Czym jest intercyza małżeńska?

Intercyza małżeńska to umowa zawierana przed ślubem lub w trakcie trwania małżeństwa, która reguluje kwestie majątkowe między małżonkami. Intercyza stanowi dodatkową ochronę dla majątku małżonków, ponieważ ustala zasady podziału majątku w przypadku rozwodu lub śmierci jednego z małżonków.

Intercyza małżeńska w polskim prawie

W Polsce intercyza jest regulowana przez Kodeks cywilny, który przewiduje, że umowa ta musi zostać zawarta w formie aktu notarialnego. Intercyza może dotyczyć różnych kwestii, takich jak:

 • podział majątku w przypadku rozwodu lub separacji,
 • sposób zarządzania majątkiem,
 • zobowiązania finansowe jednego lub obu małżonków,
 • sposób rozliczania podatków,
 • ustalenie wysokości alimentów,
 • kwestie związane z dziedziczeniem.

Intercyza może być zawarta przed ślubem lub w trakcie trwania małżeństwa. Jeśli zostanie zawarta przed ślubem, to małżonkowie ustalają w niej zasady podziału majątku w przypadku rozwodu lub separacji. Jeśli zaś zostanie zawarta w trakcie trwania małżeństwa, to może dotyczyć zmiany wcześniejszych ustaleń lub wprowadzenia nowych.

Warto zauważyć, że intercyza jest dobrowolnym porozumieniem między małżonkami, a nie jest wymagana przez prawo. Jednakże, podpisanie intercyzy może zapewnić większą pewność co do podziału majątku w przypadku rozwodu czy śmierci jednego z małżonków. Dlatego też, wielu prawników rekomenduje zawarcie takiej umowy przed ślubem.

Intercyza małżeńska to umowa między małżonkami, która reguluje kwestie majątkowe. Zawarcie intercyzy przed ślubem lub w trakcie trwania małżeństwa może zabezpieczyć majątek małżonków w przypadku rozwodu lub śmierci jednego z nich.

Co staje się wspólne po ślubie?

 • dochody zarówno z majątku wspólnego, jak i majątków osobistych
 • wynagrodzenie z działalności zarobkowej, wynagrodzenie za pracę
 • środki z funduszów emerytalnych

Co zostaje majątkiem osobistym?

 • majątek odziedziczony, zapisany lub przekazany przez darowiznę jednemu z małżonków
 • przedmioty majątkowe nabyty przed ślubem, tj. nieruchomości, samochód, meble
 • przedmioty majątkowe mające na celu zaspokajanie osobistych potrzeb wyłącznie jednego z małżonków, np. kosmetyki, ubrania, biżuteria
 • odszkodowanie uzyskane za uszczerbek na zdrowiu powstały np. w wyniku wypadku, nie dotyczy to jednak sytuacji gdy uszczerbek uniemożliwia wykonywanie jakiejkolwiek pracy zarobkowej lub zmniejszenia widoków powodzenia na przyszłość
 • wierzytelności z tytułu wynagrodzenia za działalność zarobkową
 • prawa autorskie, prawa własności, oraz inne prawa twórcy
 • przedmioty majątkowe będące wymienione za inne składniki majątku osobistego

Ile kosztuje rozwód

Co więc daje nam intercyza?

Intercyza jest dokumentem, który ustanawia podział inny niż opisano powyżej. Możemy ją zawrzeć jeszcze przed ślubem lub w trakcie trwania małżeństwa. Jeśli więc nie odpowiada nam ustalony z góry podział, możemy zastanowić się nad jedną z trzech rodzajów intercyzy, czyli rozdzielności majątkowej.

 • Rozszerzenie wspólnoty majątkowej

Wbrew potocznemu myśleniu, że intercyza oznacza tylko podział majątku, można także pójść w drugą stronę i rozszerzyć majątek wspólny, np. pozbawiając się swoich majątków osobistych. Nie możemy jednak włączyć do wspólności np. wynagrodzenia za działalność zarobkową jednego z małżonków.

 • Ograniczenie lub zniesienie wspólności majątkowej

Owszem, możemy również pozbawić się nawzajem wspólnoty majątkowej lub ją znacznie ograniczyć, a więc krótko mówiąc, zawarcie małżeństwa nie wpływa w żaden sposób na majątek każdego z małżonków, którzy to mogą dowolnie gospodarować i zarządzać swoim majątkiem.

 • Rozdzielność majątkowa z wyrównaniem dorobków

Ten specyficzny rodzaj intercyzy jest sprawiedliwy głównie w przypadku rodzin, w których mężczyzna poświęca się utrzymaniu rodziny, a kobieta zajmuje się domem… lub odwrotnie. Oznacza, że w wypadku rozwodu następuje wyrównanie dorobków małżonków, a więc ta strona, która zarabia mniej nie pozostaje stratna.

Oczywiście, każdy medal ma dwie strony, a więc także oprócz zalet każdego z tych rozwiązań, musimy rozważyć wady intercyzy.

