Skarga na firmę windykacyjną – co warto wiedzieć?

Firmy windykacyjne są często krytykowane przez dłużników i niektóre osoby zarzucają im stosowanie nieuczciwych praktyk. W przypadku, gdy uważasz, że firma windykacyjna działa niezgodnie z prawem, warto zgłosić skargę.

Czym jest firma windykacyjna?

Firma windykacyjna zajmuje się odzyskiwaniem należności od dłużników. W Polsce działa wiele takich firm, a ich metody pracy i standardy etyczne mogą się znacznie różnić. Firmy windykacyjne są zobowiązane do przestrzegania prawa, a ich działania muszą być zgodne z kodeksem postępowania przedsiębiorców wobec dłużników.

Jakie praktyki firm windykacyjnych mogą naruszać prawo?

Niektóre firmy windykacyjne stosują nieuczciwe praktyki, które mogą naruszać prawo lub godzić w dobre obyczaje. Przykłady takich praktyk to:

  1. Groźby i naciski – niektóre firmy windykacyjne stosują groźby i naciski wobec dłużników, na przykład grożą wysłaniem komornika lub zajęciem majątku.
  2. Przesadne opłaty – niektóre firmy windykacyjne nakładają na dłużników nieuzasadnione opłaty, na przykład za wysłanie pisma lub wykonanie połączenia telefonicznego.
  3. Podejmowanie działań bez upoważnienia – niektóre firmy windykacyjne podejmują działania bez upoważnienia, na przykład wysyłają pisma na nieistniejący adres lub dzwonią do osób trzecich w celu odzyskania należności.

Jakie kroki należy podjąć w przypadku skargi na firmę windykacyjną?

Jeśli uważasz, że firma windykacyjna działa niezgodnie z prawem, warto podjąć następujące kroki:

  1. Skontaktuj się z firmą windykacyjną – w pierwszej kolejności warto skontaktować się z firmą windykacyjną i przedstawić swoje zastrzeżenia. Może okazać się, że było to nieporozumienie i firma windykacyjna podejmie odpowiednie kroki, aby rozwiązać problem.
  2. Zgłoś skargę – jeśli firma windykacyjna nie podejmuje działań w odpowiedzi na Twoje zastrzeżenia, warto zgłosić skargę do właściwych organów. Można zgłosić skargę do UOKiK lub do Inspekcji Handlowej, która zajmuje się kontrolą firm windykacyjnych.
  3. Skorzystaj z pomocy prawnika – w przypadku, gdy firma windykacyjna stosuje nieuczciwe praktyki, warto skorzystać z pomocy prawnika. Prawnicy specjalizujący się w prawie konsumenckim mogą pomóc w wystąpieniu do firmy windykacyjnej oraz w zgłoszeniu skargi do właściwych organów.

  4. Zbierz dowody – przed zgłoszeniem skargi warto zbierać dowody, które potwierdzą nieprawidłowe działania firmy windykacyjnej. Mogą to być na przykład nagrania rozmów telefonicznych, korespondencja e-mailowa lub listowna.
  5. Poinformuj innych – warto poinformować innych o nieprawidłowych działaniach firmy windykacyjnej. Można to zrobić na forach internetowych, w grupach na portalach społecznościowych lub na stronach poświęconych ochronie praw konsumentów.

Jakie mogą być skutki skargi na firmę windykacyjną?

Skarga na firmę windykacyjną może mieć różne skutki, w zależności od wyniku postępowania. Jeśli skarga zostanie uznana za uzasadnioną, firma windykacyjna może zostać ukarana grzywną lub nałożone na nią inne sankcje. Jeśli skarga nie zostanie uwzględniona, dalsze kroki pozostają w gestii osoby zgłaszającej skargę.

Ogólny wzór skargi na firmę windykacyjną

Miejscowość i data

Imię i nazwisko lub nazwa składającego skargę

Adres zamieszkania lub adres siedziby firmy

Do: Nazwa firmy windykacyjnej Adres siedziby

Szanowni Państwo,

Skrzynka odbiorcza mojego telefonu oraz skrzynka pocztowa zostały zasypane powiadomieniami od Państwa firmy. W związku z tym chcę zgłosić swoją skargę.

W ciągu ostatnich kilku dni otrzymałem liczne wiadomości tekstowe i połączenia telefoniczne od Państwa firmy, dotyczące zaległych płatności. Pomimo mojego powtarzanego stanowiska, że nie jestem w stanie zapłacić w pełni zadłużenia w tym momencie, a jedynie w ratach, otrzymałem powiadomienie o wysłaniu komornika oraz groźby, że Państwa firma zajmie moją nieruchomość.

Chcę wyrazić moje głębokie niezadowolenie z powodu sposobu, w jaki firma prowadzi windykację. Według mojego najlepszego przekonania, Państwa firma działa niezgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, w tym z kodeksem postępowania przedsiębiorców wobec dłużników.

W związku z powyższym, zwracam się z prośbą o natychmiastowe zaprzestanie nielegalnych działań oraz usunięcie wszystkich informacji na mój temat z baz Państwa firmy.

Wzywam Państwa do rozwiązania mojego problemu w sposób zgodny z prawem. Jestem gotowy do rozwiązania kwestii zadłużenia w sposób ugodowy, ale nie akceptuję nieetycznych i niezgodnych z prawem działań ze strony Państwa firmy.

Proszę o odpowiedź na niniejszą skargę w ciągu 14 dni od daty otrzymania niniejszego pisma.

Z poważaniem,

[Imię i nazwisko lub nazwa składającego skargę]

Podsumowanie

Skarga na firmę windykacyjną jest ważnym narzędziem ochrony praw konsumentów. Firmy windykacyjne są zobowiązane do przestrzegania prawa i standardów etycznych, a skarga może pomóc w wyeliminowaniu nieprawidłowych działań. Przed zgłoszeniem skargi warto skontaktować się z firmą windykacyjną i podjąć próbę rozwiązania problemu, a także skorzystać z pomocy prawnika i zbierać dowody potwierdzające nieprawidłowe działania firmy windykacyjnej.

10/03/2023

Ekonomista z wieloletnim doświadczeniem w bankowości i finansach. Od lat śledzi to co dzieje się na rynku aby oceny pożyczek i kredytów były na najwyższym poziomie. Ekspert z zakresu bankowości i finansów osobistych.

Ranking chwilówek sierpień 2019

Ranking chwilówek sierpień 2019 pomoże w wyborze najkorzystniejszej szybkiej pożyczki. Sprawdź gdzie pożyczyć w lipcu aby nie przepłacić!

Bankomat ma już 50 lat

Bankomaty są z nami już od 50 lat. Na świecie obecnie mamy ponad 3 mln bankomat, a kolejne maszyny są instalowana co trzy minuty.

Jak bezpiecznie korzystać z pożyczek?

Nawet jeśli nie szukasz teraz finansowania warto abyś zapoznał się z zasadami - jak bezpiecznie korzystać z pożyczek. Te sposoby pomogą Ci w przyszłości!