500 plus zmiany wejdą już niedługo

Program 500 plus przyjął się na dobre

Już ponad rok czasu Polacy korzystają z flagowego programu Prawa i Sprawiedliwości. Celem projektu Rodzina 500 Plus jest pomoc w wychowaniu dzieci poprzez przyznawanie świadczeń wychowawczych. Zgodnie z założeniami programu, wypłacane pieniądze mają zwrócić cześć kosztów związanych z zaspokojeniem potrzeb dzieci. Po roku czasu funkcjonowania można wyraźnie zaobserwować, że sytuacja polskich rodzin poprawia się, a ponadto dodatkowe pieniądze zachęcają do posiadania większej ilości potomstwa. W marcu 2017 wsparciem z programu Rodzina 500 Plus objętych było ponad 3,9 mln dzieci, czyli 56,6 proc!

Obecnie świadczenie otrzymuje się przy spełnieniu jednego z poniższych:

  • każde drugie i kolejne dziecko bez względu na dochody rodziny;
  • pierwsze dziecko, jeśli dochód na osobę nie przekracza 800 zł;
  • pierwsze dziecko, jeśli dochód na osobę nie przekracza 1200 zł, a którekolwiek z dzieci w rodzinie jest niepełnosprawne (tj. dziecko, które nie ukończyło jeszcze 18 lat, posiadające orzeczenie o niepełnosprawności wg przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych).

Świadczenie mogą pobierać:

  • rodzice;
  • jeden rodzic;
  • opiekunowie prawni;
  • faktyczni opiekunowie.

Najważniejsze zmiany w Rodzina 500 plus

Główne zasady programu nie zostaną zmienione. Nastąpią jedynie pewne korekty, które mają ukrócić niepożądane zachowania związane z systemem świadczeń, np. częstym przypadkiem jest manipulowanie dochodem, aby spełnić kryterium uprawniającego do świadczenia wychowawczego na pierwsze dziecko. Przepisy mają również doprecyzować sposób ustalania prawa do świadczenia wychowawczego na dzieci pozostające pod opieką naprzemienną rodziców nietworzących rodziny. W ustawie znajdziemy również zapis aby rodzic deklarujący samotne wychowywanie dziecka musiał mieć ustalone alimenty na rzecz dziecka od drugiego rodzica. Nowe prawo ma także zapobiec fikcyjnemu rozwiazywaniu umów o pracę a następnie ponowne ich zawieranie. Jeśli takie działanie nastąpiłoby przed upływem trzech miesięcy, nie byłoby traktowane jako utrata dochodu – zapisano w ustawie.

Wiele problemów wynikło również z tego, że wnioski o świadczenie z programu 500 plus składały osoby nie mieszkające na stałe w Polsce. Zgodnie z kryteriami programu prawo do świadczenia mają tylko rodziny mieszkające w Polsce. W związku z powyższym wg nowego prawa w przypadku wątpliwości, co do spełnienia tego warunku, gmina będzie mogła wezwać osobę otrzymującą świadczenie z programu do osobistego złożenia wyjaśnień.

Na mocy ustawy od 1 sierpnia będzie można już składać wnioski o świadczenia na nowy okres zasiłkowy, który rozpocznie się 1 października. Powyższy termin dotyczy zarówno świadczenia wychowawczego jak również świadczeń rodzinnych i z funduszu alimentacyjnego. W tym roku internetowe i papierowe wnioski będą mogły być składane już  od 1 sierpnia.  Z kolei w 2018 r. przez Internet będzie można składać wnioski o już 1 lipca.

Jak otrzymać świadczenie?

Poniżej krótki film przygotowany przez Ministerstwo, który pokazuje co należy zrobić aby otrzymać świadczenie.

 

29/07/2017

Ekonomista z wieloletnim doświadczeniem w bankowości i finansach. Od lat śledzi to co dzieje się na rynku aby oceny pożyczek i kredytów były na najwyższym poziomie. Ekspert z zakresu bankowości i finansów osobistych.

Pożyczki na 500 plus

Pożyczki na 500 plus Wraz z pojawieniem się tego świadczenia zaczęły się rozwijać pożyczki na 500 plus. Firmy pożyczkowe już dawno wyprzedziły banki w szybkości rozpatrywania wniosków oraz warunków udzielania pożyczek. Nie ma znaczenia czy wolimy pożyczkę chwilówkę czy pożyczkę na raty. Firmy pożyczkowe są na tyle elastyczne, że akceptują różne źródła dochodu.

Jak dostać chwilówkę będąc za granicą?

Jak dostać chwilówkę będąc za granicą Pieniędzy może nam zabraknąć w każdej chwili. Nie każdy posiada spadochron finansowy, który pozwoli mu na szybką reakcję finansową. Dlatego warto wiedzieć jak dostać chwilówkę będąc za granicą

Banki walczą o pieniądze z 500+

Banki walczą o pieniądze z 500+ bo to dodatkowy kapitał, który mogą inwestować i zarabiać. Może z odsetek starczy nawet na podatek bankowy?