Co może zająć Komornik?

Popadając w kłopoty finansowe zastanawiamy się co może zająć Komornik

Komornik Sądowy jest funkcjonariuszem publicznym, a nie urzędnikiem jak niektórzy błędnie uważają. Działa przy określonym Sądzie Rejonowym i czynności wykonuje na wniosek wierzyciela. Wszystkie prawa i obowiązki Komornika Sądowego regulują przepisy prawa. Są to Kodeks Postępowania Cywilnego oraz ustawa o komornikach sądowych i egzekucji. Ten ostatni akt prawny odpowiada za najwięcej kwestii związanych z działaniem Komornika Sądowego. Reguluje m.in.  kto może zostać komornikiem, jaki jest jego status prawny, jaka jest odpowiedzialność Komornika Sądowego. Przepisy te określają również wysokość opłat egzekucyjnych, czyli ile Komornik zarobi na egzekucji. Co może zająć komornik ?

Czym Komornik różni się od windykatora? Oba zawody zajmują się odzyskiwaniem należności, jednak różnic jest wiele. Windykator przede wszystkim nie posiada uprawnień do przymusowego ściągania należności. Może tylko informować dłużnika o zaległościach oraz przekonywać go do polubownego załatwienia sprawy. Windykator zatem negocjuje i przekonuje dłużnika. W ostateczności jest odpowiedzialny za skierowanie sprawy właśnie do Komornika Sądowego, który to już w sposób bezpośredni i przymusowy będzie dochodził należności na rzecz wierzyciela.

Zajęcia Komornicze dzielą się na:

  • Zajęcie ruchomości: czyli wszystkie rzeczy będące we władaniu dłużnika przedstawiające wartość pieniężną np.: samochód, rower czy telewizor.
  • Zajęcia nieruchomości: Komornik na wniosek wierzyciela może zająć mieszkanie czy działkę, której jesteśmy właścicielami. Zazwyczaj jest to ostatnia czynność jaką zlecają wierzyciele i wdrażana jest jeśli egzekucja z innych składników majątku nie jest skuteczna.
  • Zajęcie wynagrodzenia za pracę:  jest to najczęstszy sposób egzekucji. Komornik  zawiadamia pracodawcę dłużnika o zajęciu wynagrodzenia, a ten zobowiązany jest do potrącenia połowy wynagrodzenia. Jeśli jednak dług dotyczy alimentów wówczas pracodawca zobowiązany jest do potrącenia  3/5 wynagrodzenia.
  • Zajęcie rachunku bankowego: Komornik dokonuje zajęcia w ten sposób, że zawiadamia bank dłużnika o zajęciu wierzytelności pieniężnej z tego rachunku. Bank z kolei jest zobowiązany przelać środki znajdujące się na rachunku dłużnika. Są jednak ograniczenia. Komornik musi zostawić na rachunku bankowym w miesiącu minimum 75% minimalnego wynagrodzenia.
  • Zajęcia innych wierzytelności: czym są? Jest to np. przysługujący zwrot podatku
  • Zajęcia innych praw majątkowych: są to np. prawa autorskie czy prawa własności przemysłowej.

Czego nie może zająć Komornik?

Nie podlegają zajęciu przedmioty użyteczności codziennej jak: urządzenia domowe, pościel, bielizna i ubranie niezbędne dla dłużnika i będących na jego utrzymaniu członków jego rodziny. Ponadto nie podlegają zajęciu przedmioty konieczne do wykonywania pracy zawodowej np. samochód jeśli dłużnik jest taksówkarzem.

Wolne od zajęcia komorniczego są również wszelkie świadczenia socjalne np. świadczenie alimentacyjne czy rodzinne. Nie podlega zajęciu również świadczenie 500 plus. Jeśli zarabiamy minimalna krajową wówczas tez nie musimy się obawiać. Komornik nie zabierze nam tych pieniędzy, chyba że sprawa dotyczy alimentów. Wówczas nasze wynagrodzenie nie jest chronione.

03/04/2018

Ekonomista z wieloletnim doświadczeniem w bankowości i finansach. Od lat śledzi to co dzieje się na rynku aby oceny pożyczek i kredytów były na najwyższym poziomie. Ekspert z zakresu bankowości i finansów osobistych.

Jak uniknąć komornika?

Na pytanie jak uniknąć komornika odpowiedź jest prosta. Nie brać pożyczek, chwilówek ani kredytów. Opłacać rachunki, czynsze i inne zobowiązania. Są jednak chwile w naszym życiu, kiedy zwyczajnie coś nie wychodzi. Popadamy w chorobę czy tracimy bliską osobę a posiadamy zadłużenie.

Czy warto korzystać z firm antywindykacyjnych

Czy warto korzystać z firm antywindykaycjnych Na to pytanie szuka odpowiedzi coraz więcej osób. Jest to wynikiem tego, że sporo Polaków popada w kłopoty finansowe. Nie bez znaczenia jest także to, że proporcjonalnie rośnie liczba firm antywindykacyjnych w Polsce.

Będzie łatwiej o przedawnienie długu

Przedawnienie długu ulega skróceniu O długu mogą mówić wszyscy Ci, którzy zaciągnęli chwilówkę czy pożyczkę gotówkową. Bez względu na to czy są one spłacane regularnie czy mamy zaległości w spłacie – jesteśmy zadłużeni.