Komisja Nadzoru Finansowego (KNF) – co to jest?

KNF czyli Komisja Nadzoru Finansowego

Komisja Nadzoru Finansowego czyli w skrócie KNF to centralny organ administracji rządowej, który sprawuje nadzór nad rynkiem finansowym w Polsce. Instytucja została powołana na mocy ustawy z dnia 21 lipca 2006 o nadzorze nad rynkiem finansowy. Zwierzchnikiem KNF jest z kolei Prezes Rady Ministrów.

Komisja składa się z przewodniczącego, dwóch zastępców przewodniczącego i pięciu członków. Przewodniczącego KNF powołuje prezes Premier na pięcioletnią kadencję. Z kolei zastępcy przewodniczącego są powoływani na wniosek przewodniczącego, ale również przez Premiera. Warto dodać, że w skład tej instytucji wchodzą zazwyczaj urzędnicy państwowi dla których jest to dodatkowa funkcja. Dokładnie rzecz ujmując w skład komisji są powoływani:

 • Członek rządu do spraw instytucji finansowych albo jego przedstawiciel,
 • Minister  gospodarki albo jego przedstawiciel,
 • Minister właściwy do spraw zabezpieczenia społecznego albo jego przedstawiciel,
 • Prezes Narodowego Banku Polskiego albo delegowany przez niego członek zarządu Narodowego Banku Polskiego,
 • Przedstawiciel Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej.

Jakie są zadania KNF?

Komisja Nadzoru Finansowego (KNF) sprawuje nadzór nad sektorem bankowym, rynkiem kapitałowym, ubezpieczeniowym i emerytalnym jak również nad działalnością firm pożyczkowych nie będącymi bankami. Ponadto kontroluje instytucje płatnicze i instytucje pieniądza elektronicznego.

W szczególności Komisja zajmuje się

 • podejmowaniem działań na rzecz prawidłowego funkcjonowaniu rynku finansowego;
 • działaniem na rzecz rozwoju rynku finansowego i jego konkurencyjności;
 • edukacją finansową
 • wydawaniem licencji na prowadzenie np. banku
 • przygotowywaniem projektów aktów prawnych w zakresie nadzoru nad rynkiem finansowym;
 • polubownym i pojednawczym rozstrzyganiem sporów między uczestnikami rynku

W dużym skrócie najważniejszym zadaniem KNF jest pilnowanie i kontrolowanie instytucji finansowych tak aby działały w granicach prawa. Aby produkty finansowe i polityka banków była uczciwa i transparentna. Kary oraz zalecenia Komisji mogą znacznie wpływać na wyniki i funkcjonowanie banków stąd instytucje finansowe starają się szybko i bezproblemowo realizować zalecenia Komisji.

14/11/2018

Ekonomista z wieloletnim doświadczeniem w bankowości i finansach. Od lat śledzi to co dzieje się na rynku aby oceny pożyczek i kredytów były na najwyższym poziomie. Ekspert z zakresu bankowości i finansów osobistych.

Bezpieczny PESEL – nie daj się oszukać!

Często słyszymy w mediach, że ktoś ma do spłaty kredyt którego nie zaciągał. Bezpieczny PESEL czyli jak nie dać się oszustom pożyczkowym

Centralny Rejestr Restrukturyzacji i Upadłości

Centralny Rejestr Restrukturyzacji i Upadłości To nowa a zarazem stara baza, która od 1 lutego 2019 roku zastąpi obecny Rejestr Dłużników Niewypłacalnych. Czy zatem zmienia się tylko nazwa? Nie do końca. Zmiany Rejestru były konieczne z uwagi chociażby na wiele przeszkód technicznych, które uniemożliwiały w pełni korzystanie z wszystkich informacji.

Czym się różni bank od SKOK

Co to jest SKOK Zastanawialiście się, czym różnią się te dwie instytucje finansów? Większość osób nie wie czym się różni bank od SKOK. Wynika to z tego, że usługi jakie oferują banki i skoki są niemal identyczne. Zanim zaczniemy wskazywać różnice napiszemy kilka słów czym w ogóle jest SKOK.