ZUS podwyższa emerytury

Jakie zmiany przygotował ZUS?

Od 1 marca ZUS będzie wypłacał wyższe emerytury o niecałe 30 zł. Ogólny wskaźnik waloryzacji wyniósł 102,98 %. Jak ZUS oblicza ten wskaźnik i co na niego się składa? O wysokości waloryzacji decydują dwa czynniki – inflacja w gospodarstwach emerytów tj. podwyżki cen towarów, które głównie kupują emeryci oraz 20 % realnego wzrostu płac.

W styczniu Główny Urząd Statystyczny poinformował, że wskaźniki średniorocznych cen towarów i usług konsumpcyjnych dla gospodarstw domowych emerytów i rencistów w 2017 roku wyniosły odpowiednio 102 %. Instytucja wskazała również, że realny wzrost przeciętnego wynagrodzenia w 2017 roku w stosunku do 2016 roku wyniósł 3,4 %. Z wyliczenia wyszło zatem, że wskaźnik ZUS waloryzacji emerytur i rent w 2018 roku wyniósł 102,98 %  Czy zatem seniorzy nie będą musieli ratować się chwilówkami? Niestety patrząc na poniższe kwoty nic się raczej nie zmieni.

Wysokość najniższych świadczeń po waloryzacji 2018

  • Najniższa emerytura i renta ZUS wzrośnie o 29,80 zł 1000 zł do 1029,80 zł brutto
  • Najniższa renta z tytułu częściowej niezdolności do pracy wzrośnie obejmie podwyżka o 22,5 zł i będzie wynosiła 772,50 zł brutto
  • Renta z tytułu częściowej niezdolności do pracy w związku z wypadkiem lub chorobą zawodową wzrośnie  o ok. 27 zł i będzie wynosiła ok. 927 zł
  • Renta socjalna wzrośnie o 25 zł i wyniesie ok. 865,00 zł
  • Świadczenie przedemerytalne wzrośnie o 31 zł i będzie oscylowało w granicy ok. 1071,00 zł

Rozdzielność majątkowa przy kredycie

Rozdzielność majątkowa przy ubieganiu się o kredyt Może całkowicie zmienić naszą zdolność kredytową. Dlatego zanim się zdecydujemy na podpisanie intercyzy warto pomyśleć jakie będzie miała konsekwencje dla naszych finansów.

Kredyt konsumencki – to powinieneś wiedzieć

Czym jest kredyt konsumencki i jego rodzaje Kredyt konsumencki to produkt jaki mogą oferować banki na podstawie szczególnych przepisów prawa. Za kredyt konsumencki uważa się umowę o kredyt do kwoty nie większej niż 255 550 zł albo równowartość tej kwoty w zagranicznej walucie.

Giełda Papierów Wartościowych – jak zarabia?

Giełda Papierów Wartościowych ma zapewnić możliwość obrotu giełdowego papierami wartościowymi takimi jak akcje, obligacje czy prawa poboru itp.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *