Ile może zabrać komornik? nowe limity komornicze

Limity potrąceń komorniczych 2020 rok

Kwota zajęcia komorniczego z wynagrodzenia zależna jest od wysokości płacy minimalnej. Przypominamy, że na rok 2020 została ona ustalona przez rząd na poziomie 2600 zł brutto, czyli około 1920 zł na rękę. Im większa pensja minimalna, tym więcej pieniędzy u każdego z nas musi zostać na koncie przy egzekucji komorniczej.

Ustawa o rentach i emeryturach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych jest nowelizowana zwyczajowo raz do roku. Przepisy w niej zawarte regulują wiele istotnych kwestii jak np limity potrąceń komorniczych oraz kwoty wolne od zajęć dla rent i emerytur.

Należy także pamiętać, że Komornik Sądowy działa na wniosek wierzyciela czyli najczęściej banku i stosuje wszystkie dostępne metody ściągnięcia długu. Oprócz wszczęcia egzekucji z nieruchomości może również zająć nasz samochód czy rower. Główną metodą zaspokojenia wierzyciela z majątku dłużnika są potrącenia komornicze realizowane z naszego wynagrodzenia za pracę, emerytury czy renty.

Otóż kwoty potrąceń wynikają z przepisów ustanawiających minimalną stawkę pensji zasadniczej, emerytury i renty. Te z kolei zmieniają się praktycznie co roku. W związku ze zwiększeniem tych limitów Komornik Sądowy będzie zmuszony zostawić dłużnikom więcej środków.

doradca finansowy

Ile może zabrać komornik z umowy o pracę, umowy o dzieło czy zlecenia?

To ile może zabrać komornik będzie zależało od rodzaju dochodu jaki otrzymujemy, oraz zaleceń wierzyciela. W przypadku dobrej współpracy wierzyciela z dłużnikiem istnieje szansa na ograniczenie zajęcia wynagrodzenia czy emerytury. Może tak się stać, kiedy dłużnik porozumie się z wierzycielem i wybierze np. dobrowolne wpłaty. Dzięki temu zyskuje koszty jakie pobiera Komornik Sądowy za egzekucje. Przejdźmy jednak do limitów:

 • W przypadku umowy o pracę Komornik jak do tej pory może zająć do 50% wynagrodzenia lub 60% w przypadku alimentów. Wolna od zajęcia komorniczego pozostaje kwota  płacy minimalnej czyli  2600 zł brutto (1920 zł netto). Jeśli jednak będzie to dłużnik alimentacyjny to Komornik pozostawi do dyspozycji tylko równowartość 40% płacy minimalnej, czyli około 769 zł.
 • Umowa o dzieło oraz umowa zlecenie podlega całkowitemu zajęciu komorniczemu. Jeśli jednak udowodnimy, że są to jedyne środki do życia wówczas zajęcie może zostać zwolnione.
 • Zajęcia rachunku bankowego Od września 2016 roku, w przypadku dłużnika zatrudnionego na umowę o pracę w pełnym wymiarze kwota wolna od zajęcia komorniczego wynosi maksymalnie 75% minimalnego wynagrodzenia za pracę. Limit dotyczy wszystkich rachunków oszczędnościowych, oszczędnościowo-rozliczeniowych i rachunków terminowych lokat oszczędnościowych jednej osoby, niezależnie od liczby zawartych umów

Ile może zabrać komornik z emerytury?

Zgodnie z ustawą o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych (art. 140), komornik sądowy może zająć:

 • 25% emerytury – w przypadku świadczeń niealimentacyjnych (najczęstsza sytuacja – chodzi o niespłacane kredyty, pożyczki, zaległości telekomunikacyjne, czynsz);
 • 60% emerytury – w przypadku świadczeń alimentacyjnych;
 • 50% emerytury – w przypadku egzekucji związanej z odpłatnością za pobyt w domach pomocy społecznej, zakładach opiekuńczo-leczniczych, zakładach pielęgnacyjno-opiekuńczych

Począwszy od 1.07.2017, komornik sądowy musi pozostawić emerytom 75% emerytury minimalnej. Od marca 2020 roku minimalna emerytura wynosi 1200 zł brutto.

