określenie wiarygodność klienta na podstawie obiektywnych kryteriów.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *