Kredyt konsumencki – to powinieneś wiedzieć

Czym jest kredyt konsumencki i jego rodzaje

Kredyt konsumencki to produkt jaki mogą oferować banki na podstawie szczególnych przepisów prawa. Za kredyt konsumencki uważa się umowę o kredyt do kwoty nie większej niż 255 550 zł albo równowartość tej kwoty w zagranicznej walucie. To jednak nie wszystko. Aby można było mówić o kredycie konsumenckim to musi być on przeznaczony na konkretny cel. Przykładowo, jeśli pożyczamy 50 tys. zł na zakup samochodu to całość kredytu musi zostać przeznaczona właśnie na zakup samochodu. Jeśli znajdziemy samochód za 40 tys. i zostanie nam 10 tys. to za te pieniądze nie będziemy mogli kupić nowego telewizora czy pralki.

Poza tym kredyt musi spełniać szereg formalnych warunków. Oprócz tego co napisaliśmy wyżej musi spełniać odpowiednie wymogi dot. oprocentowania czy kosztów dodatkowych. Wszystkie warunki jakie musi spełniać umowa kredytu konsumenckiego są zawarte w ustawie o kredycie konsumenckim z dnia 12. maja 2011 r.

najlepsze lokaty 2018

Co powinna zawierać umowa o kredycie konsumenckim?

Każdy kredyt konsumencki powinien jasno informować Konsumenta o Rzeczywistej Stopie Oprocentowania (RRSO) czy też całkowitej kwocie, jaką Klient będzie musiał zapłacić. Według wyżej wskazanej ustawy umowa o kredycie konsumenckim winna przede wszystkim jasno wskazywać typ udzielanego kredytu (np. umowa pożyczki), całkowity czas na spłatę zobowiązania czy sposób opłacania odsetek i spłat kredyt.

Ustawa nakazuje wyszczególnić instytucji udzielającej kredytu wszystkie koszty jakie poniesiemy przy zaciąganiu tego zobowiązania. Chodzi tu głównie o wszystkie prowizje i ubezpieczenia. Jest to o tyle ważne, że jeśli umowa nie spełni tych warunków to nie będzie miała skutków prawnych tzn. nie będzie obowiązywała legalnie.

Rodzaje kredytów konsumenckich

Kredyt konsumencki to nie tylko kredyt w banku. W myśl obowiązujących przepisów za kredyt konsumencki uznaje się

  • Umowę o pożyczkę
  • Umowę o kredyt w rozumieniu przepisów prawa bankowego
  • Umowę o kredyt odnawialny
  • Umowę o kredyt, w której kredytodawca zaciąga zobowiązanie wobec osoby trzeciej, a konsument do zwroty kredytodawcy spełnionego świadczenia.
  • Umowę o odroczenie konsumentowi terminu spełnienia świadczenia pieniężnego, jeżeli konsument jest zobowiązany do poniesienia jakichkolwiek kosztów związanych z tym odroczeniem.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *