Upadłość konsumencka poradnik

Upadłość konsumencka nie ma długich tradycji

w Polsce. W porządku prawnym pojawiła się dopiero w 2008 r. Pierwsze przepisy nie były dobrze skonstruowane, przez co bardzo mało osób mogło ogłosić swoją upadłość konsumencka.  Jak wskazywało Ministerstwo Sprawiedliwości- w pierwszych trzech latach ogłoszono zaledwie 36 upadłości. Tak marne statystyki doprowadziły do zmiany przepisów i od 2015 roku ogłoszenie upadłości konsumenckiej stało się dużo łatwiejsze.

Według najnowszych danych opublikowanych przez BIG InfoMonitor w samym 2017 r. z upadłość konsumencka została ogłoszona 5,5 tys. rzazy. Ponadto instytucja wskazuje, że więcej upadłości ogłosiły kobiety niż mężczyźni. Co ciekawe niewypłacalnymi coraz częściej są kobiety w młodym wieku – 18-35 lat.

Jak wnioskować o upadłość konsumencką?

Pierwszym krokiem jest złożenie wniosku do Sądu Rejonowego właściwego ze względu na miejsce zamieszkania wnioskującego. Wniosek wypełnia się na urzędowym formularzu, podczas wypełniania którego należy pamiętać aby wyszczególnić tam wszystkich wierzycieli ( np. banki, instytucje finansowe, spółdzielnie mieszkaniowe) Ważne jest również to aby zgodne były ich dane oraz poszczególne wysokości zadłużenia. Sąd wymaga również aby wskazać kiedy np. pożyczka czy kredyt  został postawiony w stan wymagalności.

Jak już uporamy się z powyższymi danymi to wówczas należy zrobić aktualny i całkowity wykaz majątku, który się posiada. Wskazujemy ruchomości oraz nieruchomości, których jesteśmy właścicielami. Ponadto we wniosku należy szeroko opisać swoją sytuację. Należy udowodnić, że w momencie zawierania umów kredytowych mieliśmy zdolność do ich spłacenia, a obecny brak możliwości spłaty wynika z nieprzewidzianych okoliczności. Tylko takie uzasadnienie poparte dowodami ma szansę na powodzenie.

Ile kosztuje upadłość konsumencka?

Złożenie wniosku do Sądu kosztuje 30 zł. Jeśli jednak sytuacja materialna dłużnika jest na tyle beznadziejna to może on się starać się o zwolnienie z tej opłaty.

Po zapoznaniu się z wnioskiem Sąd wyznacza rozprawę na której wnioskujący o upadłość jest przesłuchiwany. Jeśli Sąd da wiarę w wyjaśnienia dłużnika i zgromadzony materiał dowodowy wydaje postanowienie o ogłoszeniu upadłości konsumenckiej. Od tego momentu jesteśmy uwolnieni od wszystkich długów.

W dalszej kolejności wchodzi syndyk masy upadłościowej, który zarządza majątkiem dłużnika tak aby zaspokoić z niego wierzycieli. Po wyprzedaniu majątku i przekazaniu środków Sąd ustala dalszy plan spłaty. Jest to okres gdzie przez maksymalnie 3 lata ex dłużnik będzie wpłacał drobne kwoty na rzecz swoich wierzycieli.

25/03/2018

Dziennikarka, która od lat zajmuje się analizowaniem bieżących informacji z kraju i ze świata. Autorka najnowszych wiadomości, promocji pożyczkowych oraz publikacji na blogu. Zarządza mediami społecznościowymi w serwisie.

Jak uniknąć komornika?

Na pytanie jak uniknąć komornika odpowiedź jest prosta. Nie brać pożyczek, chwilówek ani kredytów. Opłacać rachunki, czynsze i inne zobowiązania. Są jednak chwile w naszym życiu, kiedy zwyczajnie coś nie wychodzi. Popadamy w chorobę czy tracimy bliską osobę a posiadamy zadłużenie.

Czy brać kredyt konsolidacyjny?

Jak brzmi odpowiedź na pytanie: czy brać kredyt konsolidacyjny?  Kredyt konsolidacyjny jest o tyle dobry, że pozwala kredytobiorcom

Kiedy nie brać pożyczki na raty

Pożyczki chwilówki i pożyczki na raty są łatwo dostępne Wszechobecne reklamy i kuszące promocje sprawiają, że momentami przestajemy myśleć zdroworozsądkowo i poddajemy się chwili. Zobaczymy super promocję na duży telewizor i już chcemy go mieć. Przecież taka okazja nie zdarza się często! Wchodzimy na konto, a tam kilkaset złotych, które starczą nam tylko na jedzenie