Giełda Papierów Wartościowych – jak zarabia?

Giełda Papierów Wartościowych

z siedzibą w Warszawie jest spółką akcyjną i funkcjonuje jako instytucja publiczna. Giełda Papierów Wartościowych ma zapewnić możliwość obrotu giełdowego papierami wartościowymi takimi jak akcje, obligacje czy prawa poboru itp. Na GPW prowadzony jest również obrót dokumentami nie będącym papierami wartościowymi oraz instrumentami finansowymi  jak opcje czy kontrakty terminowe. Cały obrót Obrót regulowany jest przez regulamin giełdy, a nadzór nad GPW sprawuje Komisja Nadzoru Finansowego.  Najważniejszymi indeksami giełdowymi głównego rynku są: WIG, WIG20, WIG30.

Jak dochodzi do transakcji?

Inwestor, który zamierza kupić akcje wybranej spółki, składa zlecenie kupna w swoim domu maklerskim. Składając zlecenie określa również maksymalną cenę po której chce nabyć akcje.  Zlecenia z obu stron są wysyłane do systemu i pojawiają się na rynku i można je zobaczyć formie notowań giełdowych. W momencie gdy kupujący i sprzedający zgodzą się co do ceny dochodzi do transakcji.

Na podstawie transakcji na akcjach spółek notowanych na giełdzie, określana jest rynkowa wartość tych spółek. Jeżeli do transakcji dochodzi często i wymieniane są duże ilości akcji to można mówić o płynności rynku. Płynny rynek wtórny z jednej strony daje łatwą możliwość kupna czy pozbycia się akcji, z drugiej lepiej wskazuje wartość notowanego przedsiębiorstwa. A kiedy mówimy o hossie czy bessie? Hossa oznacza długotrwały okres wzrostu cen papierów wartościowych lub towarów notowanych na danej giełdzie. Hossa to rynek byka. Bessa zaś to długotrwała dominacja podaży, a tym samym długoterminowy spadek kursu giełdowego papierów wartościowych lub towarów. Bessę nazywa się też rynkiem niedźwiedzia.

Skąd jednak biorą się dochody GPW?

Kluczową składową przychodów Giełda Papierów Wartościowych jest oczywiście obrót akcjami.  Dzięki pobieranym prowizjom im większy handel, tym lepsze zarobki dla giełdy. Nie jest zatem najważniejsza, aby akcje ciągle rosły. Najważniejszym jest aby dochodziło do jak największej ilości transakcji. Mając na uwadze tą prawidłowość giełda jest jedynym wygranym zarówno podczas hossy jak i bessy. Co jeszcze wpływa na zyski GPW? Obrót towarami, który jest coraz bardziej istotny. W IV kwartale 2017 r. na rynku energii giełda zarobiła prawie 6 milionów złotych! Z kolei na prawach majątkowych nieco ponad 11 milionów złotych. Innym źródłem przychodu jest tzw, sprzedaż informacji.

Widać zatem, że obrót akcjami, o których się najwięcej mówi, stanowi tylko część zysków osiąganych przez Giełdę Papierów Wartościowych. Zastanawiając się zatem na czym zarabiają odpowiedź wcale nie jest taka jednoznaczna.

07/03/2018

Ekonomista z wieloletnim doświadczeniem w bankowości i finansach. Od lat śledzi to co dzieje się na rynku aby oceny pożyczek i kredytów były na najwyższym poziomie. Ekspert z zakresu bankowości i finansów osobistych.

Inwestowanie w jachty alternatywą dla nieruchomości

Inwestowanie w jachty coraz popularniejsze Polacy coraz częściej zaczynają szukać alternatywnych sposobów na lokowanie swoich oszczędności. Inwestowanie w nieruchomości cieszy się niesłabnącą popularnością, lecz daj coraz mniej zysku. Wszystko to przez rosnące ceny nieruchomości. Dość nowym pomysłem, który póki co sprawdza się znakomicie jest inwestowanie w jachty.

Apartamenty inwestycyjne w Trójmieście

Apartamenty inwestycyjne w Trójmieście cieszą się niesłabnącą popularnością. Trójmiasto jest dynamiczne, modne i przynosi zyski. Gdańsk znalazł się na 5 miejscu w zestawieniu Top Destination on the Rise.

KNF ostrzega – uważaj na naciągaczy

Lista ostrzeżeń KNF to regularnie publikowana lista podmiotów, wobec których Komisja Nadzoru Finansowego złożyła zawiadomienie o podejrzeniu popełnienia przestępstwa. Jest to obowiązek wynikający z ustawy o nadzorze nad rynkiem finansowym.