Czy komornik może zająć 500+?

Program 500 plus zmienił finanse wielu rodzin

Wsparcie dla rodzin płynie do Polaków od 2016 roku. Zaraz po jego wprowadzeniu podnoszono, że tak kosztowne wsparcie długo nie będzie mogło funkcjonować. Minęły jednak trzy lata i program ma się bardzo dobrze Ba! Zapowiedziano, że nastąpi jego rozszerzenie. Już w połowie bieżącego roku o świadczenie będą mogły się starać wszyscy rodzice bez względu na liczbę posiadanych dzieci. Comiesięczny zastrzyk gotówki na pewno wielu rodzicom ułatwi gospodarowanie domowym budżetem. Do tej pory część rodziców musiało wspierać się chwilówkami lub liczyć na wsparcie bliskich. Część osób nie poradziło sobie ze spłatą długów i narazili się na egzekucję komorniczą. Wobec tego jeśli otrzymają pieniądze od państwa to czy komornik może zająć 500+? O tym w dzisiejszym wpisie.

Co może zająć komornik sądowy?

Zanim przejdziemy do szczegółowego omówienia naszej głównej kwestii musimy odpowiedzieć na ogólne pytanie co w ogóle może nam zająć komornik sądowy.

Komornik ma prawo wejść do miejsca zamieszkania dłużnika, a ten ma obowiązek umożliwić mu uzyskanie do niego dostępu. Jeśli odmówimy jego wpuszczenia to w celach realizacji czynności Komornik może wejść do mieszkania siłą z użyciem asysty policji. W związku z tym odradzamy utrudnianie pracy temu urzędnikowi.

W trakcie czynności egzekucyjnych komornik może zająć wszystkie przedmioty posiadające wartość handlową. Nie podlegają natomiast zajęciu przedmioty użyteczności codziennej jak lodówka czy kuchenka gazowa. Najczęściej zajęciu podlegają:

 • Sprzęt RTV (telewizor, komputer, telefon komórkowy itp.).
 • Biżuteria (kolczyki, bransoletki, zegarki, itp.).
 • Obrazy, rzeźby, oraz inne dzieła sztuki.
 • Ruchomości( samochód, rower, motocykl, skuter, maszyna rolnicza itp.).
 • Nieruchomości ( dom, mieszkanie, altana itp.).
 • Konto bankowe, konto oszczędnościowe, obligacje, akcje giełdowe itp.

Jeśli chodzi o konto bankowe to należy pamiętać, że nie mogą być zajęte wszystkie środki zgromadzone na rachunku. Mowa tu o tzw. kwocie wolnej od potrąceń, która wynosi równowartość minimalnego wynagrodzenia za pracę. W 2019 roku kształtuje się ono na poziomie 2250 złotych brutto (1634 zł netto). Pozostaje jednak nadal pytanie Czy komornik może zająć 500+?

Czy komornik może zająć 500+?

Wraz z wprowadzeniem świadczenia 500 plus zmieniono również przepisy  prawa dotyczące postępowania egzekucyjnego. Dokładnie znowelizowano Kodeks Postępowania Cywilnego w którym wprowadzono zapis, że komornik nie może zająć żadnych środków, które uzyskuje się w ramach świadczenia wychowawczego. Oczywiście do tej grupy zalicza się program 500+ oraz takie świadczenia jak:

 • Zasiłek macierzyński i zasiłek ojcowski.
 • Zasiłek pielęgnacyjny.
 • Renty rodzinne dla sierot.
 • Zasiłek socjalny z MOPS.
 • Wypłacany przez samorząd terytorialny lub budżet państwa, zasiłek na rzecz rodzin ubogich.
 • Inne zasiłki wypłacane dla potomstwa.

Jest jednak ryzyko, że pieniądze z tego świadczenia zostaną nam zabrane w drodze egzekucji komorniczej. Może się tak stać, gdy komornik w porę się nie zorientuje, że egzekwuje z tego świadczenia. Wówczas konieczne będzie wystosowanie pisma do kancelarii komorniczej z wnioskiem o zwrot nienależycie zajętych pieniędzy.

Jak sporządzić wniosek o zwrot świadczenia 500+?

Wniosek o zwrot pieniędzy wypłaconych w ramach 500 plus należy złożyć jako ograniczenie egzekucji komorniczej. W piśmie konieczne będzie wskazanie informacji o rodzaju i kwocie otrzymywanego świadczenia rodzinnego. Konieczne będzie dołączenie dokumentacji potwierdzającej to, że dłużnikowi przysługuje świadczenie 500+. W tym celu radzimy dołączyć kserokopię urzędowej decyzji o przyznaniu świadczenia dłużnikowi.

Jeśli komornik zabrał świadczenie alimentacyjne lub inne wymienione wyżej konieczne będzie sporządzenie takiego samego wniosku o którym piszemy wyżej. W przypadku alimentów konieczne będzie dołączenie kserokopii postanowienia sądu nakazującego wypłatę alimentów. Wniosek o ograniczenie egzekucji komorniczej można wysłać listem poleconym za zwrotnym potwierdzeniem odbioru lub dostarczyć osobiście do kancelarii komorniczej.

Nasz wniosek powinien być rozpatrzony dość szybko. Zazwyczaj zwrot środków następuje w kilka dni po otrzymaniu wniosku o ograniczenie egzekucji.

Czy można zapobiec zajęciu 500+?

Jeśli wiecie, że macie problem z komornikiem to żeby uniknąć niepotrzebnego stresu możecie się zabezpieczyć przed niesłusznym zabraniem pieniędzy przez komornika. Jak to zrobić?

Wystarczy założyć w banku tzw. konto socjalne. W ten sposób w łatwy sposób odseparujemy pieniądze ze świadczeń socjalnych od pozostałych wpływów pieniężnych.  Przy zakładaniu takiego rachunku można poinformować bank o chęci ustalenia kwoty świadczeń wolnymi od zajęć komorniczych. Dotyczy to głównie sytuacji w których łączna suma świadczeń zasiłków i świadczeń jest większa od wolnych od zajęcia środków na naszym podstawowym rachunku. Taki zabieg spowoduje, że  Komornik, chcąc ściągnąć pieniądze z tego konta, uzyska decyzję odmowną banku. Mamy nadzieję, że teraz już będziecie wiedzieć czy komornik może zająć 500+

10/04/2019

Ekonomista z wieloletnim doświadczeniem w bankowości i finansach. Od lat śledzi to co dzieje się na rynku aby oceny pożyczek i kredytów były na najwyższym poziomie. Ekspert z zakresu bankowości i finansów osobistych.

Jak uniknąć komornika?

Na pytanie jak uniknąć komornika odpowiedź jest prosta. Nie brać pożyczek, chwilówek ani kredytów. Opłacać rachunki, czynsze i inne zobowiązania. Są jednak chwile w naszym życiu, kiedy zwyczajnie coś nie wychodzi. Popadamy w chorobę czy tracimy bliską osobę a posiadamy zadłużenie.

Czy warto korzystać z firm antywindykacyjnych

Czy warto korzystać z firm antywindykaycjnych Na to pytanie szuka odpowiedzi coraz więcej osób. Jest to wynikiem tego, że sporo Polaków popada w kłopoty finansowe. Nie bez znaczenia jest także to, że proporcjonalnie rośnie liczba firm antywindykacyjnych w Polsce.

Pożyczka z komornikiem Rapida Money

Pożyczka z komornikiem to popularna nazwa pożyczek dla osób z negatywną historią kredytową. Czy warto skorzystać z takiej pożyczki?