Ugoda z bankiem czy droga sądowa? Które rozwiązanie lepsze dla frankowicza?

W ostatnich latach kwestia kredytów frankowych stała się jednym z kluczowych tematów w polskim systemie bankowym i sądowniczym. Wiele osób, które zdecydowały się na takie zobowiązania, zwane potocznie frankowiczami, stanęło przed trudną decyzją: zawarcie ugody z bankiem czy skierowanie sprawy na drogę sądową? 

Ugoda z bankiem

Ugoda z bankiem kredyt frankowy to jedna z dróg, którą można rozważyć, starając się rozwiązać problem kredytu frankowego. Procedura ugody polega na dobrowolnym porozumieniu się stron – kredytobiorcy i banku – które ma na celu ustalenie nowych warunków spłaty długu.

Zazwyczaj obejmuje to negocjacje odnośnie wysokości rat, waluty kredytu czy oprocentowania. Banki, chcąc uniknąć ryzyka niepewnych rozstrzygnięć sądowych, są często gotowe do pewnych ustępstw. Jednakże, warto pamiętać, że ugoda nie zawsze jest w stanie całkowicie zrekompensować straty kredytobiorców wynikające z niekorzystnych warunków pierwotnej umowy.

Droga sądowa – perspektywa korzystniejszych rozstrzygnięć

Z kolei droga sądowa otwiera przed frankowiczami perspektywę bardziej radykalnych rozwiązań, takich jak unieważnienie umowy kredytowej. Polskie sądownictwo, analizując sprawy kredytów frankowych, często staje po stronie konsumentów.

Orzecznictwo wskazuje, że kluczowe kwestie sporne to przede wszystkim klauzule abuzywne dotyczące ryzyka walutowego oraz sposób ustalania oprocentowania. Wiele wyroków wskazuje na to, że banki nie dostarczyły kredytobiorcom pełnej i zrozumiałej informacji o ryzykach oraz konsekwencjach zaciągania kredytów w walutach obcych.

Ponadto, wyroki korzystne dla frankowiczów często podkreślają, że banki naruszyły zasady uczciwej konkurencji oraz dobre obyczaje, wprowadzając klientów w błąd co do rzeczywistych kosztów kredytu. W rezultacie, sądy mogą orzekać o nieważności umowy kredytowej na podstawie niejasnych i nieuczciwych warunków.

Korzyści z wygranej sądowej

Wygrana sądowa może przynieść frankowiczowi znaczące korzyści finansowe. Unieważnienie umowy kredytowej zwalnia z dalszego ciążenia długiem, a kredytobiorca ma możliwość odzyskania części wpłaconych środków. Choć proces sądowy może być długotrwały i wiązać się z początkowymi kosztami związanymi z zatrudnieniem adwokata czy biegłego, finalne rozstrzygnięcie jest często znacznie bardziej korzystne niż warunki proponowane w ramach ugody. Warto też podkreślić, że zawierając ugodę konsument nie ma możliwości dochodzenia roszczeń wobec banku w przyszłości.

Rozważania przed podjęciem decyzji

Decyzja o wyborze drogi sądowej powinna być poprzedzona dokładną analizą indywidualnej sytuacji kredytowej oraz konsultacją z prawnikiem specjalizującym się w problematyce kredytów walutowych. Ważne jest, aby frankowicz był świadomy zarówno potencjalnych korzyści, jak i ryzyka związanego z procesem sądowym.

Podsumowując, choć ugoda z bankiem może wydawać się szybszym i mniej skomplikowanym rozwiązaniem, to jednak droga sądowa w polskim systemie prawym staje się coraz bardziej opłacalna dla kredytobiorców. Korzystne wyroki sądowe, które unieważniają umowy kredytowe, potwierdzają tendencję do obrony praw konsumentów i mogą prowadzić do bardziej znaczącej ulgi finansowej dla frankowiczów.

 

25/04/2024

Solcredit opinie – prześwietlamy chwilówki

Szybkie pożyczki chwilówki są coraz popularniejsze dlatego prześwietlamy chwilówki - Solcrdit. Sprawdź ofertę i opinie o pożyczce do 5000 zł. Bez zbędnych weryfikacji baz kredytowych i zaświadczeń o dochodach.