Co powinna zawierać faktura? Niezbędne informacje

Faktura jest jednym z najważniejszych dokumentów biznesowych, który jest niezbędny do prowadzenia działalności gospodarczej. Wystawienie faktury jest obowiązkiem każdego przedsiębiorcy, który chce sprzedać swoje produkty lub usługi. Jednak, aby faktura była ważna prawnie i zgodna z obowiązującymi przepisami, musi zawierać określone informacje. W tym artykule przedstawimy, co powinna zawierać faktura i jakie są niezbędne informacje, które muszą się na niej znaleźć. Dowiesz się również, jakie konsekwencje mogą wyniknąć z nieprawidłowo wystawionej faktury i jak uniknąć błędów podczas jej tworzenia.

Faktura – co to jest?

Faktura to dokument handlowy, który jest potwierdzeniem dokonania transakcji kupna-sprzedaży towarów lub usług. Faktura jest ważnym dokumentem biznesowym, który jest niezbędny zarówno dla sprzedawcy, jak i dla kupującego. Na fakturze powinny znajdować się wszystkie niezbędne informacje dotyczące transakcji, w tym m.in. dane sprzedawcy i nabywcy, opis sprzedanych towarów lub usług, kwota transakcji oraz informacje dotyczące terminu i sposobu zapłaty. Faktura jest ważnym dokumentem, który potwierdza prawo nabywców do odliczenia VAT od wartości nabytych towarów lub usług w przypadku, gdy sprzedawca jest podatnikiem VAT. Faktury można wystawiać w formie papierowej lub elektronicznej, pod warunkiem, że spełniają one wymogi określone w ustawie o VAT.

Jak wygląda faktura?

Wygląd faktury może różnić się w zależności od przedsiębiorstwa i rodzaju sprzedawanych towarów lub usług, ale musi zawierać pewne obowiązkowe elementy. Faktura powinna być wystawiona na papierze firmowym lub posiadać wyróżniony nagłówek z danymi sprzedawcy oraz nabywcy. Na fakturze powinny znajdować się m.in.:

  • Data wystawienia faktury oraz numer kolejny faktury,
  • Dane sprzedawcy (nazwa, adres, NIP, REGON),
  • Dane nabywcy (nazwa, adres, NIP),
  • Opis sprzedanych towarów lub usług,
  • Kwota netto i brutto, czyli cena towarów lub usług wraz z podatkiem VAT,
  • Stawka podatku VAT,
  • Termin płatności,
  • Sposób zapłaty.

Faktura może także zawierać dodatkowe informacje, takie jak numer konta bankowego sprzedawcy, adres e-mail, numer telefonu czy dane dotyczące przewozu towarów. Faktury mogą być wystawiane w formie papierowej lub elektronicznej, ale w obu przypadkach muszą spełniać wymagania określone przez prawo.

|—————————–|

FAKTURA NR 2023/001
Data wystawienia:
26 marca 2023
SPRZEDAWCA:
Firma XYZ Sp. z o.o.
ul. Przykładowa 1
00-000 Warszawa
NIP: 123-45-67-890
NABYWCA:
Firma ABC Sp. z o.o.
ul. Wzorcowa 1
00-000 Kraków
NIP: 987-65-43-210
Opis towaru/usługi:
10 kg kawy arabica
Cena jednostkowa: 50 zł
Ilość: 5
Kwota netto: 250 zł
VAT (23%): 57,50 zł
Kwota brutto: 307,50 zł
Termin płatności:
10 kwietnia 2023
Sposób płatności:
Przelew na konto bankowe

Przykładowa faktura ta ma numer 2023/001 i została wystawiona przez firmę XYZ Sp. z o.o. na rzecz firmy ABC Sp. z o.o. Faktura dotyczy sprzedaży 10 kg kawy arabica po cenie jednostkowej 50 zł, w ilości 5 sztuk, co daje kwotę netto 250 zł. Do ceny netto został doliczony podatek VAT w wysokości 23%, co daje kwotę 57,50 zł. Ostatecznie, kwota brutto wynosi 307,50 zł. Termin płatności wynosi 10 kwietnia 2023, a forma płatności to przelew na konto bankowe.

