Ulgi przy rozliczaniu PIT

PIT musimy rozliczyć do końca kwietnia

Termin ten zbliża się dużymi krokami, dlatego postanowiliśmy prześledzić z jakich odliczeń możecie skorzystać. Z badań wynika, że większość podatników rozlicza się samodzielnie. Z roku na rok dużą popularnością cieszy się rozliczanie PIT-u przez Internet. Program Ministerstwa Finansów pomoże w wyliczeniu należnego podatku oraz wskaże ewentualne pomyłki. Do tego możliwość wysłania o każdej porze dnia i nocy sprawia, że korzystamy z niego coraz częściej. Jakie ulgi przy rozliczaniu PIT przysługują w tym roku? Wskazujemy te najpopularniejsze.

Ulga na dziecko

Z ulgi tej mogą skorzystać rodzice lub opiekunowie prawni. Przysługuje ona na każde dziecko, które nie ukończyło 18 lat,  dziecko niepełnosprawne, które otrzymuje zasiłek pielęgnacyjny lub rentę oraz na każde dziecko do 25. roku życia, które ciągle się uczy. W tym ostatnim przypadku warunkiem otrzymania ulgi jest maksymalny „dochód dziecka” nie przekraczający 3089 zł . Ulga rozłożona jest na miesiące i wynosi 92,67 zł miesięcznie (1112,04 zł rocznie) na pierwsze i drugie dziecko. Trzecie to ulga 166,67 zł miesięcznie. Czwarte dziecko to 225 zł miesięcznej ulgi. Ulga przysługuje za każdy miesiąc sprawowania opieki na dzieckiem. Jakie są ograniczenia?

112 tys. zł to górna granica dochodów osoby samotnie wychowującej jedno dziecko oraz wspólnych dochodów małżonków będących rodzicami lub opiekunami prawnymi. Osoba samotnie wychowująca dziecko jest ograniczona limitem 56 tys. zł. Nie ma za to obostrzeń jeśli wychowujemy dwójkę lub więcej dzieci.

Ulga na leki

Odliczyć możemy zakup leków, których stosowanie zalecił lekarz specjalista. Odliczeniem objęta jest jedynie nadwyżka wydatków podatnika ponad 100 zł miesięcznie. Z ulgi tej mogą skorzystać osoby niepełnosprawne lub podatnicy mające na utrzymaniu takie osoby. W ostatnim przypadku jest jednak jeden warunek. Dochód osoby będącej na utrzymaniu nie może przekroczyć 9120 zł w roku podatkowym.

Ulgi na Internet

Z tego odpisu podatkowego możemy skorzystać dwa razy w życiu. Dokładnie przez dwa kolejne lata podatkowe następujące po sobie. Wydatki poniesione na Internet w roku podatkowym należy odliczyć od dochodu. Maksymalna ulga na Internet wynosi obecnie 760 zł.

Darowizna na kościoły i fundacje

Darowizny przekazane kościołom czy fundacjom pomniejszają nasze opodatkowanie. Maksymalnie można odliczyć jednak nie więcej niż 6 proc. swojego dochodu.

Darowizna na krwiodawstwo

Hornowi dawcy krwi mogą oni odliczyć od dochodu kwotę według tego ile oddali krwi. Aby wyliczyć kwotę ulgi należy pomnożyć ilość litrów oddanej krwi i osocza w danym roku podatkowym x 130 zł.

16/03/2019

Dziennikarka, która od lat zajmuje się analizowaniem bieżących informacji z kraju i ze świata. Autorka najnowszych wiadomości, promocji pożyczkowych oraz publikacji na blogu. Zarządza mediami społecznościowymi w serwisie.

Banki muszą oddać pieniądze

Jakie banki muszą oddać pieniądze? Jeśli jesteś klientem Alior Banku, Banku Millennium, BZ WBK, Pekao S.A., Deutsche Bank, Idea Bank, Plus Bank to możesz otrzymać zwrot pieniędzy. Wszystko przez decyzję UOKiK, który stwierdził nieprawidłowości w tych bankach. Przez to banki muszą oddać pieniądze, które wcześniej niesłusznie pobrały z tytułu opłat i prowizji

Jak dostać pieniądze od Państwa?

O pieniądze można wnioskować nie tylko z 500+ Nie wiele osób wie, że oprócz głośnych rządowych programów 500+ czy Mieszkanie Plus można się starać o dodatkowe pieniądze od Państwa. Mowa tu o zasiłku celowym, który jest jednorazowym świadczeniem wypłacanym na konkretny cel i musi być przeznaczony na zaspokojenie ściśle określonych potrzeb.

Kontrola przelewów może być jeszcze większa

Jak obecnie wygląda kontrola przelewów? Wiele razy słyszeliśmy, że urząd skarbowy ma dostęp do naszych rachunków bankowych i widzi każdy nasz przelew.