Abonament RTV – kontrola, wezwanie z Urzędu Skarbowego

Zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa wszystkie telewizory oraz odbiorniki radiowe  wymagają rejestracji w ciągu 14 dni od ich nabycia. Choć wszyscy o tym wiedzą niewiele osób respektuje to prawo. Rząd doskonale o tym wie i dał szerokie uprawnienia Poczcie Polskiej aby kontrolowała nasze domostwa  pod kątem posiadanych odbiorników. W związku z otrzymanymi prerogatywami Poczta Polska ma prawo ściągnąć zapłatę zaległego zobowiązania do 5 lat wstecz. Jeśli nie zapłacimy dobrowolnie abonament RTV zostanie wyegzekwowany przez Urząd Skarbowy albo Komornika.

Ile kosztuje abonament RTV?

Szacuje się, że tylko 26 proc. użytkowników telewizorów i radioodbiorników dokonało ich rejestracji. Rozeznając się nawet wśród rodziny i znajomych dość łatwo możemy zauważyć, że telewizor ma większość z nich. Dlaczego zatem nie wykonujemy tego obowiązku? Pożyczki przecież spłacamy regularnie.

Wynika to przede wszystkim z nikłego ryzyka wpadki. Wszak nie trzeba otwierać drzwi kontrolerowi. Inni myślą, że jak płaci rachunki za telewizję kablowa lub satelitarną to nie musi już uiszczać abonamentu RTV. Nic bardziej mylnego! Oprócz dodatkowych kanałów jakie wykupujemy u prywatnych operatorów winniśmy zapłacić  22,70 zł za telewizor plus radio lub tylko 7 zł – gdy posiadamy tylko odbiornik radiowy. Niezależnie od liczby posiadanych odbiorników – abonament płaci się tylko raz.

Dla osób, które przed czasem (wcześniej niż 25 –ego każdego miesiąca) będą regulować abonament RTV przewidziano 10 proc. zniżkę. Dla tych, którzy nie płacą przewidziano kary, które mogą wynosić nawet do 30-krotności należnej miesięcznej opłaty!

Czy wszyscy posiadacze RTV są zobowiązani do płacenia abonamentu?

Zgodnie z Ustawą o opłatach abonamentowych konieczność regulowania opłaty spoczywa na wszystkich gospodarstwach domowych, które posiadają odbiorniki radiowe i telewizyjne. Dość istotne jest to, że przepisy zakładają sam fakt posiadania, a nie to, czy obywatel korzysta z krajowych programów bądź rozgłośni regionalnych. Opłatą objęte są również nadajniki umieszczone w samochodach, które wchodzą w skład danego gospodarstwa domowego.

Z obowiązku płacenia abonamentu zwolnieni są:

 • Osoby posiadające orzeczenie o całkowitej niezdolności do pracy lub zaliczeniu do I grupy inwalidzkiej,
 • Wyróżniający się znacznym stopniem niepełnosprawności lub posiadający całkowite orzeczenie o niezdolności do pracy w gospodarstwie rolnym,
 • Osoby po 75. roku życia,
 • Otrzymujący świadczenia pielęgnacyjne oraz specjalny zasiłek opiekuńczy,
 • Pobierający rentę socjalną z ZUS-u,
 • Osoby niesłyszące, u których stwierdzono całkowitą głuchotę lub obustronne upośledzenie słuchu
 • Niewidomi, u których ostrość wzroku nie przekracza 15 proc.,
 • Osoby, które ukończyły 60 lat i mają prawo do emerytury, nie przekraczającej 50 proc. przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia,
 • Mający prawo do pobierania świadczeń pieniężnych w ramach pomocy społecznej,
 • Bezrobotni,
 • Posiadający prawo do zasiłku bądź świadczenia przedemerytalnego,
 • Otrzymujący zasiłek dla opiekuna.

Wezwanie do zapłaty – jak się zachować?

Nie każdy jest narażony na otrzymanie wezwania do zapłaty z Poczty Polskiej. Jeśli nigdy nie rejestrowałeś urządzenia RTV to nie masz się raczej czego obawiać. Nie zmienia to faktu, że jakiś czas temu stawiano sobie za cel kontrolę wszystkich obywateli unikających płatności. Oczywiście zaradni Polacy doskonale wiedzą, że nie ma obowiązku wpuszczenia takiego kontrolera. Tym samym cały pomysł spalił na panewce.

Co jednak jeśli kiedyś zarejestrowaliśmy odbiornik i nie płaciliśmy? Przede wszystkim należy się upewnić czy roszczenie nie jest przedawnione. Zgodnie z przepisami Poczta Polska może ściągać należności z tego tytułu do 5 lat wstecz.  Gdyby będziemy tego pewni sprawdźmy czy nie mamy podwójnej rejestracji. Może się zdarzyć tak, że kiedyś sprzęt był zarejestrowany na żonę, a od jakiegoś czasu jest na męża. W przypadku ustawowej wspólności majątkowej obowiązek opłaty abonamentowej nie może być egzekwowany osobno. Powinniśmy płacić jeden rachunek.

Zawsze można także zadzwonić na infolinię Poczty ( tel. 43 842 06 06) i dopytać o szczegóły.

Kara za abonament RTV

Jak już wspomnieliśmy kara za zaległy abonament może wynieść nawet 30-krotność miesięcznego abonamentu RTV. Zgodnie ze stawkami z 2019 r. to kwota 680 zł. Czy jest możliwość aby nie zapłacić? Zawsze jest szansa na uniknięcie płatności, lecz będzie to trudne.

Konieczne będzie sporządzenie odwołania od decyzji wraz z uzasadnieniem. Powołać się możemy na dwie okoliczności. Pierwszą jest to, że nie posiadamy odbiorników RTV od X czasu i zapomnieliśmy ich wyrejestrować. Nasze twierdzenie będziemy musieli poprzeć np. oświadczeniami świadków .

Drugą argumentację możemy oprzeć o szczególne względy społeczne lub przypadki losowe. Na tę sposobność mogą powołać się głównie osoby o niskich dochodach, które zarabiają najniższą krajową, ale również Ci o trudnej sytuacji życiowej z powodu wysokich kosztów leczenia bądź utrzymania gospodarstwa tylko przez jedną osobę.

Pismo z wyjaśnieniami należy wysłać lub dostarczyć do Kancelarii Biura KRRiT:

 

Biuro Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji

Departament Budżetu i Finansów

Skwer Kardynała Stefana Wyszyńskiego 9

01-015 Warszawa

18/04/2019

Ekonomista z wieloletnim doświadczeniem w bankowości i finansach. Od lat śledzi to co dzieje się na rynku aby oceny pożyczek i kredytów były na najwyższym poziomie. Ekspert z zakresu bankowości i finansów osobistych.

Pożyczka na oświadczenie przez Internet

Pożyczka na oświadczenie przez Internet - oferta i opinie. Pożyczki chwilówki oraz pożyczki na raty, bez weryfikacji baz i zaświadczeń o dochodach

Pożyczki długoterminowe online

Pożyczki długoterminowe to takie, które spłacamy dłużej niż jeden miesiąc. Pożyczkę na raty do 25 tys. złotych możemy spłacać przez 4 lata!

Czy komornik może zająć 500+?

Problem ze spłatą pożyczki może doprowadzić do egzekucji komorniczej. Czy w razie problemów komornik może zająć 500+? Sprawdzamy oraz wskazujemy jak się zabezpieczyć