Rolnicy będą chronieni przed Komornikiem

Rolnicy będą chronieni w nierównej walce z Komornikiem

Najgłośniejsza sprawa egzekucji komorniczej rolnika miała miejsce w ubiegłym roku, kiedy to Komornik Sądowy zajął traktor. Maszyna nie była własnością dłużnika, ale znajdowała się w granicach jego posesji. Komornik nie patrząc na konsekwencje i dane właściciela w dowodzie rejestracyjnym bez mrugnięcia zajął pojazd i przeprowadził licytację ruchomości. Sprawa była skandaliczna i skończyła się dalekimi konsekwencjami dla nieuczciwego Komornika. Aby zapobiec takim sytuacjom Ministerstwo Sprawiedliwości przygotowało specjalne przepisy, które sprawią, że rolnicy będą chronieni przed Komornikiem.

Czytaj także: co może zająć Komornik

Wiadomo, że aby prowadzić duże gospodarstwo rolne nie obejdzie się bez kredytów i pożyczek. Trzeba inwestować w maszyny i inwentarz żywy. Specjalizacja jaka zapanowała na polskiej wsi spowodowała, że nie każdy poradził sobie z wyzwaniem. Część rolników przeceniło swoje możliwości i popadli w długi. Niekiedy jednak było to niezależne od nich – nieurodzaj czy susza potrafią skutecznie utrudnić życie.

Opinia Izby Rolniczej

Nowe przepisy nakładają na Komorników obowiązek wystosowania wniosku o opinię do Izby Rolniczej, kiedy dokonają zajęcia egzekucyjnego. Będzie to musiało się odbywać maksymalnie do 3 dni od zajęcia, zaś Izba będzie musiała udzielić odpowiedzi w ciągu kolejnych 14 dni od otrzymania zapytania. Taka praktyka ma sprawić, że Komornik nie będzie mógł zabrać wszystkiego. Będzie musiał pozostawić niezbędne przedmioty i inwentarz, tak aby gospodarstwo mogło funkcjonować. Zajęciu będą podlegać tylko nadwyżki inwentarza oraz ruchomości przewidzianych prawem. Jeśli Izba wyda opinię  o niezbędności tych elementów do prowadzenia gospodarstwa rolnego komornik  będzie musiał umorzyć postępowanie w tym zakresie.

Czy zawsze Komornik zrezygnuje z zajęcia przedmiotów?

Jak zawsze w takich przypadkach przewidziano kilka wyjątków. Ustawodawca przewidział kilka wypadków, w których przepisy nie mają w ogóle zastosowania lub stosuje się jedynie w pewnym zakresie.  Wyróżnić należy, że omawiane regulacje nie dotyczą  postępowań komorniczych o egzekucję alimentów, renty mającej charakter alimentów oraz należności powstałych w związku z pracą zarobkową wykonywaną w gospodarstwie rolnym dłużnika, jeżeli zaległości z tych tytułów nie przekraczają 6 miesięcy. Rolnicy będą chronieni przed Komornikiem

 

wygodne kredyty

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *