Co to jest lokata strukturyzowana?

Coraz więcej słychać na polskim rynku o innych lokatach niż te które znamy. Lokata strukturyzowana jest kolejną obok funduszy inwestycyjnych oraz depozytów bankowych formą lokowania kapitału. W Polsce rynek struktur jest dopiero w powijakach, warto jednak zrozumieć zasady ich funkcjonowania.

Lokata strukturyzowana

Lokata strukturyzowana to rodzaj lokaty bankowej, która opiera się na specjalnie zaprojektowanych instrumentach finansowych, takich jak opcje, futures, obligacje i akcje. W odróżnieniu od tradycyjnej lokaty, lokata strukturyzowana oferuje potencjalnie wyższe stopy zwrotu, ale również wiąże się z większym ryzykiem.

W lokacie strukturyzowanej zwykle z góry ustala się warunki dotyczące zwrotu z inwestycji. W zależności od konkretnych warunków, lokata ta może przynieść zyski porównywalne z inwestowaniem w akcje, a jednocześnie chronić inwestora przed ewentualnymi stratami.

Zwroty z lokat strukturyzowanych zależą zazwyczaj od zachowania określonych indeksów giełdowych, kursów walutowych czy cen surowców. Zazwyczaj lokata ta ma ustalony okres, na który zostaje umowa z bankiem. Po upływie tego okresu inwestor otrzymuje zwrot zainwestowanych środków wraz z wypracowanymi przez lokatę odsetkami.

Lokaty strukturyzowane są oferowane przez niektóre banki i instytucje finansowe i są przeznaczone głównie dla bardziej zaawansowanych inwestorów, którzy mają doświadczenie w inwestowaniu i akceptują wyższe ryzyko. Przed podjęciem decyzji o inwestowaniu w tego typu produkty, zawsze warto dokładnie zapoznać się z regulaminem i warunkami lokaty, a także skonsultować się z doradcą finansowym.

Teoretycznie lokata strukturyzowana może być skonstruowana w następujący sposób: 85% 3-letniej lokaty inwestowane jest w obligacje, które dadzą inwestorowi gwarancję zwrotu oszczędności po zakończeniu inwestycji. Pozostałe 15% może zostać zainwestowane w opcje, które nastawione będą na wysokie zyski.

Dla kogo jest to produkt?

Lokaty strukturyzowane nie muszą zawsze być inwestycjami dla ostrożnych. Produkty te mogą być nastawione na duży zysk, a zarazem niską gwarancję zwrotu kapitału lub wysoką gwarancję i niższe zyski. Wszystko zależy jednak od tego, jak skonstruowany zostanie taki instrument. Jedna prawidłowość odnosi się do wszystkich produktów strukturyzowanych: im dłuższa inwestycja, tym większe zyski.

pożyczka na wyciąg z konta2

Jakie są zalety lokaty strukturyzowanej?

Oto kilka zalet lokat strukturyzowanych:

 1. Potencjalnie wyższe zyski: Lokaty strukturyzowane oferują potencjalnie wyższe stopy zwrotu niż tradycyjne lokaty bankowe. Warto jednak pamiętać, że zyski te są zazwyczaj związane z większym ryzykiem.
 2. Ochrona przed stratami: Lokaty strukturyzowane zapewniają zazwyczaj pewne minimalne zyski, nawet jeśli indeks lub instrument finansowy, na którym opiera się lokata, spadnie. Oznacza to, że inwestor nie traci całkowicie zainwestowanych środków, nawet jeśli sytuacja na rynku nie jest korzystna.
 3. Dostępność na rynku: Lokaty strukturyzowane są oferowane przez wiele banków i instytucji finansowych, dzięki czemu inwestorzy mają dostęp do różnorodnych produktów.
 4. Dostępność dla małych inwestorów: Lokaty strukturyzowane są dostępne nawet dla małych inwestorów, którzy zazwyczaj nie mają dostępu do innych instrumentów finansowych, takich jak opcje czy futures.
 5. Właściwości dostosowane do potrzeb inwestora: Lokaty strukturyzowane są zaprojektowane w taki sposób, aby spełniać różne potrzeby inwestorów. Mogą być dostosowane do różnych poziomów ryzyka i zysku, a także do różnych instrumentów finansowych.
 6. Prostota: Lokaty strukturyzowane są łatwe w zrozumieniu i wypełnieniu, co czyni je atrakcyjnymi dla inwestorów, którzy nie są doświadczonymi inwestorami na rynku finansowym.

Lokata strukturyzowana oferuje szereg korzyści, takich jak potencjalnie wyższe zyski, minimalną ochronę przed stratami, dostępność na rynku, dostępność dla małych inwestorów, dostosowanie do potrzeb inwestora, prostotę i łatwość zrozumienia. Warto jednak pamiętać, że inwestycje te zawsze wiążą się z pewnym poziomem ryzyka, dlatego przed podjęciem decyzji o inwestowaniu, zawsze warto dokładnie zapoznać się z regulaminem i warunkami lokaty oraz skonsultować się z doradcą finansowym.

