Giełda Papierów Wartościowych – jak zarabia?

Giełda Papierów Wartościowych

z siedzibą w Warszawie jest spółką akcyjną i funkcjonuje jako instytucja publiczna. Giełda Papierów Wartościowych ma zapewnić możliwość obrotu giełdowego papierami wartościowymi takimi jak akcje, obligacje czy prawa poboru itp. Na GPW prowadzony jest również obrót dokumentami nie będącym papierami wartościowymi oraz instrumentami finansowymi  jak opcje czy kontrakty terminowe. Cały obrót Obrót regulowany jest przez regulamin giełdy, a nadzór nad GPW sprawuje Komisja Nadzoru Finansowego.  Najważniejszymi indeksami giełdowymi głównego rynku są: WIG, WIG20, WIG30.

Jak dochodzi do transakcji?

Inwestor, który zamierza kupić akcje wybranej spółki, składa zlecenie kupna w swoim domu maklerskim. Składając zlecenie określa również maksymalną cenę po której chce nabyć akcje.  Zlecenia z obu stron są wysyłane do systemu i pojawiają się na rynku i można je zobaczyć formie notowań giełdowych. W momencie gdy kupujący i sprzedający zgodzą się co do ceny dochodzi do transakcji.

Na podstawie transakcji na akcjach spółek notowanych na giełdzie, określana jest rynkowa wartość tych spółek. Jeżeli do transakcji dochodzi często i wymieniane są duże ilości akcji to można mówić o płynności rynku. Płynny rynek wtórny z jednej strony daje łatwą możliwość kupna czy pozbycia się akcji, z drugiej lepiej wskazuje wartość notowanego przedsiębiorstwa. A kiedy mówimy o hossie czy bessie? Hossa oznacza długotrwały okres wzrostu cen papierów wartościowych lub towarów notowanych na danej giełdzie. Hossa to rynek byka. Bessa zaś to długotrwała dominacja podaży, a tym samym długoterminowy spadek kursu giełdowego papierów wartościowych lub towarów. Bessę nazywa się też rynkiem niedźwiedzia.

Skąd jednak biorą się dochody GPW?

Kluczową składową przychodów Giełda Papierów Wartościowych jest oczywiście obrót akcjami.  Dzięki pobieranym prowizjom im większy handel, tym lepsze zarobki dla giełdy. Nie jest zatem najważniejsza, aby akcje ciągle rosły. Najważniejszym jest aby dochodziło do jak największej ilości transakcji. Mając na uwadze tą prawidłowość giełda jest jedynym wygranym zarówno podczas hossy jak i bessy. Co jeszcze wpływa na zyski GPW? Obrót towarami, który jest coraz bardziej istotny. W IV kwartale 2017 r. na rynku energii giełda zarobiła prawie 6 milionów złotych! Z kolei na prawach majątkowych nieco ponad 11 milionów złotych. Innym źródłem przychodu jest tzw, sprzedaż informacji.

Widać zatem, że obrót akcjami, o których się najwięcej mówi, stanowi tylko część zysków osiąganych przez Giełdę Papierów Wartościowych. Zastanawiając się zatem na czym zarabiają odpowiedź wcale nie jest taka jednoznaczna.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *