Centralny Rejestr Restrukturyzacji i Upadłości

Centralny Rejestr Restrukturyzacji i Upadłości

To nowa a zarazem stara baza, która od 1 lutego 2019 roku zastąpi obecny Rejestr Dłużników Niewypłacalnych. Czy zatem zmienia się tylko nazwa? Nie do końca. Zmiany Rejestru były konieczne z uwagi chociażby na wiele przeszkód technicznych, które uniemożliwiały w pełni korzystanie z wszystkich informacji. Rejestr Dłużników Niewypłacalnych był zasilany rocznie kilkudziesięcioma tysiącami wpisów dotyczących firm i osób fizycznych. Tak duża baza powinna była być bardzo przydatna i chętnie odwiedzana. Rzeczywiście tak by pewnie było gdyby nie skomplikowana procedura dostępu do danych. Aby skorzystać z RDN-u należało najpierw uzyskać numer wpisu do rejestru, co było bardzo sformalizowane i czasochłonne. Centralny Rejestr Restrukturyzacji i Upadłości ma być bardziej przyjazny i łatwo dostępny dla zainteresowanych.

pożyczki online

Jakie dane będzie zawierał Centralny Rejestr?

Centralny Rejestr Restrukturyzacji i Upadłości będzie zawierał wszystkie informacje, które dotychczas gromadził Rejestr Dłużników Niewypłacalnych czyli wpisy dokonywane po ogłoszeniu upadłości oraz informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości z powodu zbyt małego majątku. Ponadto rejestr gromadził dane o podmiotach po umorzeniu egzekucji sądowej lub administracyjnej z względu na to, że z egzekucji nie można było uzyskać kwoty wyższej niż koszty egzekucji.

W nowym rejestrze dodatkowo będą dostępne informacje o: postępowaniach restrukturyzacyjnych i upadłościowych oraz orzeczenia sądów w przedmiocie zakazu prowadzenia działalności gospodarczej.

Do Centralnego Rejestru Restrukturyzacji i Upadłości wpisywane będą:

  • osoby fizyczne wykonujące działalność gospodarczą
  • dłużnicy alimentacyjni, którzy zalegają z płatnościami powyżej 12 miesięcy,
  • wspólnicy ponoszących odpowiedzialność całym swoim majątkiem za zobowiązania spółki,
  • dłużnicy zobowiązani do wyjawienia majątku,
  • osoby pozbawione przez sąd upadłościowy prawa do prowadzenia własnej działalności gospodarczej czy pełnienia funkcji członka rady nadzorczej, reprezentanta i pełnomocnika w spółce handlowej, spółdzielni lub przedsiębiorstwie państwowym.

Warto nadmienić, że nie każda wierzytelność zostanie wpisana do Centralnego Rejestru Restrukturyzacji i Upadłości. Wprowadzony został bowiem minimalny wierzytelności, który będzie wynosił 2 000 zł.

Czyszczenie BIK – czy jest możliwe?

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *