Ile może zabrać komornik? nowe limity komornicze

Limity potrąceń komorniczych

1 lipca 2018 roku Prezydent Andrzeja Duda podpisał nowelizację Ustawy o rentach i emeryturach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych.  Ustawa ta zmieniła limity potrąceń komorniczych oraz kwoty wolne od zajęć.  Komornik Sądowy działa na wniosek wierzyciela czyli najczęściej banku i stosuje wszystkie dostępne metody ściągnięcia długu. Oprócz wszczęcia egzekucji z nieruchomości może również zająć nasz samochód czy rower. Główną metodą zaspokojenia wierzyciela z majątku dłużnika są potrącenia komornicze realizowane z naszego wynagrodzenia za pracę, emerytury czy renty. Co jednak do egzekucji komorniczej ma Ustawa o rentach i emeryturach?I ile może zabrać komornik?

Otóż kwoty potrąceń wynikają z przepisów ustanawiających minimalną stawkę pensji zasadniczej, emerytury i renty. Te z kolei zmieniają się praktycznie co roku. W związku ze zwiększeniem tych limitów Komornik Sądowy będzie zmuszony zostawić dłużnikom więcej środków. Przypominamy, że płaca minimalna wynosi obecnie 2250 zł a minimalna emerytura i renta z tytułu niezdolności do pracy to 1000 zł.

Ile może zabrać komornik

Ile może zabrać komornik ?

To ile może zabrać komornik będzie zależało od rodzaju dochodu jaki otrzymujemy, oraz zaleceń wierzyciela. W przypadku dobrej współpracy wierzyciela z dłużnikiem istnieje szansa na ograniczenie zajęcia wynagrodzenia czy emerytury. Może tak się stać, kiedy dłużnik porozumie się z wierzycielem i wybierze np. dobrowolne wpłaty. Dzięki temu zyskuje koszty jakie pobiera Komornik Sądowy za egzekucje. Przejdźmy jednak do limitów:

  • W przypadku umowy o pracę Komornik jak do tej pory może zająć do 50% wynagrodzenia lub 60% w przypadku alimentów. Wolna od zajęcia komorniczego pozostaje kwota  płacy minimalnej czyli  2000 zł brutto (1459 zł netto).
  • Umowa o dzieło oraz umowa zlecenie podlega całkowitemu zajęciu komorniczemu. Jeśli jednak udowodnimy, że są to jedyne środki do życia wówczas zajęcie może zostać zwolnione.
  • Kwota wolna od zajęć dla emerytury, renty rodzinnej i renty z tytułu całkowitej niezdolności do pracy wynosi od 01 lipca 2017 – 750 zł
  • Dla renty z tytułu częściowej niezdolności do pracy kwota wolna od potrąceń wynosi 562,50 zł
  • Zajęcia rachunku bankowego. Od września 2016 roku, w przypadku dłużnika zatrudnionego na umowę o pracę w pełnym wymiarze kwota wolna od zajęcia komorniczego wynosi maksymalnie 75% minimalnego wynagrodzenia za pracę. Limit dotyczy wszystkich rachunków oszczędnościowych, oszczędnościowo-rozliczeniowych i rachunków terminowych lokat oszczędnościowych jednej osoby, niezależnie od liczby zawartych umów

Co zrobić, żeby pozbyć się zajęć egzekucyjnych?

Najlepszym rozwiązaniem jest jednorazowa spłata zadłużenia u wierzyciela z możliwością umorzenia odsetek. Bardzo dużo banków przewiduje taką możliwość, stąd warto się zapytać.  Dla większych długów  inną możliwością jest restrukturyzacja, która zazwyczaj też wiąże się z pierwszą większą wpłatą tzw. uwiarygadniającą. Warto skorzystać z rozwiązań polubownych i wycofać komornika. Dla osób szukających środków na ten pierwszy krok, który pozwoli wyjść z długów polecam RapidaMoney –  szybkie, łatwe i dopasowane do potrzeb klienta pożyczki od 2500 do 25 000 zł. Zła historia kredytowa nie jest istotna, jeśli pożyczkobiorca ma gwaranta. Gwarant musi wykazać zdolność kredytową oraz posiadać nieruchomość. Okres spłaty pożyczki może wynosić 12, 24 lub 36 miesięcy – nawet do 48 miesięcy dla pożyczek od 20 tys.

Ekonomista z wieloletnim doświadczeniem w bankowości i finansach. Od lat śledzi to co dzieje się na rynku aby oceny pożyczek i kredytów były na najwyższym poziomie. Ekspert z zakresu bankowości i finansów osobistych.

Jak uniknąć komornika?

Na pytanie jak uniknąć komornika odpowiedź jest prosta. Nie brać pożyczek, chwilówek ani kredytów. Opłacać rachunki, czynsze i inne zobowiązania. Są jednak chwile w naszym życiu, kiedy zwyczajnie coś nie wychodzi. Popadamy w chorobę czy tracimy bliską osobę a posiadamy zadłużenie.

Umorzenie postępowania egzekucyjnego przez komornika

Umorzenie postępowania egzekucyjnego nie jest ani łatwe ani szybkie. Czy jednak zawsze? W dzisiejszym wpisie postaramy się podpowiedzieć co zrobić, aby wyjść ze spirali zadłużenia. Komornik działa na wniosek wierzyciela i podejmuje czynności egzekucyjne zgodnie z tym co zostało wskazane we wniosku o wszczęcie egzekucji.

Co może zająć Komornik?

Popadając w kłopoty finansowe zastanawiamy się co może zająć Komornik Komornik Sądowy jest funkcjonariuszem publicznym, a nie urzędnikiem jak niektórzy błędnie uważają. Działa przy określonym Sądzie Rejonowym i czynności wykonuje na wniosek wierzyciela. Wszystkie prawa i obowiązki Komornika Sądowego regulują przepisy prawa. Są to Kodeks Postępowania Cywilnego oraz ustawa o komornikach sądowych i egzekucji.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *