Czy Kościół płaci podatki?

Kościół kosztuje Państwo coraz więcej

Czy to znaczy, że Kościół nie płaci podatków? Jak się rozlicza z Państwem i kto płaci za emerytury księży? Obecnie rozliczanie wszystkich kościołów i związków wyznaniowych jest rozliczane przez wszystkim znany Fundusz Kościelny.  Warunkiem podlegania pod ten fundusz jest posiadanie uregulowanego statusu prawnego w Rzeczypospolitej Polskiej. Fundusz Kościelny powołany został w latach pięćdziesiątych ubiegłego wieku. na podstawie ustawy poręczeniu proboszczom posiadania gospodarstw rolnych i utworzeniu Funduszu Kościelnego.  Obecnie  według rejestru MSWiA wszystkich instytucji religijnych jest ponad 160, jednak większość pieniędzy z Funduszu dostaje Kościół katolicki.

Od 1990 roku jedynym źródłem finansowania Funduszu jest budżet państwa. Wydatki na fundusz w 2017 roku wyniosły 133 miliony złotych, zaś na rok 2018 zarezerwowano już ponad 150 milionów złotych!

Na co przeznaczane są pieniądze z Funduszu Kościelnego?

  • Dotowanie a nawet całkowite finansowanie składek na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne duchownych
  • Udzielanie finansowania dla kościelnej działalności charytatywnej,
  • Współfinansowanie kościelnej działalności oświatowo-wychowawczej jak również  inicjatyw związanych ze zwalczaniem patologii społecznych.
  • Finansowanie budowy, remontów i konserwacji obiektów sakralnych o wartości zabytkowej.

Pojawiły się pomysły, że finansowanie kościołów miało się odbywać przy pomocy odpisów podatkowych. Zastosowanie tego rozwiązania miało doprowadzić do likwidacji Funduszu Kościelnego. Niestety lobby kościołów jest zbyt duże i kolejne ekipy rządowe ulegając naciskom. Wszak warto pamiętać, że siła głosu z ambony ma jeszcze duży wpływ na wiernych stających przy urnach wyborczych.

Czy Kościół płaci podatki?

Od swoich pensji za pracę w parafiach księża płacą podatek w formie ryczałtu.  Wysokość ryczałtu ustalana jest odrębnie na każdy rok podatkowy przez właściwy Urząd Skarbowy. Dla proboszczów wprowadzono 16 różnych stawek ryczałtu. W 2017 r. najmniej, bo 420 zł, płaci proboszcz parafii, gdzie liczba mieszkańców nie przekracza tysiąca osób. Najwięcej, 1502 zł, proboszcz z ponad 20 tys. parafian. Warto podkreślić, ze nikt nie kontroluje jakie są dochody i wpływy. Mała parafia w bogatej miejscowości może mieć dochody jak dobrze prosperująca średnia firma. Podatek zaś będzie płaciła śmieszny.

Jak wygląda sytuacja Wikariuszy? Do celów podatkowych podzielono ich sześć grup, również w zależności od liczby mieszkańców parafii. W 2017 r. najmniejsze podatki płacą ci z parafii liczących do tysiąca mieszkańców, położonych na terenach małych miejscowości do 5 tys. mieszkańców. Najmniejszy ryczałt dla wikariusza wyniesie zatem  127 zł. Wikariusze w równie małych parafiach, lecz w miastach z liczbą mieszkańców przekraczającą 50 tys., płacą 380 zł.

07/01/2018

Ekonomista z wieloletnim doświadczeniem w bankowości i finansach. Od lat śledzi to co dzieje się na rynku aby oceny pożyczek i kredytów były na najwyższym poziomie. Ekspert z zakresu bankowości i finansów osobistych.

Jaki podatek od najmu mieszkania?

Wynajem mieszkania trzeba opodatkować Każdy wynajmujący swoje mieszkanie powinien to zgłosić w Urzędzie Skarbowym i odprowadzać podatek. Jaki wybrać podatek od najmu mieszkania? O tym w dzisiejszym wpisie. Jeśli nie prowadzimy działalności gospodarczej i wynajmujemy nasze mieszkanie jako osoba prywatna to najem prywatny możemy rozliczać na dwa sposoby. Za pomocą ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych lub

Kasa fiskalna online – kto będzie musiał mieć nowe urządzenie?

Kasa fiskalna online będzie wprowadzana stopniowo Firmy, które używają do ewidencji sprzedaży kas fiskalnych czeka wiele zmian, łącznie z wymianą kas na nowe.

Przez raje podatkowe płacimy wyższe podatki

Raje podatkowe kojarzą się z czymś nadzwyczajnym. W filmach przedstawiane są najczęściej jako małe państewka położone gdzieś na Morzu Karaibskim.