Działalność gospodarcza – jak zacząć?

Działalność gospodarcza jest coraz popularniejszą formą zatrudnienia w Polsce.

Od czego powinniśmy zacząć planując działalność gospodarcza i ile to kosztuje? Skąd wziąć pieniądze na uniezależnienie się od etatu. O tym wszystkim postaram się napisać w dzisiejszym wpisie.

Wiele osób pracujących na etatch marzy o czymś swoim. O niezależności zawodowej i finansowej, aby pracować ciężko ale dla siebie. Jeśli już wiemy co chcemy robić prowadząc działalność gospodarcza to zaczynamy od dokonania wpisu w centralnej ewidencji działalności gospodarczej – CEIDG.  Wypełniamy i składamy formularz CEIDG-1, który jest jednocześnie wnioskiem o wpis do krajowego rejestru podmiotów gospodarki narodowej (REGON), zgłoszeniem identyfikacyjnym albo aktualizującym do urzędu skarbowego (NIP), a także oświadczeniem o wyborze formy opodatkowania podatkiem dochodowym od osób fizycznych.

Składamy wniosek do ewidencji

Wniosek CEIDG-1 składany jest do urzędu gminy lub miasta:

 • osobiście,

 • elektronicznie wykorzystując bezpieczny podpis kwalifikowany,

 • elektronicznie bez bezpiecznego podpisu kwalifikowanego – profil zaufany ePUAP,

 • listem poleconym (podpis poświadczony notarialnie).

Po zarejestrowaniu działalności gospodarczej  nowy przedsiębiorca powinien w ciągu 7 dni złożyć w ZUS  formularz zgłaszający do ubezpieczenia:

 • ZUS ZUA – jeżeli ma podlegać pełnemu ubezpieczeniu – dla osób prowadzących tylko działalność gospodarczą.

 • ZUS ZZA – jeżeli ma podlegać jedynie obowiązkowemu ubezpieczeniu zdrowotnemu – dla osób pracujących dodatkowo na etacie i osiągających wynagrodzenie nie niższe niż minimalne.

Koszt zgłoszenia przedsiębiorcy do ZUS jest bezpłatny.

Czy trzeba mieć pieczątkę? Posiadanie pieczątki nie jest wymagane przepisami prawa, lecz przeważnie jest ona niezbędna do prowadzenia działalności oraz wymagana przez niektóych kontrahentów. Na szczęście koszt pieczątki to ok 30-40 zł w zależności od tego jaką firmę wybierzemy.

Czy trzeba zakładać rachunek bankowy firmowy? Posiadanie firmowego rachunku bankowego  nie jest obowiązkowe. Gdy jednak planujemy duże transakcje ( płatność przekracza równowartość 15 tys. euro) a drugą stroną transakcji jest inny przedsiębiorca, wówczas posiadanie konta firmowego jest obligatoryjne.

Skąd wziąć środki na start firmy?

Działalność gospodarcza wiąże się z kosztami. Niestety jak chcemy zarobić, najpierw musimy zainwestować chociażby w wizytówki, ulotki czy inne potrzebne urządzenia. Dodatkowo musimy mieć odłożone środki na opłacenie składek ZUS. Skąd na to wszystko wziąć jeśli nasze oszczędności nie są zbyt wielkie, wybrać pożyczki online?

Z pomocą przychodzą dofinansowania działalności gospodarczej z urzędu pracy.  Niestety dotyczy ona tylko osób bezrobotnych i jest ograniczona. Wielkość dofinansowania określona jest w umowie, nie wyższa jednak niż 6-krotność wysokości przeciętnego wynagrodzenia, tj. obecnie 26.121 zł

Osoba, która chce otrzymać  dofinansowanie  powinna złożyć – we właściwym ze względu na miejsce zamieszkania lub pobytu albo miejsce prowadzenia działalności Powiatowym Urzędzie Pracy – wniosek oraz przedstawić zabezpieczenie prawne na wypadek zwrotu dofinansowania.

Formami zabezpieczenia zwrotu dofinansowania może być: poręczenie, weksel z poręczeniem wekslowym (aval), gwarancja bankowa, zastaw na prawach lub rzeczach, blokada środków zgromadzonych na koncie bankowym, akt notarialny o poddaniu się egzekucji przez dłużnika.

Niestety brak już programów finansowanych przez UE, które oferują bezzwrotną pomoc dla początkujących przedsiębiorców.

Pożczyczki dla osób prowadzących działalność gospodarcza.

Aasa pożyczki dla firm

aasa opinie i oferta

 • Kwota pożyczki od 1 000 do 10 000 zł
 • Okres spłaty od 1 do 24 mcy – okres spłaty jest elastyczny, całkowicie uzależniony od woli Klienta
 • Odbiorcy – indywidualna działalność gospodarcza + osoby samozatrudnione
 • Dostępna od pierwszego dnia prowadzenia działalności. Osoby rozpoczynające biznes oraz osoby bez historii prowadzonej działalności również są akceptowane

złóż wniosek

Aforti Finance pożyczki dla firm

aforti finanse

 • Nawet do 150 000 zł
 • okres pożyczki na raty – do 36 miesięcy!
 • Decyzja już w 1 godzinę
 • Minimum formalności

złóż wniosek

 

13/12/2017

Ekonomista z wieloletnim doświadczeniem w bankowości i finansach. Od lat śledzi to co dzieje się na rynku aby oceny pożyczek i kredytów były na najwyższym poziomie. Ekspert z zakresu bankowości i finansów osobistych.

Kredyt z gwarancją COSME

Czym jest kredyt z gwarancją COSME i jak z niego skorzystać? Gwarancji z programu COSME udziela Bank Gospodarstwa Krajowego. Aby otrzymać gwarancję bankową w ramach COSME nie trzeba chodzić do BGK.

Pozabankowe pożyczki dla firm

Firmy potrzebują dofinansowania Spora część firm planuje działania rozwojowe. Większość jednak nie ma takich nadwyżek aby sfinansować pomysły z własnych środków. Przedsiębiorcy to ludzie czynu, którzy nie boją się podejmować ryzyka i jeśli widzą powodzenie w swoim pomyśle to śmiało sięgają po kredyt czy pożyczkę.

Działalność nierejestrowana pod znakiem zapytania

Działalność nierejestrowana budzi wiele wątpliwości. Niepokój jest tym bardziej uzasadniony, że przepisy weszły w życie już w kwietniu 2018.