Jak chronić majątek przed wierzycielami?

Prowadząc działalność gospodarczą

Powinniśmy pomyśleć zawczasu jak uchronić nasz majątek przed ewentualnymi wierzycielami. Pamiętać powinni o tym szczególnie wspólnicy spółki cywilnej oraz osoby prowadzące jednoosobową działalność gospodarczą. Odpowiadają oni bowiem całym swoim majątkiem za zobowiązania firmy. Jeśli pozostają w związku małżeńskim to również żona lub mąż odpowiada za zobowiązania firmy. Wiedząc o odpowiedzialności jaką niesie za sobą jednoosobowa firma dużo osób wybiera spółkę z o.o.  Jak chronić majątek przed wierzycielami?

Tutaj musimy postępować jak w medycynie – zapobiegać a nie leczyć. Tak po prostu będzie taniej i mniej stresująco. Przed założeniem jednoosobowej działalności gospodarczej warto pomyśleć o intercyzie. Rozwiązanie dla osób będących w związku małżeńskim polegającym na przepisaniu części lub całego swojego majątku. Umowę rozdzielności majątkowej należy sporządzić przed Notariuszem i jak napisaliśmy przed założeniem działalności. Jest to ważne, ponieważ nigdy nie wiadomo, kiedy popadniemy w tarapaty. Poza tym  jeśli zabieg ten wykonamy w trakcie trwania działalności firmy wierzyciele mogą skorzystać z tzw. skargi pauliańskiej. Jest to skarga na czynność dłużnika, która spowodowała uszczuplenie jego majątku. Warto nadmienić, że wierzyciel może  żądać uznania czynności prawnej dokonanej przez dłużnika za bezskuteczną do 5 lat od jej dokonania.

Jak chronić majątek?

Najlepszym chyba rozwiązaniem jest jednak założenie spółki z o.o. na potrzeby prowadzenia działalności gospodarczej. Jest to opcja droższa ( minimalny kapitał zakładowy spółki to 5 tys. zł) od zwykłego wpisu w CEIDG, ale znacznie bezpieczniejsza.

Jeśli myślimy nad korzystaniem z usług podwykonawców to warto rozważyć faktoring. Będzie konieczność płacenia prowizji dla faktora za obsługę płatności, ale zapewnimy sobie płynność finansową. Czym jest faktoring? Polega on nabyciu przez Faktora (najczęściej jest to Bank) wierzytelności pod postacią np. faktur i zapłaty za nie faktorantowi ( przedsiębiorcy) Faktor zarządza wierzytelnościami i dochodzi ich płatności w imieniu przedsiębiorcy (faktoranta). Ten sposób finansowania zapewnia przedsiębiorcy szybkie zapłaty za faktury. Całe ryzyko i zarządzanie wierzytelnościami jest po stronie Faktora.

18/04/2018

Ekonomista z wieloletnim doświadczeniem w bankowości i finansach. Od lat śledzi to co dzieje się na rynku aby oceny pożyczek i kredytów były na najwyższym poziomie. Ekspert z zakresu bankowości i finansów osobistych.

Jak uniknąć komornika?

Na pytanie jak uniknąć komornika odpowiedź jest prosta. Nie brać pożyczek, chwilówek ani kredytów. Opłacać rachunki, czynsze i inne zobowiązania. Są jednak chwile w naszym życiu, kiedy zwyczajnie coś nie wychodzi. Popadamy w chorobę czy tracimy bliską osobę a posiadamy zadłużenie.

Pozabankowe pożyczki dla firm

Firmy potrzebują dofinansowania Spora część firm planuje działania rozwojowe. Większość jednak nie ma takich nadwyżek aby sfinansować pomysły z własnych środków. Przedsiębiorcy to ludzie czynu, którzy nie boją się podejmować ryzyka i jeśli widzą powodzenie w swoim pomyśle to śmiało sięgają po kredyt czy pożyczkę.

Zajęcie rachunku bankowego a blokada konta

Zajęcie rachunku bankowego jest najszybszą dolegliwością jaka może nas spotkać w przypadku, kiedy popadniemy w kłopoty finansowe. Inaczej mówiąc jest to blokada konta. Konto bankowe jest zazwyczaj blokowane na wniosek komornika sądowego lub urzędu skarbowego.