Cesja kredytu hipotecznego

Kredyt hipoteczny wybieramy zazwyczaj dość dokładnie z uwagi na okres obowiązywania umowy. Polacy najczęściej wybierają 30 letni okres spłaty. Trzy dekady to jednak tak odległy czas, że nie jesteśmy w stanie przewidzieć właściwie niczego. Bywają sytuacje, kiedy z różnych przyczyn konieczne jest przeniesienie kredytu hipotecznego na inną osobę. Taki zabieg to właśnie cesja kredytu hipotecznego. Więcej na ten temat w dzisiejszym wpisie.

Cesja kredytu hipotecznego – co to jest?

Cesja kredytu hipotecznego to umowa, w której kredytobiorca przekazuje swoje prawa i obowiązki wynikające z umowy kredytowej związanego z hipoteką na rzecz innej osoby (cesjonariusza). W ramach cesji, cesjonariusz staje się nowym wierzycielem i przejmuje pełne prawa do udzielonego kredytu wraz z hipoteką.

W praktyce, cesja kredytu hipotecznego pozwala na przekazanie kredytu hipotecznego na rzecz innej osoby, która przejmuje obowiązek spłaty kredytu. Oznacza to, że kredytobiorca przestaje być zobowiązany do spłaty kredytu, a cała odpowiedzialność przechodzi na cesjonariusza. W zamian, cesjonariusz płaci kredytobiorcy określoną kwotę, co stanowi wynagrodzenie za przekazanie prawa do kredytu.

Cesja kredytu hipotecznego może być korzystna dla obu stron umowy. Dla kredytobiorcy może to być korzystne, jeśli nie jest w stanie spłacać kredytu i chce uniknąć konsekwencji związanych z niespłacaniem kredytu. Natomiast dla cesjonariusza, korzyścią może być nabycie kredytu hipotecznego z niższym oprocentowaniem lub lepszymi warunkami spłaty.

Należy jednak pamiętać, że cesja kredytu hipotecznego wiąże się z pewnymi ryzykami. Przede wszystkim, cesjonariusz staje się odpowiedzialny za spłatę kredytu i ponosi ryzyko niespłacenia kredytu w przypadku braku zdolności finansowej. Ponadto, bank może nie zgodzić się na cesję kredytu, a w takim przypadku cała umowa jest nieważna.

W przypadku planów związanych z cesją kredytu hipotecznego, zawsze warto skonsultować się z doradcą finansowym lub prawnym, aby dokładnie poznać ryzyka i korzyści związane z taką umową.

Czytaj także: rozwód a kredyt hipoteczny

Jak przenieść kredyt hipoteczny na inną osobę?

Cesja kredytu hipotecznego to tak na prawdę wykonanie całego procesu kredytowego od początku. Konieczne będzie dostarczenie wielu dokumentów, a bank zbada naszą zdolność kredytową. Poniżej wskazujemy wszystkie formalności:

 • Zgoda wszystkich kredytobiorców – cesja kredytu hipotecznego możliwa będzie tylko wówczas, gdy wszyscy dotychczasowi kredytobiorcy się na nią zgodzą.
 • Zgoda banku – na decyzję banku będzie miała wpływ m.in. takie zdolność kredytowa nowej osoby, która będzie miała spłacać kredyt .
 • Weryfikacja zdolności kredytowej.
 • Podpisanie aneksu do obecnej umowy – po wykonaniu powyższych kroków konieczne będą dalsze formalności. Mowa tu o podpisaniu aneksu do umowy kredytowej i o przepisaniu kredytu hipotecznego na jednego kredytobiorcę.

paper 3213924 1920

Jakie dokumenty będą potrzebne?

Aby przystąpić do całego procesu konieczne będą następujące dokumenty:

 • Dowody osobiste wszystkich kredytobiorców
 • Dotychczasowa umowa kredytowa
 • Dokumenty związane ze zdolnością kredytową – zaświadczenie o zatrudnieniu i zarobkach
 • Dokumenty związane z nieruchomością – akt notarialny, pozwolenie na budowę, odpis z księgi wieczystej itp.

Jeśli prowadzisz działalność gospodarczą to wśród wymaganych dokumentów znajdzie się także:

 • zaświadczenie z urzędu skarbowego i ZUS o niezaleganiu z opłatami,
 • NIP, REGON
 • potwierdzenie uzyskiwanych przez nas dochodów.

Czytaj także: ile trzeba zarabiać żeby dostać kredyt hipoteczny

Opłaty jakie poniesiemy przy cesji

Cesja kredytu hipotecznego to zawsze dodatkowe koszty. To, ile będą wynosić zależy od konkretnego banku. Warto przed całym przedsięwzięciem zapoznać się z tabelą opłat i prowizji udostępnioną przez daną instytucję finansową. Najczęściej będziemy mieli do czynienia z poniższymi kosztami:

 • Opłata za sporządzenie aneksu do umowy.
 • Opłata za zwolnienie jednego z kredytobiorców z długu.
 • Opłata za ponowne rozpatrzenie wniosku.

Należy zaznaczyć, że przepisanie kredytu nie jest dostępne w każdym banku.

 

Źródło:http://prawo.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20170000819

01/05/2022

Dziennikarka, która od lat zajmuje się analizowaniem bieżących informacji z kraju i ze świata. Autorka najnowszych wiadomości, promocji pożyczkowych oraz publikacji na blogu. Zarządza mediami społecznościowymi w serwisie.

Pożyczka w weekend

Pożyczka w weekend – gdzie dostaniemy gotówkę? Osoby potrzebujące szybkiego wsparcia finansowego nie zawsze mogą czekać do poniedziałku. Czasami jest tak, że mamy okazję coś atrakcyjnie kupić a jest akurat weekend. Nie byliśmy przygotowani na tak duży wydatek i nie zadbaliśmy o gotówkę.

Pożyczki bez BIK 2023

Pożyczki bez BIK i KRD czyli bez weryfikacji tych baz kredytowych. Sprawdzamy czy negatywny wspis w BIK zamyka drogę do chwilówki?

Pożyczki bez Baz – oferta i opinie

Pożyczki bez Baz czyli bez weryfikacji w bazach kredytowych Ten rodzaj pożyczek jest bardziej popularny niż wszyscy myślimy. Przyczyn jest wiele, ale najczęściej jeśli ktoś szuka pożyczki bez Baz to chce sobie zapewnić anonimowość.