Wykreślenie hipoteki z księgi wieczystej

Hipoteka jest najpewniejszym zabezpieczeniem dla każdego pożyczkodawcy. To właśnie dzięki temu zabezpieczeniu możemy uzyskać wysokie kwoty kredytów na długi okres czasu. Warunkiem skorzystania właśnie z kredytu hipotecznego jest konieczność wpisania hipoteki do księgi wieczystej. Owo zabezpieczenie obowiązuje do momentu całkowitej spłaty zobowiązania. Obowiązuje ono aż do spłaty ostatniej raty kredytu. Później wpis ten musi zostać wykreślony, jednakże aby to nastąpiło konieczne jest złożenie wniosku o wykreślenie hipoteki. O tym w dzisiejszym wpisie.

Księga wieczysta a hipoteka

Księga wieczysta przypisana jest prowadzona przez Sąd Rejonowy właściwy do miejsca położenia nieruchomości. Swoją księgę posiada każda nieruchomość bez względu na to czy jest to mieszkanie czy dom. Zgromadzone są w niej informacje na temat stanu prawnego nieruchomości. Zawiera dane m.in. o właścicielach, powierzchni, położeniu czy ewentualnych ograniczeniach w korzystaniu.

Całość regulacji na temat postępowania z księgami wieczystymi określa ustawa o księgach wieczystych oraz po części kodeks cywilny wraz z kodeksem postępowania cywilnego. Wszelkie zmiany w księdze wieczystej, w tym wpis lub jego zmiana jest wykonywana przez Sąd. Ten na podstawie stosownych wniosków dokonuje choćby ustanowienia hipoteki na księdze wieczystej.

pożyczki lokalne

Wykreślenie hipoteki z księgi wieczystej

Hipoteką może zostać zabezpieczony zarówno kredyt hipoteczny jak i pożyczka prywatna. Prawo daje całkowitą swobodę w korzystaniu z tego zabezpieczenia. Jednak z uwagi na dość długie oczekiwanie na wpis w księdze wieczystej tego zabezpieczenia przyjmuje się, że hipoteka zabezpiecza głównie wysokie należności z długim terminem spłaty. W 99 proc. hipoteka będzie się wiązała właśnie z kredytem hipotecznym.

Po spłaceniu zobowiązanie należy zadbać o to, aby wpis banku z tytułu hipoteki zniknął z naszej księgi wieczystej.  Banki co do zasady są zobowiązane do wystawienia stosownych dokumentów zezwalających na wykreślenie hipoteki. Nie zawsze jednak są one przekazywane Klientowi w terminie. Dlatego w naszym interesie będzie jak najszybsze zwrócenie się do banku z wnioskiem o wydanie dokumentów uprawniających nas do złożenia wniosku o wykreślenie hipoteki.

Jeśli hipoteka nie dotyczy kredytu hipotecznego zaciągniętego w banku konieczne będzie także notarialne poświadczenie podpisów na dokumentach wyrażających zgodę na wykreślanie hipoteki.

warsaw 1423864 1920

Zgoda banku na wykreślenie hipoteki

Jak już wspomniałem wcześniej bank nie może samodzielnie wnioskować o wykreślenie hipoteki z księgi wieczystej. Jest to w gestii właściciela nieruchomości, który otrzymuje od banku tzw. list  mazalny, który jest swego rodzaju dowodem na uregulowanie należności.  Warto nadmienić, że co do zasady takie dokumenty są wystawiane bezpłatnie, jednak niektóre banki naliczają za tę formalność opłatę.

Jak złożyć wniosek o wykreślenie hipoteki?

Mając już dokumenty wystawione przez bank należy sporządzić pisemny wniosek o dokonanie wykreślenia hipoteki. Wniosek o wykreślenie składamy na urzędowym formularzu, który składa się z czterech stron, z czego każda zawiera pola do wypełnienia stosownymi danymi.

Dokument należy wypełniać drukowanymi literami. Wszystkie naniesione informacje muszą być wyraźne i czytelne. Zalecane jest sporządzenie wniosku na komputerze, pamiętając jedynie o własnoręcznym podpisie. Wniosek sporządzamy w dwóch egzemplarzach. Jeden zostanie przekazany do sądu, a drugi będzie potwierdzeniem dla nas. Do wniosku należy dołączyć potwierdzenie dokonania opłaty sądowej, która wynosi 100 złotych.

Wypełniony wniosek należy złożyć do odpowiadającemu miejscu położenia nieruchomości Sądu Rejonowego.

11/03/2022

Ekonomista z wieloletnim doświadczeniem w bankowości i finansach. Od lat śledzi to co dzieje się na rynku aby oceny pożyczek i kredytów były na najwyższym poziomie. Ekspert z zakresu bankowości i finansów osobistych.

Pożyczka na oświadczenie przez Internet

Pożyczka na oświadczenie przez Internet - oferta i opinie. Pożyczki chwilówki oraz pożyczki na raty, bez weryfikacji baz i zaświadczeń o dochodach

Ile trzeba czekać na decyzję kredytową?

Wiemy ile trzeba czekać na decyzję kredytową! Zobaczcie sami czy lepiej iść po pożyczkę czy po kredyt. Czas oczekiwania na decyzję jest bowiem różny

Odwrócona hipoteka się opłaca?

Czy emeryci muszą oddawać mieszkania, żeby godnie dożyć swoich lat? Dyskusja nad sytuacją emerytów i ich świadczeń toczy się w Polsce od wielu lat. Zmieniają się partie rządzące oraz politycy, ale problemy emerytów pozostają te same. Choć sytuacja rent i emerytur nieco się poprawia, to nadal jest daleka od idealnej.