Wypłata wynagrodzenia tylko na konto?

Wypłata wynagrodzenia tylko raz w miesiącu

Większość osób pracujących w Polsce to pracownicy etatowi tj. pracujące na umowę o pracę. Wypłata wynagrodzenia odbywa się raz w miesiącu maksymalnie do 10 dnia następnego miesiąca. W Anglii czy Stanach Zjednoczonych często stosowanym rozwiązaniem są płatności w cyklach tygodniowych. Zapłata odbywa się często w formie gotówki lub czeku.

W Polsce zgodnie z przepisami pracodawca jest zobowiązany do wypłaty wynagrodzenia nie rzadziej niż raz w miesiącu gotówką w zakładzie pracy lub za zgodą pracownika wynagrodzenie może być przekazywane na konto bankowe pracownika. Pewnie nie wiele z Was o tym wiedziało, ale tak jest. Wśród podpisywanych dokumentów przy zatrudnieniu jest specjalne oświadczenie w którym wskazujemy numer rachunku bankowego oraz przede wszystkim wyrażamy zgodę na tą formę wypłaty.

Zmiany od 2019 roku – wynagrodzenie gotówką tylko w wyjątkowych sytuacjach

Poprzednie przepisy kodeksu pracy są bardzo stare. Gospodarka, bankowość i rynek pracy zmienia się dynamicznie dlatego od 1 stycznie 2019 roku w życie wejdą nowe przepisy. Wynagrodzenie będzie obligatoryjnie przekazywane tylko na rachunek bankowy pracownika. Pracownik przy zatrudnieniu będzie musiał wskazać numeru konta, na który będą przekazywane pobory.

Ustawodawca jasno wskazuje, że zmiana ta jest wynikiem zmian jakie zachodzą w społeczeństwie. Polacy preferują wypłaty na konto, a nie w gotówce. Ponadto zmiana ta pomoże w walce z szarą strefą. Nadal bowiem dość popularna jest praca za minimalne wynagrodzenie na pół etatu w oparciu o umowę o pracę. W rzeczywistości pracownicy pracują nawet na dwa etaty, a wypłatę dostają „pod stołem” gotówką.

Nie wykazywanie wszystkich dochodów to również mniejsze składki dla pracodawcy i możliwość ukrycia dochodu przez dłużników. Po zmianie przepisów aby dostać gotówkę do ręki konieczne będzie złożenie odpowiedniego wniosku przez pracownika, który będzie rozpatrzony przez pracodawcę. Wniosek będzie można złożyć w formie tradycyjnej – papierowej albo drogą elektroniczną.

Reasumując, nowe przepisy są wymierzone przede wszystkim w nieuczciwych pracodawców, dłużników alimentacyjnych oraz innych uchylających się od spłaty swoich zobowiązań.

23/08/2018

Dziennikarka, która od lat zajmuje się analizowaniem bieżących informacji z kraju i ze świata. Autorka najnowszych wiadomości, promocji pożyczkowych oraz publikacji na blogu. Zarządza mediami społecznościowymi w serwisie.

Pożyczka na czek GIRO

Pożyczka na czek Giro-najważniejsze informacje Czeki w Polsce nigdy nie były popularne. Za granicą czeki były wykorzystywane praktycznie we wszystkich rozliczeniach. W USA do dnia dzisiejszego wiele firm przekazuje wypłatę pracownikom poprzez wręczeniu czeku. W Polsce ta metoda płatności nie była popularna gdyż do początku lat dziewięćdziesiątych nie było bankowości komercyjnej.

Nowy Kodeks Pracy – co się zmieni?

Nowy Kodeks Pracy wzbudza kontrowersje I wiele emocji. Postanowiliśmy sprawdzić, czy jest się czego obawiać i jakie naprawdę zmiany niosą za sobą nowe zapisy ustawy. Obecny Kodeks Pracy obowiązuje od 1974 roku. Od jego uchwalenia diametralnie zmieniły się sytuacja na rynku pracy.

Płaca minimalna w 2018 – jest coraz lepiej

Ile wynosi płaca minimalna w 2018? Płaca minimalna jest ustalonym przez rząd minimalnym wynagrodzeniem, jakie pracodawca musi wypłacić każdemu zatrudnionemu pracownikowi...