Weksel in blanco

Weksle in blanco czyli niewypełnione lub inaczej mówiąc niezupełne są wykorzystywane głównie jako zabezpieczenia przy kredytów i pożyczek. Te papiery wartościowe już nie są tak popularne jak niegdyś, ale nadal znajdują się w powszechnym obiegu. Zwłaszcza w mniejszych instytucjach czy przy udzielaniu zobowiązań firmom. Wierzycielom daje możliwość przyspieszenia i ograniczenie kosztów egzekucji zabezpieczonej wierzytelności. .W dzisiejszym wpisie przyjrzymy się nieco bardziej tej formie zabezpieczenia i wyjaśnimy jak i kiedy jest stosowane.

Weksel co to jest?

Prawne regulacje dotyczące tego zabezpieczenia szczegółowo określa prawo wekslowe Weksel jest dokumentem o randze papieru wartościowego, w którym osoba fizyczna bądź przedstawiciel osoby prawnej zobowiązuję zobowiązuje się do zapłaty określonej sumy pieniędzy na rzecz drugiej osoby. W języku prawnym wystawca to trasant zaś adresat to remitent. Na podstawie przedmiotowego dokumentu adresat może domagać się od wystawcy zapłaty określonej kwoty z weksla.

Podobną lecz nie taką samą konstrukcję ma weksel in blanco, który również jest papierem wartościowym lecz nie w pełni wypełnionym. Zawiera jedynie dane wystawcy oraz jego podpis. Nie ma natomiast wskazanej należnej kwoty, danych adresata, daty czy miejsca płatności. Ponadto zazwyczaj posiada puste miejsce przeznaczone na informację o tzw. sumie wekslowej (czyli wysokości zadłużenia).

business 3365360 1920

Co powinien zawierać weksel in blanco?

Aby ten papier wartościowy miał moc prawną powinien zostać sporządzony na piśmie. Zawierać musi polecenie zapłaty określonej sumy pieniężnej (sumy wekslowej) oraz słowo „weksel” Najważniejsze jednak jest to aby został podpisany przez wystawcę. W dalszej kolejności powinien zawierać następujące miejsca na uzupełnienie:

  • termin i miejsce płatności,
  • datę i miejsce wystawienia weksla,
  • dane osoby zobowiązanej do zapłaty sumy wekslowej,
  • dane osoby, na rzecz której ma zostać dokonana spłata.

Jak już zostało wspomniane wyżej – w przypadku weksla in blanco, nie wszystkie pola muszą być jednak wypełnione. Jak sama nazwa wskazuje dokument jest wystawiany z pustym miejscem przeznaczonym na informację o sumie wekslowej.

W razie niespłacania zobowiązania przez dłużnika, wierzyciel ma prawo wpisać w miejsce sumy wekslowej odpowiednią kwotę zadłużenia – wraz z odsetkami.

Nie należy zapomnieć o deklaracji wekslowej czyli dokumencie, który w precyzyjny sposób określać będzie w jaki sposób i przy zajściu jakich okoliczności weksel może zostać uzupełniony. Dokument ten  z kolei chroni dłużników przed nieuczciwością wierzycieli. W przypadku nieporozumień w spłacie różnie może  być. Bez deklaracji wekslowej wierzyciel mógłby w zasadzie wpisać w nim dowolną kwotę i domagać się jej spłaty. Właśnie dlatego wprowadzono deklarację wekslową, która zapobiega takim sytuacjom.

jak odstąpić od umowy pożyczki

Jak skorzystać z weksla?

O możliwości skorzystania z weksla decyduje wierzyciel czyli nasz adresat. Oczywiście taka sytuacja następuje w momencie, kiedy trasant nie wypełnia warunków umowy. Wówczas samodzielnie uzupełnia brakujące informacje, a następnie na podstawie takiego dokumentu kieruje wniosek do sądu. Po uzyskaniu nakazu z klauzulą wykonalności sprawa jest kierowana do komornika do postępowania egzekucyjnego.

25/08/2021

Dziennikarka, która od lat zajmuje się analizowaniem bieżących informacji z kraju i ze świata. Autorka najnowszych wiadomości, promocji pożyczkowych oraz publikacji na blogu. Zarządza mediami społecznościowymi w serwisie.

Pożyczka na czek GIRO

Pożyczka na czek Giro-najważniejsze informacje Czeki w Polsce nigdy nie były popularne. Za granicą czeki były wykorzystywane praktycznie we wszystkich rozliczeniach. W USA do dnia dzisiejszego wiele firm przekazuje wypłatę pracownikom poprzez wręczeniu czeku. W Polsce ta metoda płatności nie była popularna gdyż do początku lat dziewięćdziesiątych nie było bankowości komercyjnej.

Chwilówka online na 90 dni

Niektórzy twierdzą, że chwilówka online na 90 dni jest chwytem marketingowym. Jednak są pewne rozwiązania, które pozwalają opóźnić spłatę.

Jak bezpiecznie korzystać z pożyczek?

Nawet jeśli nie szukasz teraz finansowania warto abyś zapoznał się z zasadami - jak bezpiecznie korzystać z pożyczek. Te sposoby pomogą Ci w przyszłości!