Kwoty wolne od zajęcia egzekucyjnego w 2020 roku wynoszą:

 • 700 zł – dla potrącania kwot nienależnie pobranych świadczeń z ubezpieczeń społecznych, funduszu alimentacyjnego, pomocy społecznej,
 • 550 zł – dla sum egzekwowanych na pokrycie należności alimentacyjnych,
 • 230 zł – na wypadek potrącania z renty należności z tytułu odpłatności za pobyt osób uprawnionych do świadczeń w domach pomocy społecznej, zakładach opiekuńczo-leczniczych lub zakładach pielęgnacyjno-opiekuńczych,
 • 875 zł – w pozostałych typach egzekucji.

Pamiętać także należy o innych limitach potrąceń komorniczych, w zależności od typu egzekucji.

 • Przy egzekucji alimentacyjnej komornik zajmie 60% świadczenia
 • Przy egzekucji związanej z odpłatnością za pobyt w placówce zdrowotnej lub placówce opieki komornik zajmie 50% świadczenia
 • Przy pozostałych egzekucjach komornik potrąci do 25% emerytury

pożyczka na wyciąg z konta

Co zrobić, żeby pozbyć się zajęć egzekucyjnych?

Najlepszym rozwiązaniem jest jednorazowa spłata zadłużenia u wierzyciela z możliwością umorzenia odsetek. Bardzo dużo banków przewiduje taką możliwość, stąd warto się zapytać. Dla większych długów  inną możliwością jest restrukturyzacja, która zazwyczaj też wiąże się z pierwszą większą wpłatą tzw. uwiarygadniającą. Warto skorzystać z rozwiązań polubownych i wycofać komornika. Dla osób szukających środków na ten pierwszy krok, który pozwoli wyjść z długów dość dobrym rozwiązaniem może być finansowanie RapidaMoney –  szybkie, łatwe i dopasowane do potrzeb klienta pożyczki od 2500 do 25 000 zł.

Zła historia kredytowa nie jest istotna, jeśli pożyczkobiorca ma gwaranta. Gwarant musi wykazać zdolność kredytową oraz posiadać nieruchomość. Okres spłaty pożyczki może wynosić 12, 24 lub 36 miesięcy – nawet do 48 miesięcy dla pożyczek od 20 tys.

Można także skorzystać z pomocy profesjonalnej kancelarii prawnej, która pomoże wyjść nam na prostą dzięki choćby upadłości konsumenckiej – więcej informacji można znaleźć tutaj.

16/05/2020

Ekonomista z wieloletnim doświadczeniem w bankowości i finansach. Od lat śledzi to co dzieje się na rynku aby oceny pożyczek i kredytów były na najwyższym poziomie. Ekspert z zakresu bankowości i finansów osobistych.

Jak uniknąć komornika?

Na pytanie jak uniknąć komornika odpowiedź jest prosta. Nie brać pożyczek, chwilówek ani kredytów. Opłacać rachunki, czynsze i inne zobowiązania. Są jednak chwile w naszym życiu, kiedy zwyczajnie coś nie wychodzi. Popadamy w chorobę czy tracimy bliską osobę a posiadamy zadłużenie.

Umorzenie postępowania egzekucyjnego przez komornika

Umorzenie postępowania egzekucyjnego nie jest ani łatwe ani szybkie. Czy jednak zawsze? W dzisiejszym wpisie postaramy się podpowiedzieć co zrobić, aby wyjść ze spirali zadłużenia. Komornik działa na wniosek wierzyciela i podejmuje czynności egzekucyjne zgodnie z tym co zostało wskazane we wniosku o wszczęcie egzekucji.

Co może zająć Komornik?

Popadając w kłopoty finansowe zastanawiamy się co może zająć Komornik Komornik Sądowy jest funkcjonariuszem publicznym, a nie urzędnikiem jak niektórzy błędnie uważają. Działa przy określonym Sądzie Rejonowym i czynności wykonuje na wniosek wierzyciela. Wszystkie prawa i obowiązki Komornika Sądowego regulują przepisy prawa. Są to Kodeks Postępowania Cywilnego oraz ustawa o komornikach sądowych i egzekucji.