Działalność gospodarcza – jak zacząć?

Działalność gospodarcza jest coraz popularniejszą formą zatrudnienia w Polsce.

Od czego powinniśmy zacząć planując działalność gospodarcza i ile to kosztuje? Skąd wziąć pieniądze na uniezależnienie się od etatu. O tym wszystkim postaram się napisać w dzisiejszym wpisie.

Wiele osób pracujących na etatch marzy o czymś swoim. O niezależności zawodowej i finansowej, aby pracować ciężko ale dla siebie. Jeśli już wiemy co chcemy robić prowadząc działalność gospodarcza to zaczynamy od dokonania wpisu w centralnej ewidencji działalności gospodarczej – CEIDG.  Wypełniamy i składamy formularz CEIDG-1, który jest jednocześnie wnioskiem o wpis do krajowego rejestru podmiotów gospodarki narodowej (REGON), zgłoszeniem identyfikacyjnym albo aktualizującym do urzędu skarbowego (NIP), a także oświadczeniem o wyborze formy opodatkowania podatkiem dochodowym od osób fizycznych.

Wniosek CEIDG-1 składany jest do urzędu gminy lub miasta:

 • osobiście,

 • elektronicznie wykorzystując bezpieczny podpis kwalifikowany,

 • elektronicznie bez bezpiecznego podpisu kwalifikowanego – profil zaufany ePUAP,

 • listem poleconym (podpis poświadczony notarialnie).

Po zarejestrowaniu działalności gospodarczej  nowy przedsiębiorca powinien w ciągu 7 dni złożyć w ZUS  formularz zgłaszający do ubezpieczenia:

 • ZUS ZUA – jeżeli ma podlegać pełnemu ubezpieczeniu – dla osób prowadzącychc tylko działalność gospodarczą.

 • ZUS ZZA – jeżeli ma podlegać jedynie obowiązkowemu ubezpieczeniu zdrowotnemu – dla osób pracujących dodatkowo na etacie i osiągających wynagrodzenie nie niższe niż minimalne.

Koszt zgłoszenia przedsiębiorcy do ZUS jest bezpłatny.

Czy trzeba mieć pieczątkę? Posiadanie pieczątki nie jest wymagane przepisami prawa, lecz przeważnie jest ona niezbędna do prowadzenia działalności oraz wymagana przez niektóych kontrahentów. Na szczęście koszt pieczątki to ok 30-40 zł w zależności od tego jaką firmę wybierzemy.

Czy trzeba zakładać rachunek bankowy firmowy? Posiadanie firmowego rachunku bankowego  nie jest obowiązkowe. Gdy jednak planujemy duże trancakcje ( płatność przekracza równowartość 15 tys. euro) a drugą stroną transakcji jest inny przedsiębiorca, wówczas posiadanie rachunku firmowego jest obligatoryjne.

Skąd wziąć środki na start firmy?

Działalność gospodarcza wiąże się z kosztami. Niestety jak chcemy zarobić, najpierw musimy zainwestować chociażby w wizytówki, ulotki czy inne potrzebne urządzenia. Dodatkowo musimy mieć odłożone środki na opłacenie składek ZUS. Skąd na to wszystko wziąć jeśli nasze oszczędności nie są zbyt wielkie, wybrać najlepsze chwilówki?

Z pomocą przychodzą dofinansowania działalności gospodarczej z urzędu pracy.  Niestety dotyczy ona tylko osób bezrobotnych i jest ograniczona. Wielkość dofinansowania określona jest w umowie, nie wyższa jednak niż 6-krotność wysokości przeciętnego wynagrodzenia, tj. obecnie 26.121,30 zł (według stanu na dzień 01.06.2017 r.)

Osoba, która chce otrzymać  dofinansowanie  powinna złożyć – we właściwym ze względu na miejsce zamieszkania lub pobytu albo miejsce prowadzenia działalności Powiatowym Urzędzie Pracy – wniosek oraz przedstawić zabezpieczenie prawne na wypadek zwrotu dofinansowania.

Formami zabezpieczenia zwrotu dofinansowania może być: poręczenie, weksel z poręczeniem wekslowym (aval), gwarancja bankowa, zastaw na prawach lub rzeczach, blokada środków zgromadzonych na koncie bankowym, akt notarialny o poddaniu się egzekucji przez dłużnika.

Niestety brak już programów finansowanych przez UE, które oferują bezzwrotną pomoc dla początkujących przedsiębiorców.

Pożczyczki dla osób prowadzących działalność gospodarcza.

1. Pożczyczka aasa – to do 10000 zł dla początkujących przedsiębiorców, szybka decyzja, wymagany tylko dowód osobisty, formalności ograniczone dla minimum. Od pierwszego dnia działalności!

AASA - szybkie pożyczki przez Internet

Aasa specjalizuje się w pożyczkach ratalnych udzielanych klientom w oparciu o unikalny i wieloetapowy proces oceny kredytowej. Firma jest spółką akcyjną i nie udziela pożyczek krótkoterminowych (chwilówek). Aasa zapewnia, że dba o rozwój rynku i klienta. Aasa to Polska firma o skandynawskich korzeniach, która na polskim rynku funkcjonuje od 2012 roku.

złóż wniosek

 

2.  Autokapital.pl to pożyczka przeznaczona dla przedsiębiorców zabezpieczona samochodem

 • Firma nie sprawdza baz dłużników oraz pożycza kwoty do 50% wartości pojazdów
 • Wyceny pojazdu można wykonać bezpośrednio na stronie pożyczkodawcy
 • Pożyczka o jaką można się ubiegać wynosi nawet 100 000 zł

złóż wniosek

3. Biznes Kasa – pożyczka dla polskich firm, które mają problemy z otrzymaniem finansowania z banku. Firma oferuje pożyczki do 50 000 zł bez zabezpieczeń. Dodatkowo firma oferuje:

 

 •  możliwość skorzystania z wakacji pożyczkowych, czyli zawieszenia spłaty łącznie nawet do 12 miesięcy
 •  ubezpieczenie pożyczki na wypadek niespodziewanej sytuacji życiowej
 •  profesjonalne doradztwo oraz pomoc w odzyskiwaniu należności od swoich kontrahentów

złóż wniosek

 

 

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *