Inbank czyli nowy bank z Estonii

Inbank działa w Polsce od marca 2017 r.

Skąd wziął się ten Bank i czy warto mu zaufać? Estoński bank działa w Polsce tylko internetowo i w jego ofercie znajdziemy tylko pożyczki, kredyty i lokaty. Różni się nieco od polskich banków, ponieważ działa na podstawie jednolitego paszportu europejskiego, więc depozyty gwarantowane są przez estoński odpowiednik Bankowego Funduszu Gwarancyjnego. Inbank powstał w 2010 roku i na dzień dzisiejszy jego działalność obejmuje także rynki Austrii, Łotwy, Niemiec. Warto podkreślić, że na niewielkim rynku estońskim Inbank wraz z podmiotami zależnymi posiada 25 proc. udział w sprzedaży kredytów ratalnych i 20 proc. udział w sprzedaży kredytów gotówkowych.

inbank2

Przepisy Europejskie dopuszczają funkcjonowanie zagranicznego banku z UE bez wymaganej licencji jeśli tylko taki podmiot poinformuje o zamiarze świadczenia usług nadzór finansowy. W Polsce Komisja Nadzoru Finansowego zapoznała się z taką notyfikacją Inbanku i zezwoliła na funkcjonowanie banku.

Przypomnę, że nasze oszczędności zdeponowane w polskim banku posiadającym polską licencję są gwarantowane przez polski Bankowy Fundusz Gwarancyjny. Jeśli chodzi o Estońskie gwarancje to działają na tych samych zadach jak polski BFG. Estoński Fundusz Gwarancyjny – Tagatisfond  ręczy za depozyty do 100 000 euro. Estoński system gwarantowania depozytów spełnia wszystkie warunki przewidziane dyrektywą Unii Europejskiej 94/19/EC wspólne dla wszystkich krajów członkowskich, w tym Polski.

W zakresie ochrony interesów konsumentów działalność Inbanku podlega nadzorowi UOKiK, a konsumenci w przypadku sporów mogą zwracać się do Rzecznika Finansowego czy Arbitra Bankowego działającego przy Związku Banków Polskich jak również Sądu Polubownego, działającego przy Komisji Nadzoru Finansowego.

Jak wygląda tryb dochodzenia roszczeń z tytułu gwarantowania depozytów przez estoński fundusz gwarancyjny Tagatisfond:

1. Do 2 dni roboczych od dnia kiedy depozyt stał się niedostępny Fundusz Gwarancyjny publikuje informację w gazecie o zasięgu ogólnokrajowym oraz na stronie internetowej funduszu informacje o terminie i procedurze wypłaty, w tym wymaganych dokumentach,
2. Do 2 dni roboczych zarządca lub likwidator instytucji kredytowej upewnia się, że każdy deponent ma dostęp do informacji o rachunku depozytu i otrzymał wyciąg z informacją na temat wysokości jego depozytu oraz dostarcza do Funduszu Gwarancyjnego informacje o deponentach i wysokości ich depozytów,
3. Do 4 dni roboczych od powiadomienia deponent ma prawo zgłosić do zarządcy/syndyka swoje stanowisko dotyczące skorygowania wysokości jego depozytu,
4. Do 7 dni roboczych Fundusz Gwarancyjny lub wskazana Instytucja kredytowa wypłacają depozyt do wysokości gwarantowanej przez Fundusz Gwarancyjny kwoty,
5. Do 10 dni roboczych Rada Nadzorcza Funduszu Gwarancyjnego może przedłużyć termin wypłaty depozytu (max. termin wypłaty wynosi 17 dni roboczych od daty kiedy depozyt stał się niedostępny)
6. Do 3 lat deponent może wnieść skargę przeciwko Funduszowi Gwarancyjnemu, jeśli Fundusz Gwarancyjny nie wypłacił kwoty depozytu we wskazanym terminie albo wypłacił kwotę mniejszą niż ustalono.

Najlepsze produkty Inbank:

1. Lokata

  • Oprocentowanie 2,65-3,35 % w skali roku
  • Kwota lokaty do 1 000 000 zł
  • Okres: od 6 do 30 miesięcy
  • Całkowicie przez Internet

złóż wniosek

2. Kredyt samochodowy:

3. Pożyczka online

  • Pożyczka od 2 000 do 50 000 zł
  • Dostęp do gotówki online bez wychodzenia z domu
  • Okres kredytowania do 72 miesięcy

 

06/08/2017

Ekonomista z wieloletnim doświadczeniem w bankowości i finansach. Od lat śledzi to co dzieje się na rynku aby oceny pożyczek i kredytów były na najwyższym poziomie. Ekspert z zakresu bankowości i finansów osobistych.

Pożyczka w weekend

Pożyczka w weekend – gdzie dostaniemy gotówkę? Osoby potrzebujące szybkiego wsparcia finansowego nie zawsze mogą czekać do poniedziałku. Czasami jest tak, że mamy okazję coś atrakcyjnie kupić a jest akurat weekend. Nie byliśmy przygotowani na tak duży wydatek i nie zadbaliśmy o gotówkę.

Jak zwiększyć zdolność kredytową?

Zdolność kredytowa czyli jak wiarygodni jesteśmy w oczach banku czy firmy pożyczkowej. Wbrew pozorom zdolność kredytowa jest czasami ważniejsza niż to ile zarabiamy.