Podatek od spadku – to powinieneś wiedzieć

Śmierć bliskiej osoby to duży stres i wiele formalności jakie należy załatwić w ciągu kilku miesięcy od pochówku. Zazwyczaj spadkobiercy otrzymują większy bądź mniejszy majątek po zmarłym. Może go nabyć poprzez zapis testamentowy lub w formie zwykłego dziedziczenia ustawowego. W przypadku tego ostatniego to ile otrzymamy zależy od rodzaju pokrewieństw. Podobnie rzecz się ma jeśli chodzi o podatek od spadku gdyż właśnie od tego będzie zależeć ile będziemy musieli zapłacić. Dotyczy to każdej rzeczy materialnej i niematerialnej, której wartość przekracza kwotę wolną od podatku.

Podatek od spadku a grupy podatkowe

W przypadku konieczności uiszczenia podatku od spadku zastosowanie będą miały te same przepisy jak w przypadku podatku od darowizn. Jego wysokość będzie zależna od tego, do której grupy podatkowej należy spadkobierca.

Pierwsza grupa to: małżonek, wstępni (rodzice, dziadkowie, pradziadkowie), zstępni (dzieci, wnuki, prawnuki), pasierb, ojczym, macocha, rodzeństwo, teściowie, zięć, synowa. Kwota wolna  od podatku wynosi 9637 zł.

Dla drugiej grupy należą: zstępni rodzeństwa (np. dzieci siostry, wnuki brata), rodzeństwo rodziców (np. ciotki, wujowie), zstępni i małżonkowie pasierbów, małżonkowie rodzeństwa i rodzeństwo małżonków, małżonkowie rodzeństwa małżonków, małżonkowie innych zstępnych (np. mąż wnuczki) Zwolnione z podatku od spadku są odziedziczone aktywa do 7276 zł.  W przypadku pozostałych relacji kwota wolna od podatku wynosi 4902 zł.

podatek od spadku stawki

Jak określić wartość spadku?

Przy określeniu wartości spadku należy mieć na uwadze podstawową zasadę obliczania wartości spadku. Mówi ona, że do obliczenia kwoty wolnej od podatku sumuje się wartość rynkową majątku odziedziczonego jak również wartość rzeczy i praw majątkowych uzyskanych uprzednio od spadkodawcy (np. tytułem darowizny) w okresie 5 lat poprzedzających rok, w którym nastąpiło nabycie spadku.

Jeśli już wiemy jak policzyć wartość odziedziczonego majątku to warto wskazać ile mamy czasu na zapłatę podatku. Właściwie zwlekać nie można, ponieważ opłatę należy uiścić  wraz z uprawomocnieniem się postanowienia sądu stwierdzającego nabycie spadku albo zarejestrowania testamentu przez notariusza. Dokładnie w ciągu miesiąca od tej czynności należy złożyć w urzędzie skarbowym zeznanie podatkowe o nabyciu rzeczy lub praw majątkowych (druk SD-3) lub wspólnego zeznania podatkowego ( druk SD -3 wraz z informacjami o pozostałych podatnikach, druk SD -3/A). Do zeznania dołączamy dokumenty służące określeniu podstawy opodatkowania.

Po otrzymaniu decyzji o wysokości należnego podatku, mamy 14 dni, aby uiścić opłatę.

Pamiętajmy, że brak zgłoszenia otrzymania spadku w urzędzie skarbowym traktowane jest jako oszustwo, a wysokość podatku może urosnąć do 20 proc.

Czytaj także: spłata kredytu lub pożyczki po zmarłym

Jak można zostać zwolnionym z podatku?

Jak to bywa przy każdej regule są sytuacje, które wyłączają konieczność uiszczenia podatku. Dotyczy to osób z pierwszej grupy podatkowej – małżonka, zstępnych (dzieci, wnuków, prawnuków), wstępnych (rodziców, dziadków), pasierba, rodzeństwo, ojczyma i macochę, którzy mogą skorzystać z całkowitego zwolnienia od podatku od spadku. Jedynym warunkiem jaki należy spełnić aby nie płacić daniny jest samodzielne zgłoszenie tego faktu w urzędzie skarbowym (na formularzu SD-Z2)

Mamy na to 6 miesięcy od dnia uprawomocnienia się postanowienia sądu stwierdzającego nabycie spadku albo zarejestrowania aktu poświadczenia dziedziczenia przez notariusza co w drodze spadku odziedziczyliśmy.

Oczywiście jeśli wartość odziedziczonego majątku nie przekracza kwoty wolnej od podatku to nie musimy składać formularza SD-Z2. Należy jednak pamiętać, że obowiązuje zasada łączenia tego co dostaliśmy od zmarłego w okresie 5 lat poprzedzających nabycie spadku.

11/11/2021

Ekonomista z wieloletnim doświadczeniem w bankowości i finansach. Od lat śledzi to co dzieje się na rynku aby oceny pożyczek i kredytów były na najwyższym poziomie. Ekspert z zakresu bankowości i finansów osobistych.

Pożyczka dla zadłużonych. Hit czy kit?

Pożyczka dla zadłużonych jest możliwa. Jeśli masz poręczyciela możesz liczyć nawet na 25 tys. złotych. Pożyczka z komornikiem bez BIK

Podatek od pożyczki – kiedy należy zapłacić?

Podatek od pożyczki zapłacimy tylko w przypadku pożyczki prywatnej. Są jednak wyjątki, kiedy takiego podatku nie będziemy musieli uiścić. Sprawdź