Kto wystawia fakturę?

Fakturę wystawia zazwyczaj sprzedawca towarów lub usług. Wystawienie faktury jest obowiązkiem przedsiębiorcy, który sprzedaje swoje produkty lub usługi na rzecz innej firmy lub osoby fizycznej. Faktura jest ważnym dokumentem biznesowym, który potwierdza dokonanie transakcji kupna-sprzedaży i zawiera niezbędne informacje dotyczące sprzedanych towarów lub usług oraz warunków ich sprzedaży. Faktura jest także podstawą do rozliczenia podatkowego i potwierdza prawo nabywcy do odliczenia podatku VAT.

Warto jednak zaznaczyć, że w niektórych sytuacjach wystawienie faktury może leżeć również po stronie nabywcy, np. w przypadku samofakturowania, czyli sytuacji, gdy nabywca wystawia fakturę na podstawie otrzymanego dokumentu sprzedaży. Samofakturowanie jest stosowane m.in. w przypadku zakupów towarów lub usług od przedsiębiorców nie mających siedziby na terytorium kraju lub w przypadku zakupów od podmiotów nie będących podatnikami VAT.

Faktura faktoringowa

Faktura faktoringowa to dokument finansowy, który jest związany z usługami faktoringowymi. Faktoring to forma finansowania, w której przedsiębiorca sprzedaje swoje wierzytelności (np. faktury) związaną z dokonanymi sprzedażami, firmie faktoringowej, która w zamian za to przekazuje mu środki finansowe. W tym przypadku, faktura faktoringowa jest dokumentem wystawianym przez firmę faktoringową, która przejmuje wierzytelność od sprzedawcy towarów lub usług.

Faktura faktoringowa zawiera informacje dotyczące faktoringu, m.in. informacje o firmie faktoringowej, numer umowy faktoringowej, kwotę przelewu środków na rachunek sprzedawcy oraz informacje dotyczące wierzytelności. W odróżnieniu od zwykłej faktury, faktura faktoringowa nie potwierdza bezpośrednio sprzedaży towarów lub usług, ale informuje o przejęciu przez firmę faktoringową wierzytelności związanej z taką transakcją.

Faktura faktoringowa jest ważnym dokumentem finansowym, który umożliwia przedsiębiorcy uzyskanie środków finansowych na krótki okres czasu, bez konieczności czekania na zapłatę od nabywcy.

Jak wystawić fakturę?

Jak długo gromadzić faktury?

26/03/2023

Dziennikarka, która od lat zajmuje się analizowaniem bieżących informacji z kraju i ze świata. Autorka najnowszych wiadomości, promocji pożyczkowych oraz publikacji na blogu. Zarządza mediami społecznościowymi w serwisie.

Pożyczka chwilówka na 45 dni

Pożyczka chwilówka na 45 dni może być darmowa. Przygotowaliśmy najlepsze pożyczki chwilówki dostępne przez Internet, bez zaświadczeń, bez wychodzenia z domu.

Czy warto korzystać z ubezpieczenia kredytu?

Na czym polega ubezpieczenie kredytu? Ubezpieczenie kredytu jak każde ubezpieczenie powinno nas chronić przed nieprzywdzianymi i losowymi sytuacjami. Ubezpieczenie kredytu jest traktowane przez bank jako zabezpieczenie i wykupując je możemy zyskać lepsze warunki. Oprócz potencjalnie lepszych warunków kredytu zyskujemy również ubezpieczenie, które pokryje albo część albo całość zobowiązania.

Android Pay odbierz bon na zakupy

Google przygotowało fajną promocję dzięki której możemy dostać bon o wartości 20 zł na zakupy w Żabce. Pobierz Android Pay