Zalety intercyzy

Intercyza małżeńska może mieć wiele zalet dla małżonków, którzy decydują się na jej zawarcie. Oto niektóre z nich:

 1. Ochrona majątku – intercyza może pomóc w ochronie majątku małżonków w przypadku rozwodu lub śmierci jednego z nich. Dzięki niej, małżonkowie mogą ustalić, jak zostanie podzielony majątek, co może zapobiec nieporozumieniom i sporom.
 2. Możliwość regulacji kwestii finansowych – intercyza pozwala na uregulowanie kwestii związanych z finansami małżonków, takich jak np. sposób zarządzania majątkiem, wysokość alimentów czy zobowiązania finansowe jednego lub obu małżonków.
 3. Elastyczność – intercyza daje małżonkom dużą elastyczność i pozwala na uregulowanie różnych kwestii związanych z małżeństwem. Może ona zawierać niemalże każdy rodzaj postanowień dotyczących majątku, pod warunkiem, że nie naruszają one prawa i zasad moralnych.
 4. Bezpieczeństwo – intercyza może zwiększyć poczucie bezpieczeństwa małżonków, ponieważ daje im większą kontrolę nad ich majątkiem i finansami.
 5. Redukcja kosztów – intercyza może pomóc w redukcji kosztów związanych z rozwodem, ponieważ reguluje zasady podziału majątku. Dzięki temu, proces rozwodowy może przebiegać szybciej i sprawniej.

Intercyza małżeńska ma wiele zalet i może być dobrym sposobem na ochronę majątku i uregulowanie kwestii finansowych w trakcie małżeństwa. Jednak przed jej podpisaniem, warto skonsultować się z prawnikiem, który pomoże w sporządzeniu umowy i zapewni, że zawarte w niej postanowienia są zgodne z prawem i chronią interesy obu małżonków.

Wady intercyzy

Podobnie jak w przypadku każdej umowy, intercyza małżeńska może mieć także pewne wady, o których warto pamiętać. Oto niektóre z nich:

 1. Trudności w negocjacjach – zawarcie intercyzy może wiązać się z trudnościami w negocjacjach między małżonkami, co może prowadzić do napięć i nieporozumień.
 2. Ograniczenia wolności – intercyza może ograniczać wolność jednego lub obu małżonków w kwestiach finansowych, np. poprzez narzucenie ograniczeń w zakresie sposobu zarządzania majątkiem.
 3. Możliwość niesprawiedliwych postanowień – jeśli intercyza nie została sporządzona w sposób właściwy lub zawiera niesprawiedliwe postanowienia, może to skutkować trudnościami i sporami w przypadku rozwodu lub śmierci jednego z małżonków.
 4. Problemy z egzekwowaniem umowy – jeśli umowa nie jest jasna i precyzyjna, może to prowadzić do trudności z jej egzekwowaniem.
 5. Negatywny wpływ na relacje małżeńskie – negocjacje i zawarcie intercyzy może wpłynąć negatywnie na relacje małżeńskie, szczególnie jeśli jedno z małżonków nie zgadza się na jej zawarcie.

Intercyza małżeńska ma swoje wady i może prowadzić do trudności, szczególnie w przypadku, gdy nie zostanie sporządzona w sposób właściwy lub zawiera niesprawiedliwe postanowienia. Dlatego warto skonsultować się z prawnikiem i dokładnie przemyśleć decyzję przed jej podpisaniem.

business 3365360 1920

Ile kosztuje zawarcie intercyzy?

Wszystko zależy od tego, czy jest ona zawarta przed ślubem czy po nim. Narzeczeni zapłacą około 530 zł (488 zł brutto-maksymalna stawka taksy notarialnej za sporządzenie aktu notarialnego+ 38 zł za podatek od czynności cywilnoprawnych). Jeśli zdecydujemy się na zawarcie tej umowy po ślubie, wszystko zależy od wielkości majątku. I tak jeśli jego wartość wynosi do 3 tys. zł, zapłacimy 100 zł, w przypadku większych sum jest to kolejno:

 • do 10 tys. zł – 100 zł + 3% od nadwyżki powyżej 3 tys. zł
 • do 30 tys. zł – 310 zł + 2% od nadwyżki powyżej 10 tys. zł
 • do 60 tys. zł – 710 zł + 1% od nadwyżki powyżej 30 tys. zł
 • do 1 mln zł – 1 010 zł + 0,4% od nadwyżki powyżej 60 tys. zł
 • do 2 mln zł – 4 770 zł + 0,2% od nadwyżki powyżej 1 mln zł
 • powyżej 2 mln zł – 6 770 zł + 0,25% od nadwyżki powyżej 2 mln zł, nie więcej jednak niż 10 tys. zł.
20/01/2023

Ekonomista z wieloletnim doświadczeniem w bankowości i finansach. Od lat śledzi to co dzieje się na rynku aby oceny pożyczek i kredytów były na najwyższym poziomie. Ekspert z zakresu bankowości i finansów osobistych.

Pożyczki bez BIK 2023

Pożyczki bez BIK i KRD czyli bez weryfikacji tych baz kredytowych. Sprawdzamy czy negatywny wspis w BIK zamyka drogę do chwilówki?

Rozdzielność majątkowa przy kredycie

Rozdzielność majątkowa przy ubieganiu się o kredyt Może całkowicie zmienić naszą zdolność kredytową. Dlatego zanim się zdecydujemy na podpisanie intercyzy warto pomyśleć jakie będzie miała konsekwencje dla naszych finansów.

Ile kosztuje rozwód?

Rozwodów nie jest rzeczą przyjemną, ale niekiedy nie da się inaczej. Sprawdzamy ile kosztuje rozwód i jak się do tego zabrać?