Wady lokaty strukturyzowanej?

Jeśli chodzi o wady lokat strukturyzowanych:

 1. Ryzyko utraty inwestycji: Lokaty strukturyzowane, podobnie jak każda inwestycja, niosą ze sobą ryzyko utraty inwestycji. W niektórych przypadkach, w szczególności w przypadku skomplikowanych instrumentów finansowych, ryzyko może być znacznie wyższe niż w przypadku tradycyjnych lokat bankowych.
 2. Brak gwarancji zysku: Mimo że lokaty strukturyzowane oferują potencjalnie wyższe zyski niż tradycyjne lokaty bankowe, nie ma gwarancji uzyskania zysku. Wysoka stopa zwrotu jest zawsze związana z większym ryzykiem, a inwestor musi być gotów na to ryzyko.
 3. Skomplikowane warunki: Lokaty strukturyzowane są często oparte na skomplikowanych instrumentach finansowych, co oznacza, że ich warunki i zasady są trudne do zrozumienia dla niektórych inwestorów. Warto dokładnie zapoznać się z regulaminem lokaty przed jej zakupem.
 4. Brak płynności: W przeciwieństwie do tradycyjnych lokat bankowych, lokaty strukturyzowane nie są zazwyczaj płynne i nie można ich wycofać przed upływem ustalonego okresu inwestycji. Oznacza to, że inwestorzy nie mają łatwego dostępu do swoich środków przed upływem okresu inwestycji.
 5. Wysokie koszty: Lokaty strukturyzowane mogą być związane z wysokimi kosztami, takimi jak opłaty za emisję, dystrybucję czy zarządzanie. Warto dokładnie przeanalizować koszty związane z inwestycją przed podjęciem decyzji.
 6. Ryzyko emisyjne: Lokaty strukturyzowane są emitowane przez banki lub instytucje finansowe, co oznacza, że inwestorzy są narażeni na ryzyko emisyjne związanego z kondycją finansową emitenta.

Podsumowując, lokaty strukturyzowane są związane z pewnymi wadami, takimi jak ryzyko utraty inwestycji, brak gwarancji zysku, skomplikowane warunki, brak płynności, wysokie koszty i ryzyko emisyjne. Przed podjęciem decyzji o inwestowaniu, warto dokładnie zapoznać się z regulaminem lokaty, ocenić ryzyko i skonsultować się z doradcą finansowym.

Podsumowanie informacji o lokatach strukturyzowanych

Do głównych zalet lokat strukturyzowanych można zaliczyć:

 • brak opłat i prowizji za otwarcie i prowadzenie lokaty,
 • bezpieczeństwo lokaty bankowej,
 • 100% ochronę zainwestowanego kapitału na zakończenie inwestycji,
 • możliwość osiągnięcia ponadprzeciętnych zysków z części opcyjnej,
 • dywersyfikację portfela posiadanych aktywów,
 • środki pieniężne zgromadzone na lokatach strukturyzowanych są objęte Bankowym Funduszem Gwarancyjnym.

Jeśli chodzi o wady to brak opłat i prowizji nie oznacza, że zarządca lokaty wykonuje swoją pracę charytatywnie. Zarobek banku wliczony jest zazwyczaj w opcyjną część inwestycji. Oznacza to, że przykładowo z inwestowanych w opcje 15% bank “odcina” swój kawałek tortu. Oczywiste jest, że im większa “prowizja” banku, tym mniejsza jest szansa na duży zysk.

Coraz częściej lokaty strukturyzowane są “opakowywane” w ramy polisy ubezpieczeniowej na życie w celu uniknięcia tzw. podatku Belki, czyli podatku dochodowego od zysków kapitałowych(19%). Wiąże się to jednak z karnymi opłatami za wypłatę środków przed zakończeniem inwestycji.

03/01/2023

Ekonomista z wieloletnim doświadczeniem w bankowości i finansach. Od lat śledzi to co dzieje się na rynku aby oceny pożyczek i kredytów były na najwyższym poziomie. Ekspert z zakresu bankowości i finansów osobistych.

Ile kosztuje rozwód?

Rozwodów nie jest rzeczą przyjemną, ale niekiedy nie da się inaczej. Sprawdzamy ile kosztuje rozwód i jak się do tego zabrać?

Jak bezpiecznie korzystać z pożyczek?

Nawet jeśli nie szukasz teraz finansowania warto abyś zapoznał się z zasadami - jak bezpiecznie korzystać z pożyczek. Te sposoby pomogą Ci w przyszłości!

Inwestowanie w jachty alternatywą dla nieruchomości

Inwestowanie w jachty coraz popularniejsze Polacy coraz częściej zaczynają szukać alternatywnych sposobów na lokowanie swoich oszczędności. Inwestowanie w nieruchomości cieszy się niesłabnącą popularnością, lecz daj coraz mniej zysku. Wszystko to przez rosnące ceny nieruchomości. Dość nowym pomysłem, który póki co sprawdza się znakomicie jest inwestowanie w jachty.