Upadłość konsumencka poradnik

Upadłość konsumencka nie ma długich tradycji

w Polsce. W porządku prawnym pojawiła się dopiero w 2008 r. Pierwsze przepisy nie były dobrze skonstruowane, przez co bardzo mało osób mogło ogłosić swoją upadłość konsumencka.  Jak wskazywało Ministerstwo Sprawiedliwości- w pierwszych trzech latach ogłoszono zaledwie 36 upadłości. Tak marne statystyki doprowadziły do zmiany przepisów i od 2015 roku ogłoszenie upadłości konsumenckiej stało się dużo łatwiejsze.

Według najnowszych danych opublikowanych przez BIG InfoMonitor w samym 2017 r. z upadłość konsumencka została ogłoszona 5,5 tys. rzazy. Ponadto instytucja wskazuje, że więcej upadłości ogłosiły kobiety niż mężczyźni. Co ciekawe niewypłacalnymi coraz częściej są kobiety w młodym wieku – 18-35 lat.

Jak wnioskować o upadłość konsumencką?

Pierwszym krokiem jest złożenie wniosku do Sądu Rejonowego właściwego ze względu na miejsce zamieszkania wnioskującego. Wniosek wypełnia się na urzędowym formularzu, który można pobrać tutaj. Wypełniając formularz musimy pamiętać aby wyszczególnić tam wszystkich wierzycieli ( np. banki, instytucje finansowe, spółdzielnie mieszkaniowe) Ważne jest również to aby zgodne były ich dane oraz poszczególne wysokości zadłużenia. Sąd wymaga również aby wskazać kiedy np. pożyczka czy kredyt  został postawiony w stan wymagalności.

Jak już uporamy się z powyższymi danymi to wówczas należy zrobić aktualny i całkowity wykaz majątku, który się posiada. Wskazujemy ruchomości oraz nieruchomości, których jesteśmy właścicielami. Ponadto we wniosku należy szeroko opisać swoją sytuację. Należy udowodnić, że w momencie zawierania umów kredytowych mieliśmy zdolność do ich spłacenia, a obecny brak możliwości spłaty wynika z nieprzewidzianych okoliczności. Tylko takie uzasadnienie poparte dowodami ma szansę na powodzenie.

Ile kosztuje upadłość konsumencka?

Złożenie wniosku do Sądu kosztuje 30 zł. Jeśli jednak sytuacja materialna dłużnika jest na tyle beznadziejna to może on się starać się o zwolnienie z tej opłaty.

Po zapoznaniu się z wnioskiem Sąd wyznacza rozprawę na której wnioskujący o upadłość jest przesłuchiwany. Jeśli Sąd da wiarę w wyjaśnienia dłużnika i zgromadzony materiał dowodowy wydaje postanowienie o ogłoszeniu upadłości konsumenckiej. Od tego momentu jesteśmy uwolnieni od wszystkich długów.

W dalszej kolejności wchodzi syndyk masy upadłościowej, który zarządza majątkiem dłużnika tak aby zaspokoić z niego wierzycieli. Po wyprzedaniu majątku i przekazaniu środków Sąd ustala dalszy plan spłaty. Jest to okres gdzie przez maksymalnie 3 lata ex dłużnik będzie wpłacał drobne kwoty na rzecz swoich wierzycieli.

Czyszczenie BIK – czy jest możliwe?

Czyszczenie BIK – zmień swoją historię kredytową Na takie ogłoszenia możemy natknąć się bardzo często. Wielu „ekspertów” od historii kredytowej oferuje cudowne usługi zmiany danych w bazie BIK. Czy warto ufać takim zapewnieniom?

Kredyt walutowy się opłaca?

Kredyt walutowy czy jak nazywają go fachowcy kredyt dewizowy jest dostępny w każdym banku. Jednak zainteresowanie takimi produktami finansowymi jest obecnie bardzo małe.

Upadłość konsumencka poradnik

Upadłość konsumencka nie ma długich tradycji w Polsce. W porządku prawnym pojawiła się dopiero w 2008 r. Pierwsze przepisy nie były dobrze skonstruowane, przez co bardzo mało osób mogło ogłosić swoją upadłość konsumencka.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *