Czy Kościół płaci podatki?

Kościół kosztuje Państwo coraz więcej

Czy to znaczy, że Kościół nie płaci podatków? Jak się rozlicza z Państwem i kto płaci za emerytury księży? Obecnie rozliczanie wszystkich kościołów i związków wyznaniowych jest rozliczane przez wszystkim znany Fundusz Kościelny.  Warunkiem podlegania pod ten fundusz jest posiadanie uregulowanego statusu prawnego w Rzeczypospolitej Polskiej. Fundusz Kościelny powołany został w latach pięćdziesiątych ubiegłego wieku. na podstawie ustawy poręczeniu proboszczom posiadania gospodarstw rolnych i utworzeniu Funduszu Kościelnego.  Obecnie  według rejestru MSWiA wszystkich instytucji religijnych jest ponad 160, jednak większość pieniędzy z Funduszu dostaje Kościół katolicki.

Od 1990 roku jedynym źródłem finansowania Funduszu jest budżet państwa. Wydatki na fundusz w 2017 roku wyniosły 133 miliony złotych, zaś na rok 2018 zarezerwowano już ponad 150 milionów złotych!

Na co przeznaczane są pieniądze z Funduszu Kościelnego?

  • Dotowanie a nawet całkowite finansowanie składek na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne duchownych
  • Udzielanie finansowania dla kościelnej działalności charytatywnej,
  • Współfinansowanie kościelnej działalności oświatowo-wychowawczej jak również  inicjatyw związanych ze zwalczaniem patologii społecznych.
  • Finansowanie budowy, remontów i konserwacji obiektów sakralnych o wartości zabytkowej.

Pojawiły się pomysły, że finansowanie kościołów miało się odbywać przy pomocy odpisów podatkowych. Zastosowanie tego rozwiązania miało doprowadzić do likwidacji Funduszu Kościelnego. Niestety lobby kościołów jest zbyt duże i kolejne ekipy rządowe ulegając naciskom. Wszak warto pamiętać, że siła głosu z ambony ma jeszcze duży wpływ na wiernych stających przy urnach wyborczych.

Czy Kościół płaci podatki?

Od swoich pensji za pracę w parafiach księża płacą podatek w formie ryczałtu.  Wysokość ryczałtu ustalana jest odrębnie na każdy rok podatkowy przez właściwy Urząd Skarbowy. Dla proboszczów wprowadzono 16 różnych stawek ryczałtu. W 2017 r. najmniej, bo 420 zł, płaci proboszcz parafii, gdzie liczba mieszkańców nie przekracza tysiąca osób. Najwięcej, 1502 zł, proboszcz z ponad 20 tys. parafian. Warto podkreślić, ze nikt nie kontroluje jakie są dochody i wpływy. Mała parafia w bogatej miejscowości może mieć dochody jak dobrze prosperująca średnia firma. Podatek zaś będzie płaciła śmieszny.

Jak wygląda sytuacja Wikariuszy? Do celów podatkowych podzielono ich sześć grup, również w zależności od liczby mieszkańców parafii. W 2017 r. najmniejsze podatki płacą ci z parafii liczących do tysiąca mieszkańców, położonych na terenach małych miejscowości do 5 tys. mieszkańców. Najmniejszy ryczałt dla wikariusza wyniesie zatem  127 zł. Wikariusze w równie małych parafiach, lecz w miastach z liczbą mieszkańców przekraczającą 50 tys., płacą 380 zł.

Czy wynajem mieszkania to dobra inwestycja?

Wynajem mieszkania czy lokata bankowa Wiele osób, które zgromadziły sporą ilość gotówki zastanawia się nad ulokowaniem swoich pieniędzy. Wysokość zysku jak zawsze zależy od poziomu ryzyka jakie chcemy ponieść.

Rolnicy będą chronieni przed Komornikiem

Rolnicy będą chronieni w nierównej walce z Komornikiem Najgłośniejsza sprawa egzekucji komorniczej rolnika miała miejsce w ubiegłym roku, kiedy to Komornik Sądowy zajął traktor. Maszyna nie była własnością dłużnika, ale znajdowała się w granicach jego posesji.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *