Jak umorzyć kredyt studencki?

Jak umorzyć kredyt studencki?

Kredyty studenckie to możliwość uzyskania środków na preferencyjnych warunkach. O pieniądze mogą starać się świeżo upieczeni studenci jak również Ci, którzy studiują już kilka lat. Więcej na ten temat pisaliśmy tutaj. W dzisiejszym artykule przybliżymy jak umorzyć kredyt studencki.

Na podstawie Rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 25 września 2017 r. w sprawie szczegółowych zasad, trybu i kryteriów udzielania, spłacania oraz umarzania pożyczek i kredytów studenckich (Dz. U. z 2017 r. poz. 1905) umorzeniu podlega nie więcej niż 50 proc. całego kredytu. Aby umorzyć kredyt studencki, wystarczy spełniać stosowne wymagania oraz złożyć wniosek wraz z załącznikami w banku, w którym posiadamy kredyt studencki.

Kto może wnioskować o umorzenie kredytu studenckiego?

O umorzenie mogą wnioskować studenci lub absolwenci, którzy ukończyli studia z najlepszymi wynikami lub znajdują się w trudnej sytuacji życiowej.

10 proc. najlepszych absolwentów

  • studiów pierwszego stopnia
  • studiów drugiego stopnia
  • jednolitych studiów magisterskich
  • studiów doktoranckich.

Do osób znajdujących się w trudnej sytuacji życiowej zaliczani są Ci, których warunki życia zmieniły się do tego stopnia, że nie są w stanie dalej spłacać zobowiązania. Sytuacja wynikła ze zdarzenia losowego, które spowodowało czasową utratę zdolności do spłaty. Mowa tu przede wszystkim o chorobie kredytobiorcy lub osoby z jego rodziny, konieczności sprawowania opieki nad chorą osobą bliską, z powodu pożaru, klęski żywiołowej lub katastrofy. Przypadki takie powinny być udokumentowane orzeczeniem wydanym na podstawie:

  • ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych,
  • ustawy z dnia 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych.

Na jakie umorzenie kredytu studenckiego mogę liczyć?

Procentowe stawki umorzeń są określone w przepisach prawa i wynoszą:

  • 50% kwoty kredytu –gdy kredytobiorca zakończył studia magisterskie albo studia doktoranckie w grupie do 1% najlepszych studentów
  • 35% kwoty kredytu – gdy kredytobiorca zakończył studia magisterskie albo studia doktoranckie w grupie od 1,01% do 5% najlepszych studentów
  • 20% kwoty kredytu – gdy kredytobiorca zakończył studia magisterskie albo studia doktoranckie w grupie od 5,01% do 10% najlepszych studentów
  • do 100% kwoty kredytu – gdy kredytobiorca jest w trudnej sytuacji życiowej lub na stałe stracił możliwość spłaty zobowiązania.
06/09/2018

Ekonomista z wieloletnim doświadczeniem w bankowości i finansach. Od lat śledzi to co dzieje się na rynku aby oceny pożyczek i kredytów były na najwyższym poziomie. Ekspert z zakresu bankowości i finansów osobistych.

Pożyczka dla studenta

Darmowa pożyczka dla studenta Jest dostępna w wielu firmach. Często mówi się pożyczka dla studenta, ale tak naprawdę z pożyczki można skorzystać mają tylko ukończone 18 lat. Zwłaszcza firmy pożyczkowe wiedzą, że kiedy jest się młodym to ma się wiele potrzeb.

Profi Credit pożyczka do 25 tys zł.

Profi Credit pożyczka dla każdego, ponieważ działa na terenie całej Polski w ramach prawie stu biur terenowych. Firma zatrudnia także ponad 3000 doradców finansowych

Jak sfinansować zakup samochodu

Zastanawiasz się jak sfinansować zakup samochodu? Zakup samochodu to dość ważna decyzja z którą co jakiś przychodzi nam się zmierzyć. Niektórzy planują kupno swojego pierwszego auta, inni wymieniają obecne na lepszy model. Samochody dość mocno ułatwiają nam codzienne życie. Pozwalają nam zaoszczędzić sporo czasu jak również pozwalają nam na niezależność. Nie trzeba czekać na przystankach